מערכת שעות סמסטר ב'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תש"ף
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1011.1102.10 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 011 ברגלס גב' עופר גליה
ב' 1011.1102.11 יסודות הכלכלה תרגיל ה 10:00 12:00 009 ברגלס גב' מעיין ים
___________________________________________________________
ב' 1011.1108.07 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 09:00 12:00 011 ברגלס גב' כץ לאה
ב' 1011.1108.08 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ב 12:00 14:00 011 ברגלס גב' כץ לאה
___________________________________________________________
ב' 1011.1109.03 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 08:00 10:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
ב' 1011.1109.04 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
ב' 1011.1109.05 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ב 08:00 10:00 010 ברגלס מר פרוסטיג צביאל
ב' 1011.1109.06 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ב 10:00 12:00 010 ברגלס מר פרוסטיג צביאל
_______________________
ב' 1011.1109.07 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
ב' 1011.1109.08 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר דוראל ללה
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
_______________________
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 12:00 14:00 012 ברגלס מר ארז רון
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 12:00 14:00 012 ברגלס מר ארז רון
_______________________
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 012 ברגלס מר מוזיקנטוב יבגני
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 14:00 16:00 012 ברגלס מר מוזיקנטוב יבגני
_______________________
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 08:00 10:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ה 09:00 11:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
___________________________________________________________
ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 012 ברגלס פרופ' גלבוע יצחק
ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ד 08:00 10:00 001 ברגלס גב' לב עדי
ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ד 10:00 12:00 001 ברגלס גב' לב עדי
_______________________
ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ד 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 10:00 12:00 012 ברגלס מר עוזרי עופר
ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 14:00 16:00 012 ברגלס מר עוזרי עופר
_______________________
ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ה 11:00 14:00 012 ברגלס ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 010 ברגלס גב' ויסמן הדר
ב' 1011.2103.12 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 001 ברגלס גב' ויסמן הדר
___________________________________________________________
ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים שו"ת ב 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2110.01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 14:00 16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב' 1011.2110.02 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 16:00 18:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' ליידרמן ליאונרדו
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תש"ף
שנים ב' ג' - קורסי חובה
ב' 1011.2102.10 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ג 09:00 12:00 011 ברגלס ד"ר סטי עופר
ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 12:00 14:00 011 ברגלס מר בן בשט יוני
___________________________________________________________
ב' 1011.2109.10 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 010 ברגלס פרופ' נאמן צבי
ב' 1011.2109.11 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 14:00 16:00 011 ברגלס מר סברין רום
ב' 1011.2109.12 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 18:00 20:00 011 ברגלס מר סברין רום
___________________________________________________________
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 19:00 21:00 012 ברגלס דר' ששון רועי
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ג 16:00 18:00 012 ברגלס דר' ששון רועי
ב' 1011.2106.11 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 108 נפתלי גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 14:00 16:00 010 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
___________________________________________________________
ב' 1011.2105.03 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.04 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ה 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
_______________________
ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 12:00 14:00 010 ברגלס מר אודאי רועי
ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 14:00 16:00 001 ברגלס מר אודאי רועי
ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 12:00 14:00 001 ברגלס מר כהן אסף
ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 17:00 19:00 010 ברגלס מר כהן אסף
ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 14:00 16:00 001 ברגלס גב' פוקס הדר
ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 16:00 18:00 001 ברגלס גב' פוקס הדר
___________________________________________________________
ב' 1011.2104.06 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 09:00 12:00 010 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 14:00 17:00 010 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
_______________________
ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 14:00 16:00 001 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 18:00 20:00 011 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 16:00 18:00 001 ברגלס מר יברכיהו דורון
ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 18:00 20:00 001 ברגלס מר יברכיהו דורון
__________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תש"ף
קורסי בחירה
ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** שו"ת א 09:00 12:00 010 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3220.01 מדיניות כלכלית בישראל** שו"ת ה 12:00 15:00 004 נפתלי פרופ' בן- דוד דן
 • הקורס שייך לתחום כלכלת ישראל
 • ב' 1011.3334.01 החלטות בתנאי אי ודאות שו"ת א 12:00 14:00 011 ברגלס פרופ' גלבוע יצחק
  ב' 1011.3474.01 הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית** שו"ת ה 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר שלם רועי
 • הקורס שייך לתחום כלכלת ישראל
 • ב' 1011.3483.01 מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה שו"ת ה 10:00 12:00 011 ברגלס פרופ' הרקוביץ צבי
  ב' 1011.3509.01 אופציות ושווקים פיננסיים שו"ת ב 12:00 14:00 001 ברגלס מר בן יהודה שלומי
  ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית שו"ת ד 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר גולדברג דרור
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר ב' תש"ף
  סמינרים
  ב' 1011.3560.02 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים** סמינר ג 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 17/03/20
 • ב' 1011.3561.02 נושאים במאקרו כלכלה** סמינר א 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר וייס דוד
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 08/03/20
 • ב' 1011.3562.02 נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה** סמינר ב 10:00 12:00 009 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 16/3/20
 • ב' 1011.3563.02 כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים** סמינר ג 10:00 12:00 009 ברגלס פרופ' כהן אלמה
  פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 17/3/20
  ב' 1011.3564.02 נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך סמינר ב 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 16/3/20
 • ב' 1011.3566.02 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים** סמינר ב 12:00 14:00 008 ברגלס ד"ר בירד דניאל
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 09/03/2020
 • ב' 1011.3571.01 כלכלה, רווחה ומוסר** סמינר ד 10:00 12:00 101 ברגלס ד"ר סטי עופר
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 11/03/20
 • ב' 1011.3575.01 נושאים בתאוריה מיקרו-כלכלית** סמינר ה 16:00 18:00 009 ברגלס ד"ר פרשטמן דניאל
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 12/3/20
 • ב' 1011.3576.01 תכנון שווקים** סמינר א 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' אליעז כפיר
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 15/03/20
 • ב' 1011.3577.02 כלכלת משפחה** סמינר א 10:00 12:00 101 ברגלס פרופ' חזן משה
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 08/03/2020
 • ב' 1011.3579.01 סוגיות במימון חברות ומשקי בית** סמינר א 13:00 15:00 008 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 15/3/20
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף