תיאור הקורסים

החוג לסוציולוגיה

תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • קורסי תשתית
  • קורסי בחירה
  • סמינרים

1041.1100.01 הדרכה במאגרי מידע

כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה חד פעמית בנושא שימוש במאגרי מידע. ההדרכה כוללת: עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, השלבים בתהליך איתור המידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתר אינטרנט) והערכתם.

 

1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה

הסוציולוגיה הנה תחום ידע העוסק בחקר החברה האנושית ובמיקומו של האדם בתוכה. הקורס יציג את היסודות התאורטיים והמתודולוגיים של החשיבה הסוציולוגית בת ימינו. הקורס יתחלק למספר חטיבות, בהן נציג את עקרונות החשיבה הסוציולוגית ונדון בסוגיות חברתיות עכשוויות ממגוון נקודות מבט תאורטיות.

 

1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה
הקורס עוסק בבני אדם בהיותם בני ובנות תרבות. במהלך הקורס נספק היכרות ראשונית עם עולם המושגים ושאלות היסוד של האנתרופולוגיה החברתית-תרבותית, ונמקם את אלו בהקשרם ההיסטורי והחברתי. נעסוק באנתרופולוגיה כדיסציפלינה האמונה על הבנת התרבות האנושית מפרספקטיבות מדעיות והומאניסטיות. הקורס מבוסס על מהלך ארבע-שלבי, הכולל: הצגה של שאלות יסוד ואוצר המילים של הדיסציפלינה; הצגה של הפרספקטיבה האתנוגרפית - במחקר ובכתיבה - ושל הדילמות הכרוכות בה; מפת דרכים תיאורטית: התמקדות במסגרות תיאורטיות שהתפתחו באנתרופולוגיה לאורך המאה ה-20, ובהשפעות  של מסגרות אלו על מחקר עכשווי באנתרופולוגיה; ו"טעימה" מנושאים קאנונים שנמצאים במרכז המחקר האנתרופולוגי.
 

1041.1105.01  מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם המקורות האינטלקטואלים וההיסטוריים שהצמיחו את ההגות והשיטות של מדעי החברה. המעטפת הכללית של הקורס היא המודרניות, כאשר הנחת היסוד היא שמדעי החברה צומחים בד בבד אתה. החל מתהליך הפיצול בין דת ומדע במאה ה-17, באמצעות ייתורו (או ייתורו לכאורה) של אלוהים, המשך בפילוסופיה של המדעים, ועד לצמיחת מושגי היסוד בכלכלה, פוליטיקה וחברה. ההלימה בין מדעי החברה ותודעת האדם המודרני, תיסדק בסופו של הקורס על ידי הסטת המבט להגות לא מערבית, ולביקורות של האנשים והכוחות "הלא מודרניים".
 

1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים: תאור, ניתוח והסקה סטטיסטית, תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש במחשב.
משך הקורס 3 שעות הרצאה 2 שעות תרגול (בחדרי המחשב)
דרישות הקורס/מטלות: מידי שבוע יינתן, בשעת התרגול, תרגיל אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
הרכב הציון הסופי:
1) בחינה מסכמת בסוף הסמסטר - 80%;
2) בוחן SPSS בחדר מחשבים בסוף הסמסטר - 15%; לבוחן אין מועד ב' ואין עליו ערעור
3) הגשת תרגילים אשר כוללים שאלות ב- SPSS ושאלות פרונטאליות - 5%;
הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
· תלמיד שמגיש בין 0 ל- 3 תרגילים מקבל 0 נקודות עבור הגשת התרגילים
· תלמיד שמגיש 4 תרגילים ויותר מקבל נקודה אחת עבור כל תרגיל מוגש (עד למקסימום של 5 נקודות
. חלק מהתרגילים כוללים שאלות שיש לבצע ב-SPSS. תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS (אם ניתנו כאלה)
לא יירשם כהוגש.

 

1041.2209.01 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית
זהו קורס מבוא על שיטות מחקר המשמשות חוקרים במדעי החברה. לקורס שתי מטרות עיקריות: ללמד את התלמידים לקרוא ולהבין מחקרים אמפיריים ולתכנן ולכתוב עבודות סמינריוניות אמפיריות. הקורס עוסק בעקרונות ובמושגים בסיסיים של המחקר ובדרכים השונות שבאמצעותן ניתן לצבור ידע אמפירי. במסגרת הקורס נלמד כיצד לנסח שאלות מחקר, לתכנן מחקרים מסוגים שונים וכיצד לאסוף נתונים אמפיריים. הקורס עוסק בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות כאחד. הקורס עוסק בנושאים הבאים: סוגיות בסיסיות בפילוסופיה של המדע, הקשר שבין מחקר לתיאוריה, דדוקציה ואינדוקציה, המשגה ומדידה, תוקף ומהימנות במחקר, קשר וסיבתיות, מערכי מחקר, אתיקה במחקר, שימוש במאגרי מידע, עקרונות הכתיבה האקדמית, ועוד. הקורס יתנהל כסדרת הרצאות וקבוצות תרגיל. הנוכחות בהם היא חובה. כמו כן חובה להגיש תרגילים מדי שבוע ולעבור את בחינת הסיום. 
 

1041.1107.01 ריבוד ואי-שוויון
מטרתו העיקרית של הקורס לחשוף את התלמידים למגוון הגישות ומסורות המחקר הסוציולוגי בנושא אי-שוויון בחברה התעשייתית והפוסט-תעשייתית. במהלך הקורס נסקור היבטים שונים של תופעת אי-השוויון בחברה ונדון בתיאוריות המרכזיות של ריבוד חברתי. תיאוריות אלה יספקו מסגרות מושגיות לדיון בהיבטים שונים של ריבוד בחברה הישראלית.

 

1041.2191.01 תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
הקורס מאורגן סביב תימה יסודית: משמעותו של עצם המושג "חברה" כבסיס לתיאוריה סוציולוגית. החיפוש אחר ה"חברתי" ואחר מושגים נלווים לו כגון ה"יחיד," "מבנה," ו"יחסים חברתיים", ייעשה בשני מישורים מקבילים: עיון בטקסטים תיאורטיים מקוריים מאת הוגים קלאסיים (מרקס, דירקהיים, זימל, וובר, וג'יין אדמס, בין השאר); עיגון העולם התיאורטי בהקשר החברתי וההיסטורי של מחצית המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 מתוכו צומחת הסוציולוגיה המודרנית כתחום של ידע.

 

1041.3321.01 שיטות מחקר איכותניות
מטרתו של הקורס היא עריכת היכרות מקרוב עם המחקר האיכותי. הקורס ישלב הצגה תיאורטית והתנסות מעשית (במסגרת התרגיל) בשיטות מחקר "איכותיות". לאחר ניסיון לעקוב אחר התפתחות שיטות אלו והבנת העקרונות הבסיסיים, יתמקד הקורס בעיקר בשיטות מחקר איכותיות באנתרופולוגיה. מטרה חשובה נוספת של הקורס היא הדרכה בכתיבת עבודה אקדמית המבוססת על מחקר איכותי. יוקדש זמן נרחב בשיעור ובתרגיל להתמודדות עם פיתוח שאלות וטענות מחקר ותינתן הנחיה והכוונה לדרכים לכתיבת עבודה אקדמית.

 

1041.2290.01 תיאוריה באנתרופולוגיה
קורס זה מציג סוגיות מרכזיות בתיאוריה אנתרופולוגית ומיועד לתלמידים בעלי רקע בסיסי בדיסציפלינה. במהלך הקורס נעסוק בשאלות יסוד כגון היכולת להשוות בין תרבויות, גישות סמליות ומבניות ושאלות מוסריות, ונעמוד על יסודות האנתרופולוגיה במחקר האתנוגרפי והגזעי, על התאוריות הממשיכות ללוות אותה מאז לידתה ועל אלו שנעלמו, ועל הקשרים התיאורטיים בינה לבין דיסציפלינות משיקות כגון ביולוגיה, פסיכולוגיה, היסטוריה ופילוסופיה. 

 

1041.3389.01 שיטות מחקר כמותיות
הקורס נועד להכיר לתלמידים עקרונות בסיסיים של ניתוח נתונים בהם משתמש המחקר הכמותני בסוציולוגיה. יילמדו בו מספר שיטות סטטיסטיות לאמידת סוגים שונים של קשרים בין משתנים (עם דגש על רגרסיה ליניארית רב משתנית), אשר באמצעותן ניתן לתאר תופעות ולבחון השערות תיאורטיות. הקורס מתמקד בנקודת המפגש של החוקר עם הנתונים, ובאופן בו הוא מעמיד תיאוריות בתחום הריבוד לבחינה אמפירית, במטרה להכשיר את התלמידים למחקר כמותני אישי בעתיד, ולקריאה מושכלת של עבודות מחקר העושות שימוש בנתונים כמותיים. הקורס מתנהל כסדרת הרצאות המלווה בהתנסות מעשית הכוללת ניתוח נתונים באמצעות תוכנת SPSS.

 

1041.3100.01 תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו
​הקורס יציע דיון בסוגיות אנליטיות העומדות במוקד הספרות והמחקר הסוציולוגיים ובאופנים בהם גישות תיאורטיות שונות שפותחו מאמצע המאה ה-20 מתמודדות עמן. במסגרת הקורס נעסוק, בין השאר, בשאלת היחס בין תרבות, מבנה חברתי ופעולה אנושית; בתפיסות של סובייקטיביות ומקורה; בהמשגות של "החברתי"; ביחסי הגומלין בין כוח וידע ובשאלות של הכרה וייצוג. הדיון בסוגיות אלה ייערך מנקודות מבט תיאורטיות מרכזיות, כגון: אינדיבידואליות רפלקסיבית וקפיטליזם רגשי, אינטראקציוניזם, סוציולוגיה פנומנולוגית, ניאו-מרקסיזם, סטרוקטורליזם, פוסט-סטרוקטורליזם, פמיניזם ופוסט-הומניזם. חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובתרגילים, קריאת פריטי החובה בסילבוס הקורס, עמידה בבחינה המסכמת.

 

1041.3102.01 חברה בישראל
​הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר החברה בישראל. הנושאים שיידונו כוללים את הקונפליקט הערבי-ישראלי, הגירה ואתניות פנים-יהודית, דת וחילוניות, כלכלה וריבוד, וכן התגבשות מוסדות המדינה והאזרחות הישראלית. יושם דגש מיוחד על השינויים החברתיים, הפוליטיים והדמוגרפיים שחלו מאז שנות ה-90 ועל האופן שבו ישראל השתלבה בגלובליזציה והושפעה ממנה.  

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף