מסלול מנהיגות ומשאבי אנוש סמסטר ב'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
קורסים מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1041.2209.01 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית שיעור ג 08:30 10:00 201 נפתלי ד"ר בלנק כרמל
תרגיל + כתיבה אקדמית
ב' 1041.2209.02 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית תרגיל ב 11:00 12:30 206 נפתלי גב' קולר שיר
ב' 1041.2209.03 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית תרגיל ב 12:45 14:15 206 נפתלי גב' קולר שיר
ב' 1041.2209.04 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית תרגיל ג 10:00 12:00 107 נפתלי גב' וקנין דנה
ב' 1041.2209.05 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית תרגיל ד 08:30 10:00 107 נפתלי גב' בן-חיים שיראל
ב' 1041.2209.06 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית תרגיל ד 08:30 10:00 106 נפתלי גב' ליפשיץ גל
ב' 1041.2209.07 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית תרגיל ד 10:00 12:00 107 נפתלי גב' בן-חיים שיראל
ב' 1041.2209.08 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית תרגיל ד 10:00 12:00 106 נפתלי גב' וקנין דנה
ב' 1041.1107.01 ריבוד ואי שוויון שיעור ד 12:00 13:30 101 נפתלי פרופ' אלון סיגל
ב' 1041.1107.02 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 13:45 14:45 206 נפתלי גב' כץ אלה
ב' 1041.1107.03 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 13:45 14:45 205 נפתלי מר לאור יוסף
ב' 1041.1107.04 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 13:45 14:45 107 נפתלי גב' ליפשיץ גל
ב' 1041.1107.05 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 15:00 16:00 206 נפתלי גב' כץ אלה
ב' 1041.1107.06 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 15:00 16:00 205 נפתלי מר לאור יוסף
ב' 1041.1107.07 ריבוד ואי שוויון תרגיל ד 15:00 16:00 107 נפתלי גב' ליפשיץ גל
שנה ב' - קורסי חובה
ב' 1041.2290.01 תיאוריה באנתרופולוגיה שו"ת ה 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
ב' 1041.3389.06 שיטות מחקר כמותיות שיעור א 12:00 14:00 210 נפתלי פרופ' מנדל הדס
ב' 1041.3389.07 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 318 נפתלי גב' בן-חיים שיראל
ב' 1041.3389.08 שיטות מחקר כמותיות - עודכן ב-18.12.19 תרגיל א 14:00 16:00 302 א ספריה מדה"ח מר רול יואב
ב' 1041.3389.09 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 315 נפתלי מר קוטנר אייל
ב' 1041.3389.10 שיטות מחקר כמותיות תרגיל א 14:00 16:00 מ005 נפתלי גב' קולר שיר
קורסי תשתית
ב' 1041.2618.01 אוכלוסייה וחברה שו"ת ג 15:00 18:00 110 נפתלי ד"ר ששון יצחק
ב' 1041.2619.01 פוליטיקה ואתנוגרפיה שו"ת ב 14:30 17:00 110 נפתלי ד"ר וייס אריקה
ב' 1041.2614.01 רפואה וחברה שו"ת ה 09:00 12:00 201 נפתלי גב' שחר ליאור
שנה ג' - קורסי חובה
ב' 1041.3102.01 חברה בישראל שיעור ד 14:00 17:00 101 נפתלי ד"ר שרון סמדר
ב' 1041.5142.01 היבטים יישומיים במנהיגות ומשאבי אנוש שיעור ה 16:00 20:00 206 נפתלי ד"ר מיעארי סאמי
קורסי בחירה
קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ב' 1041.3595.01 Social Psychology** (עודכן ב-28.7.19) שיעור ג 16:00 18:00 422 נפתלי Dr. Simkin Hugo
 • קורס מקוון. יינתן באנגלית. מפגשים פרונטלים יתקיימו
 • בתאריכים 17.3.20, 24.3.20, 31.3.20 ו-21.4.20.
 • ב' 1041.3536.01 ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת שו"ת ג 10:00 13:00 מ005 נפתלי ד"ר ששון יצחק
  ב' 1041.3594.01 מיהו יהודי: אנתרופולוגיה של שאלה פתוחה שו"ת ד 17:00 19:30 107 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  קורסי חוגים אחרים**
 • מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
 • ב' 1085.2651.01 The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat שיעור ד 12:00 14:00 011 ברגלס ד"ר קמפף רונית
  ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism שו"ת ג 16:00 18:00 208 נפתלי גב' רותם מיכל
  ד"ר אבולוף אוריאל
 • הקורס מורכב משעתיים פרונטליות אחת לשבועיים
 • ומשעתיים מקוונות. סה"כ 4 ש"ס.
 • ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב ד"ר להד כנרת
  ב' 1085.4309.01 גישות וכלים לחקר האינטרנט שיעור ד 10:00 12:00 004 נפתלי ד"ר שגב אלעד
  ב' 0662.1755.01 קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע שיעור א 10:00 12:00 280 גילמן ד"ר מישורי דניאל
  ב' 1031.3840.01 קפיטליזם, תרבות ופוליטיקה בעולם הגלובאלי העכשווי - דיון ביק שיעור ב 16:00 19:00 107 נפתלי ד"ר פלג רונית
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי שיעור א 12:00 14:00 326 גילמן ד"ר וייסמן כרמל
  סמינרים סמסטריאלים
  ב' 1041.3812.01 ארגונים ואי שוויון חברתי סמינר ב 12:00 16:00 425 נפתלי פרופ' קלב אלכסנדרה
  ב' 0621.3390.01 היסטוריה ואנתרופולוגיה: לחפור בהווה סמינר ד 10:00 14:00 456 גילמן פרופ' גדי אלגזי
  ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  ב' 1041.3829.01 הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערבי סמינר ב 17:00 20:30 425 נפתלי פרופ' רבינוביץ דני
  קורסים מהחוג ללימודי עבודה
  סמסטר ב'
  שנה א' - קורסי חובה
  ב' 1051.4009.01 שוק העבודה שיעור ג 16:00 19:00 201 נפתלי ד"ר מיעארי סאמי
  ב' 1051.4009.02 שוק העבודה תרגיל ג 11:00 12:00 207 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  ב' 1051.4009.03 שוק העבודה תרגיל ג 15:00 16:00 208 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  ב' 1051.4009.04 שוק העבודה תרגיל ג 19:00 20:00 208 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גברת שורק שקד
  ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 14:00 16:00 318 נפתלי גברת שורק שקד
  ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 318 נפתלי גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.05 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי גברת שורק שקד
  ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 318 נפתלי גב' קנמוני ענת
  ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי גב' קנמוני ענת
  ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 318 נפתלי גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ד 13:00 16:00 201 נפתלי גב' ביתן (טליתמן) מיכל
  ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל א 10:00 12:00 318 נפתלי מר בכר אוריה
  ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל א 12:00 14:00 318 נפתלי מר בכר אוריה
  ב' 1009.1555.14 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ב 12:00 14:00 318 נפתלי גב' קנמוני ענת
  ב' 1085.1055.01 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה שיעור ב 14:00 16:00 201 נפתלי פרופ' דור דניאל
  ב' 1085.1055.30 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 11:15 12:00 108 נפתלי גב' חציר נועה
  שנה ב'- קורסי חובה
  ב' 1051.2100.01 מבוא ליחסי עבודה שיעור א 09:00 12:00 210 נפתלי ד"ר ליטור לילך
  ב' 1051.4030.01 ניהול משאבי אנוש שיעור א 17:00 19:30 110 נפתלי ד"ר הרצברג אפרת
  ב' 1051.4030.02 ניהול משאבי אנוש תרגיל א 16:00 17:00 105 נפתלי גב' ליפץ שירן
  ב' 1051.4030.03 ניהול משאבי אנוש תרגיל א 19:30 20:15 105 נפתלי גב' ליפץ שירן
  שנה ג'- קורס חובה
  ב' 1051.8002.01 מנהיגות ושינוי במערכת הציבורית סדנה ד 17:00 20:00 208 נפתלי ד"ר חנין דב
  שנה ג'- סמינרים
  ב' 1051.3504.01 תרבות ארגונית סמינר ג 11:00 14:00 412 נפתלי ד"ר בייקוביץ אביטל
  ב' 1051.3505.01 אי שוויון במקצועות טכנולוגיים סמינר ה 09:00 13:00 412 נפתלי ד"ר גלבגיסר דפנה
  שנה ג' - קורסי בחירה
  ב' 1051.3417.01 עוני ועבודה בישראל שיעור א 13:00 16:00 204 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  ב' 1051.3415.01 נושאים נבחרים בתאוריה ארגונית שיעור ד 14:00 17:00 208 נפתלי ד"ר ויסברג איזק
  ב' 1051.3413.01 אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודה שיעור ד 08:30 11:00 103 נפתלי ד"ר הרצברג אפרת
  ב' 1051.3414.01 גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהות שיעור ה 13:30 16:00 208 נפתלי ד"ר בייקוביץ אביטל
  קורסי בחירה מחוץ לחוג (** עד 3 ש"ס במהלך התואר)
  ב' 1031.1800.06 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 201 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
  ב' 1031.1800.08 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל א 12:00 13:00 105 נפתלי מר הירשהורן יובל
  ב' 1031.1800.09 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל א 13:00 14:00 105 נפתלי מר הירשהורן יובל
 • קורס בחירה מחוץ לחוג בשפה האנגלית**
 • ב' 1085.2651.01 The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat שיעור ד 12:00 14:00 011 ברגלס ד"ר קמפף רונית
  ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism שו"ת ג 16:00 18:00 208 נפתלי גב' רותם מיכל
  ד"ר אבולוף אוריאל
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>