תקנון תואר שני

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
​​תואר שני

שכר לימוד

תלמיד ישלם שכר לימוד רק למוסד בו הוא רשום. שכר הלימוד יחושב בהתאם לנהלים הקיימים באוניברסיטה אליה התלמיד רשום.


נהלי הוראה ולימודים

בחלק מנהלי ההוראה והלימודים קיימים הבדלים בין שתי האוניברסיטאות. כל קורס יהיה כפוף לכללים ולנהלים הנהוגים באוניברסיטה בה הוא ניתן (נושאים לדוגמה: לוח שנה אקדמי, נוהלי הגשת ערעורים, רישום לקורסים ועוד).


משך הלימודים

משך הלימודים התקני הוא שנתיים. תלמידים המעוניינים לפרוס את לימודיהם יפנו לקבלת אישור מיוחד מוועדת הקבלה.
בגין כל שנת חריגה, מעבר לשנות התקן, ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד.


פטור ע"ס לימודים קודמים

בקשות לפטור ע"ס לימודים קודמים יופנו לוועדת הקבלה, באמצעות מזכירות הסטודנטים.

 

בחינות

באוניברסיטה העברית – ראו נהלי הבחינות המופיעים בשנתון הפקולטה למדעי החברה.
באוניברסיטת תל-אביב – יינתנו שני מועדי בחינה. מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים, העדרות עקב לידה, בבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה, ובמקרים חריגים באישור ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה.

 

ערעורים

באוניברסיטת תל-אביב - ערעור יוגש תוך חמישה ימים מיום פרסום הציון או סריקת המחברות.
ערעור מנומק, יוגש דרך מידע אישי לתלמיד.
לא ניתן לערער על ציון עבודת בית.

 

חזרה על קורס

האפשרות לחזור על קורס (פעם אחת, בשנה או בסמסטר שלאחר שנת הלימודים בה התלמיד למד את הקורס לראשונה) מותנית באישור הוועדה המנהלת את התכנית. בכפוף לאישור זה, יש לחזור ולרשום את הקורס בתכנית הלימודים ולשלם שכ"ל בהתאם. תלמידים שלא יעברו אחד או יותר מקורסי החובה ולא יקבלו את אישור הוועדה לחזור על הקורס, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם בתכנית.


רישום לקורסים

הרישום לקורסים יתבצע על פי הנהלים הקיימים באוניברסיטה אליה התלמיד רשום. התלמידים הרשומים באוניברסיטת תל-אביב יירשמו לקורסים, לרבות לקורסי החובה שיילמדו באוניברסיטה העברית, בשיטת המכרז (בידינג). הרישום לקורסי בחירה באוניברסיטה העברית ייעשה במזכירות התלמידים באוניברסיטת תל-אביב וגם במזכירות התלמידים באוניברסיטה העברית. מועדי הרישום יפורסמו באתר האינטרנט של בית הספר. התלמידים הרשומים לאוניברסיטה העברית יירשמו לקורסים הנלמדים באוניברסיטת תל-אביב באמצעות מזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית.עבודות

קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה (בהבדל מבחינת בית) יהיה מועד הגשה עד שישה שבועות מתום הסמסטר, אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר ע"י מורה הקורס. 
בתש"ף מועדי הגשת העבודות הם:
סמסטר א': יום א', 8.3.2020, י"ב באדר תש"ף.
סמסטר ב': יום א', 9.8.2020, י"ט באב תש"ף.
 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף