הנחיות לרישום לקורסים בשיטת המכרז

שיטת ה"מכרז" - מערכת ממוחשבת שאליה מזין התלמיד את הקורסים לפי העדפותיו וזו משבצת אותו בשיטת "המכירה הפומבית".

הרישום ייעשה באמצעות האינטרנט: http://www.ims.tau.ac.il

תלמידים הזקוקים לעזרה, יפנו למזכירות החוג/בית הספר שלהם.
 

על הנרשמים לבצע את תשלום שכר הלימוד שבוע לפני היום הראשון לרישום כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר).
התשלום בכרטיס אשראי נקלט במערכת תוך שעתיים.

גישה למערכת הרישום, תתאפשר אך ורק לתלמיד, אשר שילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים הנוכחית. חובה זו חלה גם על תלמיד ששכר הלימוד שלו ממומן ע"י גורם כלשהו (כולל האוניברסיטה) וגם על הזכאי לפרס לימודים.
תלמיד שאיחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד יהיה חייב להציג שובר תשלום חתום ע"י הבנק במזכירות הפקולטה, חדר 311 או לשלוח את שובר התשלום החתום לפקס 03-6406950, כדי לאפשר לו לבצע את הרישום.

הרחב הכל
הקצאת נקודות

בשיטת רישום זו יעמוד לרשות כל תלמיד סכום של נקודות. התלמיד רשאי להקצות את הנקודות שהועמדו לרשותו בהתאם להעדפותיו לכל קורס שהוא מעוניין להשתתף בו.
מכסת המקומות בקורסים מוגבלת. בשיבוץ לקורסים יועדפו תלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס, על פי גובה ההקצאה בסדר יורד. במקרים שבהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד זהה לניקוד הסגירה בקורס מסוים, תופעל נוסחה שתקבע באופן אקראי מי מהם יתקבל לקורס.
ניתן לראות את מגבלת המקומות על מסך הזנת הנתונים.
הרישום לקורסים (ביצוע "המכרז") אינו מתחשב במועד הקלדת ההעדפות. ה"מכרז" מתבצע לאחר שכל התלמידים הקלידו את העדפותיהם והמועדים להקלדה חלפו. עיקרון "כל הקודם זוכה" אינו תופס לעניין זה.

ניקוד מינימלי לקורס

ההקצאה המינימלית עבור קורס/תרגיל היא 5 נקודות, למעט קורסים ע"פ פירוט בחוגים, בהם יש להקצות "0" נקודות.

"0" נקודות ניתן להקצות גם:

 • כאשר בקורס מבוקש יש מספר קבוצות חלופיות. במקרה זה אין צורך להקצות נקודות לקבוצות החלופיות בהן בחר התלמיד. יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הראשונה.
 • כאשר נרשמים לקורס אך ורק כחלופה לקורס אחר.

במקרה זה יטופל הקורס בעל "0" הנקודות אך ורק אם יסורב הקורס הראשון שהיה בעדיפות גבוהה יותר, והנקודות יועברו לקורס החלופי. יש להדגיש כי ניצול האפשרות הזו מחייב העברת נקודות לפי בחירה.

תלמיד לא יתקבל לקורס - אם לא הקצה מספיק נקודות, והקורס התמלא בתלמידים שהקצו מספר גדול יותר של נקודות.
נקודות שהתלמיד הקצה לקורס/תרגיל שאליו לא התקבל ייזקפו לזכותו בהעדפותיו הבאות.

שים לב: הנקודות שהועברו מקורס שסורב לקורס אחר הן אלה שיתמודדו במכרז על הקורס השני שאותו בחר התלמיד ולא יתווספו לסך הנקודות שכבר הקצה התלמיד לקורס השני.

 

קורסים חופפים במועדים

שיבוץ לקורסים חופפים בשעות הלימוד ברמת החוג לא יתאפשר, והתלמיד ישובץ לקורס לו הקצה מספר רב יותר של נקודות. הנקודות שהוקצו לקורס השני יועברו לקורס הבא אחריו בסדר העדיפויות של התלמיד.

שלבים ברישום לקורסים

תחילת הזנת הרישום על התלמיד להקיש את קוד חשבון המשתמש המבוסס על כתובת הדואר האלקטרוני הניתנת ע"י האוניברסיטה לכל תלמיד. פרטים באתר האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".
בהמשך יש להקיש את מספר תעודת הזהות (מספר זהות בן 9 ספרות - כולל ספרת ביקורת) ואת סיסמת המשתמש.

בשלב הזנת הרישום על התלמיד להקליד:

 1. מספר הקורס/תרגיל - יש לבחור את הקורס/תרגיל המבוקש ע"י סימון בטור הבחירה, ברשימת הקורסים.  אם יש יותר מקבוצת תרגיל אחת לאותו קורס יש לבחור את הקבוצות לפי סדר העדיפויות הרצוי.
 2. מסגרת - יש לבחור לכל קורס את המסגרת המתאימה מתיבת המסגרות.
 3. ניקוד - כמה נקודות מוקצות לכל קורס.
 4. אופן העברת הנקודות מקורסים שבהם לא התקבל :
  העברה אוטומטית–(ברירת המחדל) – המערכת תעביר את הנקודות לקורס הבא בתור לפי מספר הנקודות.
  העברה לפי בחירה – (ידנית) – התלמיד יבחר לאיזה קורס יועברו הנקודות (אם התלמיד מעוניין בהעברה לפי בחירה, עליו לשנות את אופן העברת הנקודות מאוטומטי לידני).
 5. רישום הבקשה והדפסתה - עם סיום כל הפעולות הנ"ל, יש להקיש על כפתור הרישום. אם לא נמצאו שגיאות, פעולה זו רושמת את הבקשה במערכת. מומלץ להקיש על כפתור סיום הרישום שבמרכז השורה בראש המסך.
  הבקשה המלאה תוצג שוב עם כל הנתונים הנלווים. בשלב זה ניתן לבצע את ההדפסה בפועל
  .

 

הערות חשובות

שימו לב

 • יש לקרוא את ידיעון הפקולטה, לשים לב לכל הדרישות וההנחיות ולהכין העדפות והקצאת נקודות מראש.
 • לא תהיה אפשרות לערער או לשנות את הקצאת הנקודות שלא במסגרת "המכרז" עקב שגיאה או הבנה לקויה של הדרישות המפורטות בידיעון ושל כללי הרישום.
 • קיום קורס מותנה במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס שבו מספר הנרשמים מועט תובא לידיעת התלמידים ותפורסם באינטרנט.

  במהלך הרישום לקורסים לא ייבדקו תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' ומשנה ב' לשנה ג'.
  בתום הרישום יופקו דו"חות מחשב. לתלמידים שלא עמדו בתנאי המעבר או בדרישות המוקדמות יבוטל הרישום לקורסים אליהם נרשמו מבלי שעמדו בתנאים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף