מערכת שעות סמסטר ב'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1085.1055.01 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה שיעור ב 14:00 16:00 201 נפתלי פרופ' דור דניאל
ב' 1085.1055.02 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 09:15 10:00 103 נפתלי גב' הדר שיר
ב' 1085.1055.03 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 10:15 11:00 108 נפתלי גב' חציר נועה
ב' 1085.1055.05 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ה 10:15 11:00 103 נפתלי גב' חציר נועה
ב' 1085.1055.31 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 11:15 12:00 103 נפתלי גב' הדר שיר
 • תרגיל 31 מיועד למסלול חקר חברה דיגיטלית
 • ב' 1085.1055.30 שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולה תרגיל ב 11:15 12:00 108 נפתלי גב' חציר נועה
 • תרגיל 30 מיועד למסלול מנהיגות ומשאבי אנוש בלבד
 • סדנת חובה
  ב' 1085.1062.01 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 08:00 10:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  ב' 1085.1062.02 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה א 10:00 12:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  ב' 1085.1062.03 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה ג 08:00 10:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  ב' 1085.1062.04 מבוא למקצועות התקשורת ב' סדנה ג 10:00 12:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  ב' 1085.1111.01 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ה 08:30 10:00 108 נפתלי גב' אפל נעמה
  *19/3/20, 2/4/20, 23/4/20, 7/5/20, 21/5/20, 11/6/20
  ב' 1085.1111.02 הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים** תרגיל ה 12:00 14:00 108 נפתלי גב' אפל נעמה
  *19/3/20, 2/4/20, 23/4/20, 7/5/20, 21/5/20, 11/6/20
  ב' 1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ב 08:30 11:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.02 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גברת שורק שקד
  ב' 1009.1555.03 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים- תרגיל ג 14:00 16:00 318 נפתלי גברת שורק שקד
  ב' 1009.1555.04 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 08:00 10:00 318 נפתלי גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.05 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי גברת שורק שקד
  ב' 1009.1555.06 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ג 12:00 15:00 201 נפתלי גב' זסלבסקי אינה
  ב' 1009.1555.07 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 12:00 14:00 318 נפתלי גב' קנמוני ענת
  ב' 1009.1555.08 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי גב' קנמוני ענת
  ב' 1009.1555.09 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ה 10:00 12:00 318 נפתלי גב' ארז גל
  ב' 1009.1555.11 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שיעור ד 13:00 16:00 201 נפתלי גב' ביתן (טליתמן) מיכל
  ב' 1009.1555.12 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל א 10:00 12:00 318 נפתלי מר בכר אוריה
  ב' 1009.1555.13 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל א 12:00 14:00 318 נפתלי מר בכר אוריה
  ב' 1009.1555.14 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים תרגיל ב 12:00 14:00 318 נפתלי גב' קנמוני ענת
  שנה ב' - קורסי חובה, כלל התלמידים
  ב' 1085.1051.01 קו נקודה רשת שיעור ד 14:00 16:00 003 זאב סגל נפתלי ד"ר אשורי תמר
  ב' 1085.2205.01 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום שיעור ה 14:00 16:00 101 נפתלי גב' תודר נועה
  ב' 1085.2205.02 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ב 10:00 11:00 207 נפתלי מר איבן לידור
  ב' 1085.2205.03 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ב 11:00 12:00 207 נפתלי מר איבן לידור
  ב' 1085.2205.04 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 16:00 17:00 207 נפתלי מר מזור נבט
  ב' 1085.2205.05 תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילום תרגיל ג 17:00 18:00 207 נפתלי מר מזור נבט
  שנה ב'- פרוסמינרים, כלל התלמידים
  ב' 1085.2663.01 התנהגות צרכנים בעולם דיגיטלי פרו"ס ב 12:00 14:00 105 נפתלי ד"ר שהם מירב
  ב' 1085.2589.01 תקשורת, סקסיזם וגזענות פרו"ס ב 14:00 16:00 203 נפתלי פרופ' בורדון ז'רום
  ב' 1085.2607.01 אמת ודיאלוג פרו"ס ג 12:00 14:00 425 נפתלי פרופ' דור דניאל
  ב' 1085.2646.01 על הספה: אספקטים פסיכולוגיים של צריכת תקשורת פרו"ס ג 14:00 16:00 422 נפתלי פרופ' דביר שירה
  ב' 1085.2665.01 מראות שחורות פרו"ס ד 12:00 14:00 106 נפתלי ד"ר אשורי תמר
  שנה ב'- סדנאות מחקר
  ב' 1085.6107.01 איך לא לקבל רק תשובות מ"הבטן": קבוצות מיקוד וסקרים מקוונים סדנה ב 16:00 18:00 108 נפתלי פרופ' גוטמן נורית
  ב' 1085.6108.01 סדנה בניתוח טקסטואלי רישתי סדנה ג 10:00 12:00 425 נפתלי ד"ר שגב אלעד
  ב' 1085.6106.01 מנתונים לרעיונות. שימוש בכלים אנליטיים ליצירת תובנות סדנה ה 10:00 12:00 206 נפתלי פרופ' דביר שירה
  ב' 1085.6105.01 מחקרים בשיווק סדנה ד 10:00 12:00 207 נפתלי ד"ר שהם מירב
  ב' 1085.6105.02 מחקרים בשיווק סדנה ד 12:00 14:00 207 נפתלי ד"ר שהם מירב
  שנה ב' - סדנאות מקצועות התקשורת/שנה ג'- סדנאות חברת הרשת
  ב' 1085.2072.01 כאן עושים עיתונות סדנה א 10:00 12:00 425 נפתלי מר זיו איתי
  ב' 1085.2087.01 המסע בדרך לקמפיין סדנה א 14:00 16:00 419 נפתלי מר איבן לידור
  ב' 1085.2070.01 כתבת טלוויזיה דוקומנטרית סדנה ב 08:30 10:00 205 נפתלי מר וייס אריק
  ב' 1085.2078.01 סדנה בכתיבה מגזינית סדנה ג 14:00 16:00 מ005 נפתלי מר הופשטיין אבנר
  ב' 1085.2066.01 התמחות בחברות טכנולוגיה דיגיטלית סדנה ד 16:00 18:00 105 נפתלי ד"ר קמפף רונית
  ב' 1085.2083.01 סדנת שיווק מדיה חברתית ודיגיטל סדנה ה 08:30 10:00 203 נפתלי מר דואק נמרוד
  ב' 1085.2085.01 טרנס מדיה סדנה ה 10:00 12:00 203 נפתלי מר דואק נמרוד
  שנה ג'-קורסי בחירה- כלל התלמידים
  ב' 1085.4309.01 גישות וכלים לחקר האינטרנט שיעור ד 10:00 12:00 004 נפתלי ד"ר שגב אלעד
  ב' 1085.2651.01 The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicat שיעור ד 12:00 14:00 011 ברגלס ד"ר קמפף רונית
 • הקורס יינתן באנגלית
 • ב' 1085.2654.01 מנפצי המיתוסים:התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז'אנרים בידוריים שיעור ה 12:00 14:00 204 נפתלי פרופ' דביר שירה
  מר גלבוע דוד
  ב' 1085.4430.01 תקשורת בריאות: מהיפוקרטס לאפליקציות שיעור ד 15:00 18:00 419 נפתלי פרופ' גוטמן נורית
  שנה ג'- קורסי בחירה מחוגים אחרים
  ב' 0662.1031.01 רטוריקה והמסר התקשורתי שיעור ג 14:00 16:00 326 גילמן ד"ר ירון כהן צמח
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>