תיאור הקורסים

החוג למדיניות ציבורית
תואר שני

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה
  • סמינרים

 

 1082.6413.01היבטים חברתיים 
הקורס בוחן תהליכי עיצוב מדיניות ציבורית בשלוש רמות : ברמת המאקרו נבחנות ההשלכות של תהליך הגלובליזציה, תמורות חברתיות וטכנולוגיות ושינויים במאפיינים מבניים של המדינה, על תהליכי עיצוב מדיניות ציבורית. ברמת הביניים  נבחנות תמורות בדפוסי הממשליות הכוללים הפרטה, מיקור חוץ , ושותפויות פרטיות –ציבוריות וצמיחת דגמי רגולציה חדשים. נבחנות שאלות דלדול מעמדם של שחקני המדינה בקביעת המדיניות וההשלכות על תכני המדיניות. מוצבות, נבחנות ומעומתות תיזת התרוקנות המדינה ותיזת הממשליות החדשה וצמיחת על-ממשליות. ברמת המיקרו נדון בהנחות ההתנהגותיות שביסוד כלי מדיניות שונים, בהשפעות המהפכה הדיגיטלית ורשתות חברתיות על זירת קביעת המדיניות ובגישות התנהגותיות חדשות להעצמת האפקטיביות של כלי מדיניות.  הפרק האחרון בקורס עוסק ב EVIDENCE-BASED POLICY כזירת הממשק בין מחקר מדעי ובין עיצוב מדיניות.

 

1082.4185.01 אתיקה ציבורית
הקורס יעסוק בהיבטים שונים של אתיקה של רשויות הציבור בשדה המדיניות הציבורית. נבחרי הציבור, ואנשי ממשל מחויבים באחריות ציבורית ובחובות של הוגנות כלפי הציבור בכללותו וכלפי יחידים. מחויבות זו תיבחן בקורס יחד עם תיאוריות על אתיקה וסוגיות אתיות הנוגעות לעצוב מדיניות וקבלת החלטות של אישי ציבור. הקורס יציג גם מקרי בוחן הנוגעים לאתיקה בתחום המדיניות הציבורית.


1082.4046.01משפט חוקתי ומנהלי
הקורס יעסוק בהיבט המשפטי של פעולת רשויות השלטון. יתואר המעמד החוקתי של הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת, על יחסי הגומלין ביניהן. דגש מיוחד יושם על מבנה מערכת בתי המשפט, על מוסד היועץ המשפטי לממשלה ועל סמכותו והיקף פעולתו של בית המשפט העליון אל מול רשויות השלטון האחרות. במסגרת הקורס יידונו חירויות היסוד של הפרט וחקיקת היסוד בתחום המשפט החוקתי לאור פסיקת בית-המשפט העליון, המעצבת את סמכויות השלטון ואת חירויות הפרט. ייבחנו הכללים שעניינם הפעלת שיקול הדעת המינהלי (דוגמת סוגית השפיטות ועילות אי הסבירות והעדר המידתיות).

 

1082.4038.01מיקרו כלכלה
הקורס נועד להקנות לתלמיד את כלי הניתוח הבסיסיים של התאוריה המיקרו-כלכלית תוך הדגשת יישומם לבעיות החלטה אופייניות בסקטור הציבורי.
דרישה מוקדמת: יסודות הכלכלה.

 

1082.6420.01 כלכלה ציבורית 
​הקורס נועד לתת לסטודנטים כלים לניתוח מדיניות כלכלית, בעיקר במצבים של כשלי שוק: ניתוח סוגי ההתערבות הממשלתית הנדרשים במצבים אלה, ובכשלים של הממשלה בהפעלת המדיניות הכלכלית. במסגרת הקורס נלמדת מסגרת אנליטית (ניתוח עלות תועלת) ככלי עזר לקבלת החלטות לביצוע/אי ביצוע של פרויקטים ציבוריים.

 

1082.6416.01הערכת פרוייקטים ציבוריים ושיטות מחקר 
מטרת הקורס היא הקניית סט מתודות וכלים להערכת פרויקטים ציבוריים, על מנת לשפר את יכולות המשתתפים להתמודד עם ייזום, ניהול, ניטור ותחקור של פרויקטים בסביבה דינמית במגוון רחב של תחומים ציבוריים.
ההוראה מבוססת על חקר פרויקטים בארץ ובעולם תוך שימוש בכלי ניתוח מובנים ובניסיונם העתיר של המרצה והמשתתפים. הלימוד בקורס יהיה שילוב של הפעילויות הבאות:

  • לימוד מתודות וכלים לניתוח, יישום והערכת פרויקטים ציבוריים.
  • מבנה הקורס יאמץ את מחזור חיי פרויקט על-פי מתודולוגית הבנק העולמי.
  • דיונים בדוגמאות של פרויקטים בעולם ובישראל במהלך השעורים, תוך הדגשת הלקחים.
  • כל שלישית משתתפים תבחר בפרויקט שבוצע והסתיים בתחום עיסוקם הציבורי וינתחו אותו באמצעות הכלים שנלמד.
  • המפגשים יכללו מרכיב של הוראה, סדנה במסגרת צוותית ודיונים של כל הפורום.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף