תנאי קבלה

החוג לתקשורת ע"ש דן
תואר שלישי
 

בחוג לתקשורת קיימת תכנית פעילה ללימודי תואר שלישי המיועדת לתלמידים מצטיינים המעוניינים להתמסר למספר שנים של לימוד, מחקר וכתיבה אקדמית במגוון רחב של נושאים בחקר התקשורת.
 

תנאי קבלה

 1. רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר מוסמך (כולל תזה מחקרית) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג. סף הקבלה הוא ציון סופי ממוצע 85 לפחות בלימודי התואר השני וציון 90 לפחות בתזה.
 2. תלמידים אשר לא סיימו לפחות תואר אחד בתקשורת (בוגר או מוסמך) יוכלו במקרים מיוחדים להתקבל ב-"מעמד מיוחד", ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם ללימודיהם הקודמים.
 3.  על המתעניינים בלימודי תואר שלישי לבחון את תחומי המחקר וההוראה של סגל החוג לתקשורת וליזום פגישה ראשונית עם חבר/ת סגל בתחום המתאים. ניתן להתייעץ עם יו"ר הוועדה החוגית.
  לפגישה זו יש להביא גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני, מסמך קורות חיים ואת עבודת התזה.
 4. בשלב הבא יהיה על המועמדים להגיש לחבר/ת הסגל המיועד/ת להנחות את לימודי התואר השלישי הצהרת כוונות (בהיקף של כ-3 עמודים) שתפרט ביוגרפיה אינטלקטואלית, תחום מחקר וגישה מתודולוגית מועדפת. כמו כן יבקשו המועמדים משני ממליצים אקדמיים להעביר מכתבי המלצה
  למנחה המיועד/ת. במקרים מיוחדים ובאישור הוועדה החוגית, רשאי התלמיד לבקש מנחה נוסף מחוג אחר באוניברסיטת תל אביב או ממוסד אקדמי מוכר אחר.
 5. לאחר עיון במסמכים, יעביר/תעביר המנחה המיועד/ת ליו"ר הוועדה החוגית לתלמידי תואר שלישי את כל החומר בתוספת מכתב המאשר את נכונותו/ה להנחות את התלמיד/ה. הוועדה החוגית תדון ותעביר את המלצתה לגבי קבלת המועמד/ת לשלב א' לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה. אישור סופי לקבלה לשלב א' ניתן ע"י הרשות המוסמכת באוניברסיטה.
   

חובות הלימודים בשלב א'

 1. לימוד קורסים בהיקף של 8 ש"ס לפחות, באישור המנחה ויו"ר ועדת תלמידי מחקר של החוג, הקשורים לתחום המחקר של התלמיד/ה מתוך היצע הקורסים לתואר שני באוניברסיטה. חובה לסיים את כל הקורסים הללו בציון ממוצע 85 לפחות.
 2. השתתפות בסדנת מחקר לדוקטורנטים הנפגשת במהלך השנה פעם בחודש במשך 4 שעות. השתתפות בסדנה מקנה ציון "עובר" אך איננה נכללת במניין השעות דלעיל. חובת ההשתתפות בסדנה חלה עם מועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א' ועד למועד הגשת עבודת הדוקטורט לרשויות האוניברסיטה.
 3. הגשת הצעת מחקר באורך של כ-30 עמודים אשר תכלול את הרקע התיאורטי לעבודת המחקר ואת תאור המתודולוגיה המתוכננת. הצעת המחקר תוגש עד תום שנה ממועד הקבלה לשלב א'. אחור בהגשת ההצעה מחייב את אישורי הוועדה החוגית והיחידתית. הצעת המחקר תשלח לשני שופטים חיצוניים לפחות ועל בסיס חוות דעתם תאשר הוועדה החוגית את הצעת המחקר. הוועדה תהיה רשאית לדרוש תיקונים והשלמות. עם אישור ההצעה ע"י הוועדה החוגית, תועבר המלצתה לוועדה היחידתית לאישור סופי של הקבלה לשלב ב'.
 4. החוג מצפה כי תלמידי שלב א' ישתתפו באופן פעיל בסמינר המחלקתי ובאירועים אקדמיים נוספים שמארגן החוג.
   

חובות הלימודים בשלב ב'

 1. ביצוע עבודת המחקר וכתיבתה בליווי המנחה.
 2. השתתפות בסדנת מחקר לדוקטורנטים כנ"ל הנפגשת במהלך השנה פעם בחודש ל-4 שעות (ראה לעיל).
 3. הגשת דו"ח התקדמות קצר (עד 3 עמודים) למנחה מדי שנה (ממועד הקבלה לשלב ב'). בהתאם לתקנות האוניברסיטה מאשר/ת המנחה את הדו"ח המועבר ליו"ר הוועדה החוגית. הדו"ח החתום יועבר לוועדה היחידתית של הפקולטה.
 4. על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבלו לשלב א'. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף