מערכת שעות סמסטר א'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תש"ף
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1011.1102.01 יסודות הכלכלה שיעור א 15:00 18:00 012 ברגלס גב' עופר גליה
גב' מעיין ים
א' 1011.1102.02 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 012 ברגלס גב' עופר גליה
גב' מעיין ים
א' 1011.1102.03 יסודות הכלכלה שיעור ב 14:00 17:00 012 ברגלס גב' עופר גליה
גב' מעיין ים
_______________________
א' 1011.1102.04 יסודות הכלכלה תרגיל ד 08:00 10:00 001 ברגלס מר טוכמן עומר
א' 1011.1102.05 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 001 ברגלס מר טוכמן עומר
א' 1011.1102.06 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 010 ברגלס גב' מעיין ים
א' 1011.1102.07 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 010 ברגלס גב' מעיין ים
א' 1011.1102.08 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 001 ברגלס מר סברין רום
א' 1011.1102.09 יסודות הכלכלה תרגיל ד 16:00 18:00 001 ברגלס מר סברין רום
___________________________________________________________
א' 1011.1108.01 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
א' 1011.1108.02 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 13:00 15:00 010 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
א' 1011.1108.03 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ה 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
א' 1011.1108.04 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 15:00 17:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
_______________________
א' 1011.1108.05 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ג 08:30 11:00 010 ברגלס גב' זסלבסקי אינה
א' 1011.1108.06 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 11:00 13:00 010 ברגלס גב' זסלבסקי אינה
_______________________
א' 1011.1109.01 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 08:00 10:00 009 ברגלס מר פרוסטיג צביאל
א' 1011.1109.02 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 10:00 12:00 009 ברגלס מר פרוסטיג צביאל
___________________________________________________________
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 11:00 13:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 12:00 14:00 012 ברגלס דר' שפרוך דני
_______________________
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 17:00 19:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ד 14:00 16:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר דוראל ללה
_______________________
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת א 12:00 14:00 011 ברגלס מר יגר ירון
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 14:00 16:00 012 ברגלס מר יגר ירון
___________________________________________________________
א' 1011.2103.01 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 010 ברגלס פרופ' גלבוע יצחק
א' 1011.2103.02 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 08:00 10:00 009 ברגלס גב' לב עדי
א' 1011.2103.03 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 10:00 12:00 009 ברגלס גב' לב עדי
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר א' תש"ף
שנים ב' ג' - קורסי חובה
א' 1011.2102.01 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ד 14:00 17:00 010 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
מר בן יהודה שלומי
א' 1011.2102.02 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ה 09:00 12:00 012 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
ד"ר בשן אורן
א' 1011.2102.03 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ה 14:00 17:00 012 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
ד"ר בשן אורן
א' 1011.2102.04 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל א 14:00 16:00 011 ברגלס מר בן בשט יוני
א' 1011.2102.05 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל א 14:00 16:00 103 נפתלי מר כהן אסף
א' 1011.2102.06 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 12:00 14:00 011 ברגלס גב' גת דינה
א' 1011.2102.07 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 12:00 14:00 012 ברגלס מר בן בשט יוני
א' 1011.2102.08 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 14:00 16:00 001 ברגלס גב' גת דינה
א' 1011.2102.09 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 16:00 18:00 001 ברגלס גב' גת דינה
___________________________________________________________
א' 1011.2109.01 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 011 ברגלס דר בינסקי הדר
א' 1011.2109.02 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 12:00 14:00 011 ברגלס מר עוזרי עופר
א' 1011.2109.03 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 14:00 16:00 011 ברגלס מר עוזרי עופר
_______________________
א' 1011.2109.04 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור ב 08:00 11:00 010 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
א' 1011.2109.05 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
_______________________
א' 1011.2109.06 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 08:00 10:00 012 ברגלס גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.07 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 10:00 12:00 011 ברגלס גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.08 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 12:00 14:00 001 ברגלס מר גוטמן אלעד
א' 1011.2109.09 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל א 16:00 18:00 118 שאפל מר גוטמן אלעד
___________________________________________________________
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 10:00 12:00 012 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
פרופ' כהן אלמה
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 10:00 12:00 012 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
פרופ' כהן אלמה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 12:00 14:00 012 ברגלס פרופ' כהן אלמה
ד"ר שלוסר אנליה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 012 ברגלס פרופ' כהן אלמה
ד"ר שלוסר אנליה
_______________________
א' 1011.2106.03 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 16:00 18:00 001 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.04 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 18:00 20:00 001 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.05 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 12:00 14:00 001 ברגלס מר שנן ינאי
א' 1011.2106.06 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 14:00 16:00 001 ברגלס מר שנן ינאי
_______________________
א' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 12:00 14:00 001 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
א' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה שיעור ה 12:00 14:00 001 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
_______________________
א' 1011.2106.08 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 008 ברגלס מר דה מלאך אלעד
א' 1011.2106.09 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 008 ברגלס מר דה מלאך אלעד
___________________________________________________________
א' 1011.2105.01 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור א 17:00 20:00 001 ברגלס ד"ר וייסמן דארין
א' 1011.2105.02 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ב 14:00 16:00 011 ברגלס מר כהן אסף
___________________________________________________________
א' 1011.2104.01 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור א 14:00 17:00 001 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
א' 1011.2104.02 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ב 08:30 11:00 001 ברגלס ד"ר בירד דניאל
ד"ר זלצר דן
_______________________
א' 1011.2104.03 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 08:00 10:00 008 ברגלס מר יברכיהו דורון
א' 1011.2104.04 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ד 14:00 16:00 011 ברגלס מר קריסטל מיכאל
א' 1011.2104.05 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ד 16:00 18:00 011 ברגלס מר קריסטל מיכאל
___________________________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר א' תש"ף
קורסי בחירה
א' 1011.3132.01 מבוא לתורת המשחקים שו"ת א 16:00 18:00 101 ברגלס פרופ' שפיגלר רן
א' 1011.3165.01 תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015 שו"ת א 10:00 12:00 004 נפתלי ד"ר קוק אלי
א' 1011.3193.01 כלכלה בעולם ה- Big Data שו"ת ד 18:00 21:00 010 ברגלס דר' ששון רועי
א' 1011.3310.01 International Economics שו"ת ג 08:00 11:00 011 ברגלס ד"ר וייס דוד
א' 1011.3321.01 בנקאות בישראל: תאוריה ויישום** שו"ת ב 08:00 10:00 011 ברגלס ד"ר בנימיני יעל
 • הקורס שייך לתחום כלכלת ישראל
 • א' 1011.3434.01 סדנא לתלמידים מצטיינים סדנה ד 12:00 14:00 101 ברגלס ד"ר זלצר דן
  בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר א' תש"ף
  סמינרים
  א' 1011.3560.01 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים** סמינר ב 13:00 15:00 008 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים ביום ב' 04/11/19
 • א' 1011.3561.01 נושאים במאקרו כלכלה** סמינר ב 10:00 12:00 009 ברגלס ד"ר וייס דוד
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים ביום ב' 28/10/19
 • א' 1011.3562.01 נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה** סמינר ב 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים ביום ב' 04/11/19
 • א' 1011.3563.01 כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים** סמינר ג 10:00 12:00 104 ברגלס פרופ' כהן אלמה
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים ביום ג' 05/11/19
 • א' 1011.3564.01 נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך** סמינר ב 10:00 12:00 101 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים ביום ב' 04/11/19
 • א' 1011.3565.01 נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית** סמינר ב 08:00 10:00 101 ברגלס ד"ר סטי עופר
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים ביום ב' 04/11/19
 • א' 1011.3569.01 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית** סמינר ב 09:00 11:00 104 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים בתאריך 28/10/19
 • א' 1011.3577.01 כלכלת משפחה** סמינר ג 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' חזן משה
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים ביום ג' 05/11/19
 • א' 1011.3578.01 אי שוויון כלכלי** סמינר ב 10:00 12:00 011 ברגלס ד"ר דניאלי אורן
 • פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה ותתקיים ביום ב' 28/10/19
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף