מסלול מנהיגות ומשאבי אנוש סמסטר א'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
קורסים מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה שיעור ב 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
א' 1041.1102.02 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ב 10:00 12:00 107 נפתלי מר לאור יוסף
א' 1041.1102.03 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ב 10:00 12:00 105 נפתלי גב' ליפשיץ גל
א' 1041.1102.04 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ב 14:00 16:00 206 נפתלי גב' ליפשיץ גל
א' 1041.1102.05 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ג 12:00 14:00 206 נפתלי גב' וננסיה דבורה
א' 1041.1102.06 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ד 14:00 16:00 425 נפתלי מר תבל עופר
א' 1041.1102.07 מבוא לסוציולוגיה תרגיל ד 16:00 18:00 425 נפתלי מר תבל עופר
א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה שיעור ב 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
א' 1041.1101.02 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ב 14:00 16:00 208 נפתלי גב' פת שמיר עלמה
א' 1041.1101.03 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ב 16:00 18:00 208 נפתלי גב' פת שמיר עלמה
א' 1041.1101.04 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ג 14:00 16:00 206 נפתלי מר תבל עופר
א' 1041.1101.05 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ג 16:00 18:00 206 נפתלי מר תבל עופר
א' 1041.1101.07 מבוא לאנתרופולוגיה תרגיל ד 16:00 18:00 206 נפתלי גב' חאג' יחיא אלאא
א' 1085.1050.01 מבוא למדעי התקשורת שיעור ב 16:00 18:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' דור דניאל
א' 1085.1050.30 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ה 08:30 10:00 205 נפתלי גב' זיו לימור
שנה ב' - קורסי חובה
א' 1041.2191.01 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות שיעור א 14:00 17:00 003 זאב סגל נפתלי פרופ' קמפ אדריאנה
א' 1041.2191.02 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות תרגיל א 13:00 14:00 105 נפתלי גב' ארד-אילון תמר
א' 1041.2191.03 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות תרגיל א 13:00 14:00 205 נפתלי גב' רגב עתליה
א' 1041.2191.04 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות תרגיל א 17:00 18:00 105 נפתלי גב' ארד-אילון תמר
א' 1041.2191.05 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות תרגיל א 17:00 18:00 205 נפתלי גב' רגב עתליה
א' 1041.3389.01 שיטות מחקר כמותיות שיעור ב 10:00 12:00 110 נפתלי פרופ' מנדל הדס
א' 1041.3389.02 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 318 נפתלי גב' בן-חיים שיראל
א' 1041.3389.04 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 12:00 14:00 315 נפתלי גב' קולר שיר
א' 1041.3389.05 שיטות מחקר כמותיות תרגיל ב 14:00 16:00 318 נפתלי גב' ספורטס שרון
א' 1082.4053.01 מבוא למדיניות ציבורית שיעור ג 08:00 10:30 003 זאב סגל נפתלי ד"ר זהבי עמוס
א' 1082.4053.30 מבוא למדיניות ציבורית תרגיל ג 10:45 11:30 003 זאב סגל נפתלי מר נחמני הראל
קורסי תשתית
א' 1041.2608.01 ארגונים וחברה שו"ת א 10:00 13:00 101 נפתלי פרופ' קלב אלכסנדרה
א' 1041.2620.01 דת ואתנוגרפיה שו"ת ה 16:00 19:00 206 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
א' 1041.2611.01 מגדר וחברה שו"ת ד 17:00 19:30 003 זאב סגל נפתלי ד"ר דונת אורנה
שנה ג' - קורס חובה
א' 1041.3100.01 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו שיעור ד 14:00 17:00 201 נפתלי ד"ר שרון סמדר
א' 1041.3100.02 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 12:00 13:00 205 נפתלי גב' מזרחי חן
א' 1041.3100.03 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 12:00 13:00 206 נפתלי גב' סדצקי יערה
א' 1041.3100.04 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 13:00 14:00 205 נפתלי גב' מזרחי חן
א' 1041.3100.05 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו תרגיל ד 13:00 14:00 206 נפתלי גב' סדצקי יערה
א' 1041.5141.01 פרקטיקום במקומות עבודה שיעור א 15:00 18:00 206 נפתלי ד"ר מיעארי סאמי
קורסי בחירה
קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
א' 1041.3593.01 אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקה שו"ת ה 12:00 14:00 108 נפתלי ד"ר בן אלול אלעד
א' 1041.3592.01 הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברה שו"ת ב 09:00 12:00 103 נפתלי פרופ' רבינוביץ דני
א' 1041.3580.01 סוציולוגיה של חציית גבול שו"ת ה 16:00 18:30 204 נפתלי פרופ' מזרחי ניסים
א' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות שו"ת ג 12:00 15:00 203 נפתלי ד"ר שרון סמדר
גב' דלאשה מייסלון
קורסי חוגים אחרים**
 • מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
 • א' 1036.4002.01 Theories of International Migration שיעור ב 14:00 17:00 110 נפתלי ד"ר הרשקוביץ עדי
  אב 0693.2016.01 אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש שיעור א 10:00 12:00 317 גילמן ד"ר כהן רוית
  א' 0662.2246.01 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם שיעור ג 14:00 16:00 282 גילמן ד"ר ירון כהן צמח
  א' 0662.1180.01 זהות בעולם המודרני שיעור ד 16:00 18:00 282 גילמן ד"ר נועה גדי
  א' 1031.4583.01 לאומיות ורב תרבותיות שיעור ג 10:00 13:00 108 נפתלי פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר מירי רוזמרין
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 281 גילמן פרופ' דפנה הקר
  א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר רונן סלמן צדקה
  סמינרים סמסטריאלים
  א' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (עודכן 22.7.19) סמינר ג 16:00 20:00 425 נפתלי פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  א' 1041.3823.01 פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפיים סמינר ב 14:00 18:00 425 נפתלי ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  סמינרים שנתיים
  א' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי סמינר ב 12:00 14:00 426 נפתלי ד"ר פוראני חאלד
 • סמינר שנתי. המשכו בסמס' ב' ביום ב' 10:00-12:00 חדר 426
 • א' 1041.3796.01 היבטים סוציולוגים של העדפה מתקנת (עודכן 21.7.19) סמינר ג 14:00 16:00 314 נפתלי פרופ' אלון סיגל
 • סמינר שנתי. המשכו בסמס' ב' ביום ב' 14:00-16:00 חדר 203
 • קורסים מהחוג ללימודי עבודה
  סמסטר א'
  שנה א' - קורסי חובה
  א' 1051.1102.01 על העבודה שיעור ג 10:00 13:00 110 נפתלי ד"ר פפרמן טליה
  א' 1051.4010.01 התנהגות ארגונית שיעור א 11:00 15:00 210 נפתלי ד"ר ויסברג איזק
  א' 1051.4010.02 התנהגות ארגונית תרגיל א 09:00 10:00 205 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  א' 1051.4010.03 התנהגות ארגונית תרגיל א 10:00 11:00 205 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  א' 1051.4010.04 התנהגות ארגונית תרגיל א 15:00 16:00 106 נפתלי גב' מסלטי מוריה
  א' 1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה שיעור ה 10:00 13:00 201 נפתלי פרופ' שנהב יהודה
  מר ותד לואי
  א' 1041.1105.02 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ג 09:00 10:00 206 נפתלי גב' סארג'י מרח
  א' 1041.1105.03 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 09:00 10:00 108 נפתלי גב' זלצברג ענת
  א' 1041.1105.04 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 09:00 10:00 105 נפתלי גב' קדם אלונה
  א' 1041.1105.05 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 105 נפתלי גב' קדם אלונה
  א' 1041.1105.06 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 106 נפתלי גב' סארג'י מרח
  שנה ב' - קורסי חובה
  א' 1051.2001.01 שיטות מחקר איכותניות שיעור ד 08:30 10:00 110 נפתלי ד"ר בייקוביץ אביטל
  א' 1051.2001.02 שיטות מחקר איכותניות תרגיל ד 10:00 12:00 105 נפתלי גב' סמיונוב-טל קרן
  א' 1051.2001.03 שיטות מחקר איכותניות תרגיל ד 12:00 14:00 105 נפתלי גב' סמיונוב-טל קרן
  א' 1051.2001.04 שיטות מחקר איכותניות תרגיל א 08:30 10:00 105 נפתלי גב' סמיונוב-טל קרן
  א' 1051.2001.05 שיטות מחקר איכותניות תרגיל א 11:00 13:00 106 נפתלי גב' סמיונוב-טל קרן
  א' 1051.4040.01 דיני עבודה שיעור ג 13:00 16:00 110 נפתלי גב' אגסי אורנית
  א' 1051.4040.02 דיני עבודה תרגיל ג 12:00 13:00 105 נפתלי גב' סמיונוב-טל קרן
  א' 1051.4040.03 דיני עבודה תרגיל ג 16:00 17:00 105 נפתלי גב' סמיונוב-טל קרן
  שנה ג'-קורסי חובה
  א' 1051.8001.01 מודלים של מנהיגות שיעור ג 11:15 13:45 204 נפתלי ד"ר רוזלר נמרוד
  א' 1051.3300.01 סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודה שיעור ד 09:00 12:00 210 נפתלי ד"ר גלבגיסר דפנה
  שנה ג' - סמינרים
  א' 1051.3506.01 מגדר ואי שיוויון בשוק העבודה סמינר א 12:00 15:00 412 נפתלי ד"ר הרצברג אפרת
  א' 1051.4462.01 שוק העבודה ורווחה בישראל סמינר ב 09:00 12:00 425 נפתלי ד"ר מיעארי סאמי
  א' 1051.3500.01 שינוי ארגוני סמינר ד 12:00 15:00 419 נפתלי ד"ר ויסברג איזק
  שנה ג'- קורסי בחירה
  א' 1051.3419.01 משפחה ועבודה במאה ה-21 שיעור א 08:30 11:00 103 נפתלי ד"ר הרצברג אפרת
  א' 1051.3405.01 אי שוויון כלכלי- חברתי בישראל שיעור ב 14:00 16:00 204 נפתלי ד"ר מיעארי סאמי
  א' 1051.3418.01 בעלי מוגבלויות ושוק העבודה שיעור ג 08:30 11:00 204 נפתלי גב' ליפץ שירן
 • קורס בחירה בשפה האנגלית**
 • א' 1036.4002.01 Theories of International Migration שיעור ב 14:00 17:00 110 נפתלי ד"ר הרשקוביץ עדי
  קורסי בחירה מחוץ לחוג (**עד 3 ש"ס במהלך התואר)
  א' 1009.1840.01 שיטת המשפט הישראלי שו"ת ג 14:00 16:00 208 נפתלי ד"ר ליטור לילך
  א' 1009.1840.01 שיטת המשפט הישראלי ה 14:00 16:00 208 נפתלי ד"ר ליטור לילך
  א' 1071.2815.01 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 08:30 10:00 001 נפתלי פרופ' ליברמן נירה
  ד"ר ישורון יערה
  א' 1071.2815.02 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 10:00 12:00 001 נפתלי פרופ' ליברמן נירה
  ד"ר ישורון יערה
  א' 1031.1800.01 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית שיעור ד 16:00 19:00 101 נפתלי ד"ר מנדלקרן רונן
  א' 1031.1800.04 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 11:00 12:00 107 נפתלי מר הירשהורן יובל
  א' 1031.1800.05 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית תרגיל ג 12:00 13:00 107 נפתלי מר הירשהורן יובל
  א' 1031.2103.01 כלכלה פוליטית שיעור ב 12:00 14:00 001 נפתלי ד"ר שדה טל
  א' 1031.2103.03 כלכלה פוליטית תרגיל ד 16:00 18:00 103 נפתלי מר זהבי דניאל
  א' 1031.2103.04 כלכלה פוליטית תרגיל ה 10:00 12:00 107 נפתלי מר עפרי נהוראי
  א' 1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה** שו"ת ב 12:00 14:00 110 נפתלי ד"ר פלייסיג דידה
 • הקורס 'מבוא לפסיכולוגיה' אינו מיועד לתלמידי ביה"ס לפסיכולו
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>