מטרת הלימודים

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

תואר ראשון

מטרת תכנית הלימודים היא להכשיר את התלמיד לזהות, לנתח ולפתור בעיות בתחום הכלכלה, הן בעבודתו והן בהמשך לימודיו לקראת תארים גבוהים יותר. במסגרת התכנית נדונות בעיות כלכליות במישורים של משק הבית, הפירמה, הממשלה והמשק בכללותו. במהלך התכנית יושם דגש על היבטים תאורטיים הנלמדים באמצעות מודלים מתמטיים ועל היבטים אמפיריים הנלמדים באמצעות מודלים כמותיים וכלים סטטיסטיים.
 

מסגרת הלימודים

ביה"ס לכלכלה מקיים 2 סמסטרים מלאים; סמסטר א', סמסטר ב'. רשימת הקורסים הניתנים בכל סמסטר מתפרסמת בידיעון שבאתר ביה"ס לכלכלה ומתעדכנת לקראת כל סמסטר. הקורסים סמסטריאליים, כל קורס נמשך סמסטר אחד.

אופני הלימוד

לימודים לקראת תואר ראשון בכלכלה מתקיימים בשני אופני לימוד:

 

א. אופן הלימוד החד-חוגי (המורחב)

אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודי חטיבות (חטיבה אחת מורחבת או שתי חטיבות רגילות) שהן תכניות לימוד בחוגים אחרים. (חובות הלימוד בכלכלה מפורטות להלן).
החובות במסגרת לימודי החטיבות.

 

ב. אופן הלימוד הדו-חוגי

דו-חוגי רגיל - אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף, בפקולטה למדעי החברה או מחוצה לה. חובות הלימוד בביה"ס לכלכלה מפורטות להלן. חובות הלימוד בחוג הנוסף מפורטות בידיעון המתאים לחוג זה.

דו-חוגי מתואם - אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף לפי תכנית מתואמת על ידי ביה"ס לכלכלה והחוג הנוסף. במסגרת זו כלולים הצירופים הבאים: 
כלכלה-ניהול, כלכלה-חשבונאות, כלכלה-פסיכולוגיה, כלכלה-מדעי המחשב, כלכלה-מתמטיקה, כלכלה-סטטיסטיקה, כלכלה-משפטים, כלכלה ומדעים להייטק.

חוג לאחר תואר
תכנית לימודים נוספת בלימודי התואר הראשון
בעלי תואר ראשון המעוניינים ללמוד בביה"ס לכלכלה כחוג לימודים נוסף.

 

מכסת חובות הלימודים

היקף שעות הלימוד המחייב לסיום תואר, נקבע על פי ידיעון שנת הלימודים, בה התקבל התלמיד לביה"ס לכלכלה.

מכסת חובות הלימודים
 

אופן  הלימוד

חד-חוגי/מורחב

אופן  הלימוד

דו חוגי רגיל

אופן  הלימוד

דו-חוגי מתואם
 

קורסי חובה

59  ש"ס

57   ש"ס

לפי תכנית המסלול

מבוא כללי

4    ש"ס

לא נדרש

לפי תכנית המסלול

קורסי בחירה[1]

17  ש"ס

4       ש"ס

לפי תכנית המסלול

סה"כ

80   ש"ס

61      ש"ס

לפי תכנית המסלול

לימודים מחוץ לחוג

32  ש"ס (חטיבות)

לימודי חוג שני

לפי תכנית המסלול

 
 

היקף הפטור על סמך לימודים אקדמיים קודמים:

  • תלמיד שהתקבל ע"ס לימודים אקדמיים קודמים ואינו בעל תואר, היקף הפטור לא יעלה על 1/3 מסך היקף השעות לתואר בכלכלה. תלמיד שיקבל פטור מעל 1/3 מהיקף השעות לתואר יחויב בהשלמת השעות בקורסי בחירה.
  • תלמיד שהתקבל לחוג לאחר תואר רשאי לקבל פטור עד 1/4 מהיקף השעות לתואר בכלכלה.

בקשות לפטור על סמך לימודים אקדמים קודמים, יוגשו למזכירות בית הספר לכלכלה עם קבלת הודעת הקבלה. ל"טופס בקשה לפטור" https://social-sciences.tau.ac.il/ptor.

יש לצרף אישור ציונים רשמי וסילבוס מפורט. אישור הפטור לקורסים יהיה תקף רק לאחר אישור מזכירות סטודנטים וחטיבות בפקולטה. החלטות לגבי פטורים, ניתן לראות ב"מידע אישי לתלמיד". ברשימת הקורסים של התלמיד.

חשוב לסיים את תהליך הבקשה לפטור לפני תחילת הרישום לקורסים, על מנת לאפשר לתלמיד להירשם לקורסים המתקדמים.

____________________________
[1]  חובת לימוד קורס בחירה באנגלית
החל משנת הלימודים תשע"ט, חייב כל תלמיד בלימוד קורס אחד לפחות מתכנית הלימודים בשפה האנגלית. היקף הקורס יהיה 2 ש"ס לפחות. והבחינה בו תהיה באנגלית.
תלמיד חד-חוגי ילמד את הקורס במסגרת תכנית הלימודים בכלכלה.
תלמיד דו-חוגי רשאי לבחור את הקורס באחד החוגים שבמסלול לימודיו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף