מערכת שעות סמסטר א'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
החוג לתקשורת
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1085.1054.01 יסודות בחברת הרשת שיעור ב 14:00 16:00 201 נפתלי ד"ר שגב אלעד
א' 1085.1054.03 יסודות בחברת הרשת תרגיל ב 12:00 14:00 204 נפתלי גב' הדר שיר
א' 1085.1054.04 יסודות בחברת הרשת תרגיל ד 08:30 10:00 204 נפתלי גב' חציר נועה
א' 1085.1054.05 יסודות בחברת הרשת תרגיל ד 10:00 12:00 204 נפתלי גב' חציר נועה
א' 1085.1054.30 יסודות בחברת הרשת תרגיל ב 10:00 12:00 204 נפתלי גב' הדר שיר
 • תרגיל 30 מיועד למסלול חקר חברה דיגיטלית
 • א' 1085.1050.01 מבוא למדעי התקשורת שיעור ב 16:00 18:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' דור דניאל
  א' 1085.1050.02 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ב 08:30 10:00 107 נפתלי גב' זיו לימור
  א' 1085.1050.03 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ב 08:30 10:00 208 נפתלי מר יהב ברק
  א' 1085.1050.04 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ד 12:00 14:00 208 נפתלי גב' גור אריה חן
  א' 1085.1050.06 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ה 10:00 12:00 205 נפתלי גב' זיו לימור
  א' 1085.1050.31 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ד 14:00 16:00 208 נפתלי גב' גור אריה חן
 • תרגיל 31 מיועד למסלול חקר חברה דיגיטלית
 • א' 1085.1050.30 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ה 08:30 10:00 205 נפתלי גב' זיו לימור
 • תרגיל 30 מיועד למסלול מנהיגות ומשאבי אנוש בלבד
 • סדנאות חובה
  א' 1085.1061.01 מבוא למקצועות התקשורת א' סדנה א 08:30 11:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  א' 1085.1061.02 מבוא למקצועות התקשורת א' סדנה א 11:30 14:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  א' 1085.1061.03 מבוא למקצועות התקשורת א' סדנה ג 08:30 11:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  א' 1085.1061.04 מבוא למקצועות התקשורת א' סדנה ג 11:30 14:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
  א' 1085.1063.01 סדנת כתיבה יצירתית סדנה ב 08:30 10:00 207 נפתלי גב צוריאל הררי קרן
  א' 1085.1063.02 סדנת כתיבה יצירתית סדנה ד 08:30 10:00 208 נפתלי גב' ששון שירלי
  א' 1085.1063.03 סדנת כתיבה יצירתית סדנה ד 10:00 12:00 208 נפתלי גב' ששון שירלי
  א' 1085.1063.04 סדנת כתיבה יצירתית סדנה ד 16:00 18:00 208 נפתלי גב צוריאל הררי קרן
  א' 1085.1063.05 סדנת כתיבה יצירתית סדנה ה 08:30 10:00 208 נפתלי גב צוריאל הררי קרן
  שנה ב' - קורסי חובה כלל התלמידים
  א' 1085.2203.01 תורות ההשפעה שיעור ג 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' דביר שירה
  א' 1085.2204.01 מפת התקשורת שיעור ה 10:00 12:00 101 נפתלי ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  א' 1085.1052.01 לחקור תקשורת שיעור ה 14:00 16:00 204 נפתלי ד"ר אשורי תמר
  פרופ' דביר שירה
  א' 1085.1052.03 לחקור תקשורת תרגיל ג 08:30 10:00 103 נפתלי גב' אפל נעמה
  שנה ב'/ג'- סדנאות- סדנה שנתית
  אב 1085.2080.01 התמחות בתחומי המדיה והפרסום סדנה א 14:00 16:00 425 נפתלי גב' שנהר ענבר
 • סדנה המשלבת התנסות מעשית בהיקף של 120 שעות
 • הקורס הינו 6 ש"ס:4 ש"ס סדנה, 2 ש"ס בחירה
 • שנה ב' - סדנאות מקצועות התקשורת/שנה ג'- סדנאות חברת הרשת
  א' 1085.2065.01 חיים ממבזק למבזק: תקשורת ספורט בעידן הרשתות החברתיות סדנה א 10:00 12:00 425 נפתלי מר זילברשטיין דניאל
  א' 1085.2084.01 פיתוח פורמטים סדנה א 12:00 14:00 422 נפתלי גב' שנהר ענבר
  א' 1085.2074.01 אסטרטגיות שיווק ברשתות חברתיות סדנה ב 08:30 10:00 204 נפתלי גב' חדש סמדר
  א' 1085.2077.01 עריכת וידאו למתקדמים סדנה ג 14:00 16:00 012 נפתלי
  א' 1085.2061.01 עיתונות דיגיטלית סדנה ד 08:30 10:00 203 נפתלי מר גל ארנון
  א' 1085.2071.01 תכנון מדיה דיגיטלית סדנה ד 10:00 12:00 106 נפתלי גב' שבו בטט ליאור
  א' 1085.2079.01 תכנון אסטרטגיה וניהול משברים במרחב הדיגיטלי סדנה ד 12:00 14:00 103 נפתלי מר גנקין יורי
  א' 1085.2076.01 קמפיינים פוליטיים סדנה ד 14:00 16:00 206 נפתלי מר ברזילי רפי
  א' 1085.2075.01 רעיונאות, קופירייטינג וכוחן של המילים סדנה ד 16:00 18:00 207 נפתלי מר גרשי שני
  א' 1085.2082.01 פלנינג ואסטרטגיה סדנה ה 08:30 10:00 206 נפתלי מר שפירא אסא
  א' 1085.2086.01 מובייל ג'ורנליזם: ערוץ תקשורת בכף היד. סדנה ה 12:00 14:00 204 נפתלי מר רוזנברג ליאון
  שנה ג'-סמינר מחקר שנתי- הקבץ חברת הרשת
  אב 1085.3132.01 מאחורי הכותרות סמינר ג 14:00 16:00 419 נפתלי פרופ' דור דניאל
  שנה ג'- סמינרים מעשיים שנתיים- הקבץ מקצועות התקשורת
  אב 1085.3144.01 עיתונות חוקרת סמינר א 10:00 12:00 203 נפתלי מר קרא ברוך
  אב 1085.3143.01 בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקית סמינר ג 10:00 12:00 203 נפתלי גב' וינר יעל
  אב 1085.3143.02 בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקית סמינר א 12:00 14:00 203 נפתלי גב' וגנר דסי
  אב 1085.3143.03 בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקית סמינר ד 14:00 16:00 207 נפתלי גב' יודוביץ' דפנה
  שנה ג'- קורסי בחירה שנתיים
  א' 1085.2650.01 שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים שיעור א 16:00 18:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' גוטמן נורית
  ב' 1085.2650.01 שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים שיעור א 16:00 18:00 106 נפתלי פרופ' גוטמן נורית
  אב 1085.4441.01 הדרכת הדימיון:השפה כטכנולוגיית תקשורת שיעור ב 18:00 20:00 208 נפתלי פרופ' דור דניאל
  שנה ג'-קורסי בחירה- כלל התלמידים
  א' 1085.2645.01 סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני במערב שיעור ב 16:00 18:00 204 נפתלי פרופ' בורדון ז'רום
  א' 1085.2653.01 מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכונים שיעור ד 12:00 14:00 425 נפתלי ד"ר אשורי תמר
  א' 1085.6200.01 כלכלת רשת שיעור ד 10:00 12:00 003 זאב סגל נפתלי ד"ר אשורי תמר
  א' 1085.2647.01 צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת שיעור ה 12:00 14:00 208 נפתלי ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  א' 1085.4442.01 שיווק במדיה חברתית שיעור ד 15:00 18:00 204 נפתלי ד"ר שהם מירב
  שנה ג'- קורסי בחירה מחוגים אחרים
  א' 1036.4002.01 Theories of International Migration שיעור ב 14:00 17:00 110 נפתלי ד"ר הרשקוביץ עדי
 • הקורס ניתן באנגלית
 • א' 0723.2033.01 ילדים וממשקים דיגיטליים שו"ת ג 08:00 10:00 328 שרת ד"ר גילוץ שולי
  א' 0723.2037.01 מרחבי מידע דיגיטליים ולמידה שו"ת ד 10:00 12:00 309 שרת ד"ר הרדוף-יפה שרון
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף