פטורים והשלמות בגין קורסי חובה חופפים

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שנה א'

קורסים חופפים/פטור מקורסים

תשומת לב התלמידים מופנית לאמור בנושא זה בפרק תקנון פקולטטי.
תלמידים באופן הלימוד הדו-חוגי שקיבלו פטור בגין קורסי חובה חופפים חייבים להשלים במסגרת החוג מכסה של 56 ש"ס לפחות. השלמת השעות החסרות בגין קבלת פטור תיעשה מתוך קורסי התשתית, הבחירה או הסמינרים, בהתאם לטבלת הפטורים וההשלמות.
ניתן להשלים קורסים אלו בכל אחד מן הסמסטרים בשנים ב' ו-ג' ללימודים.

חוג הלימודים הנוסף

שנה

פטורים מקורסים בחוג לסוציולוגיה

היקף הפטור בש"ס

חייבים בהשלמת קורסים בחוג לסוציולוגיה

 הערות

לימודי עבודה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

השלמות עוד 9 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

הקורס יילמד במסגרת החוג ללימודי עבודה

לימודי עבודה

א'

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'+ב'

4

אין

הקורס יילמד במסגרת החוג ללימודי עבודה

לימודי עבודה

ב'

שיטות מחקר איכותיות[1]

4

אין

הקורס יילמד במסגרת החוג ללימודי עבודה

פסיכולוגיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

השלמת עוד 4 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

הפטור ניתן ע"ס הקורסים סטטיסטיקה א'+ב' לפסיכולוגים

פסיכולוגיה

א'

יסודות המחקר החברתית וכתיבה אקדמית

3

אין

הפטור ניתן ע"ס שיטות מחקר ופסיכולוגיה ניסויית

מדע המדינה

א'

יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית

3

אין

הפטור ניתן ע"ס כתיבה ומחקר במדע המדינה

כלכלה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: סטטיסטיקה א' ו-ב' בכלכלה

כלכלה

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

אין

הפטור ניתן ע"ס הקורס: מבוא לאקונומטריקה

 

חינוך

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: מתודולוגיה מחקרית א' ו-ב'

חינוך

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

אין

הפטור ניתן ע"ס הקורס: ניתוח נתונים כמותיים במחקר החינוכי

 

ניהול

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה, סטטיסטיקה לניהול ושיטות מחקר אמפירי

ניהול

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

אין

הפטור ניתן ע"ס הקורסים: מבוא לסטטיסטיקה, סטטיסטיקה לניהול ושיטות מחקר אמפירי

גיאוגרפיה

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

אין

הפטור ניתן ע"ס הקורס: סטטיסטיקה לגיאוגרפים   

מדעים מדויקים

א'

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

5

השלמת עוד 5 ש"ס מקורסי תשתית/בחירה

הפטור ניתן ע"ס הקורסים:
מבוא לסטטיסטיקה ומבוא להסתברות או הקורס הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי

מדעים מדויקים

ב'

שיטות מחקר כמותיות

4

אין

הפטור ניתן ע"ס הקורס רגרסיה

 
 
 
תלמידים שילמדו סטטיסטיקה, בחוגי לימוד אחרים, יפנו למזכירות הפקולטה (חדר 311 בניין נפתלי) לבירור קבלת פטור מהקורס.

_________________________
​[1] חל על תלמידים שהחלו לימודים מתשע"ח.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>