תיאור הקורסים

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר שני 

  • קורסי חובה
  • קורסי חובה בתחום הלימוד
  • סמינרים

סמסטר א'

1031.1111.08 הדרכה בכתיבה מדעית

תכליתו של הקורס היא הקניית כלים תאורטיים ומעשיים לכתיבת עבודה אקדמית. הקורס מחולק לחמישה מפגשים; ארבעה מפגשים שאורכם שעתיים כל אחד, ומפגש מסכם באורך שעה. במהלך הקורס יכירו התלמידים את עקרונות הכתיבה האקדמית כפי שמקובלת ונדרשת מהם, מאפייניה ביחס לצורות כתיבה אחרות וכללים לכתיבת טיעון אקדמי מבחינה לוגית. הקורס יכלול גם פן של תרגול מעשי, מתוך מטרה לסייע בכתיבת הצעות המחקר.

1031.4100.01 גישות ותיאוריות במדע המדינה לתלמידי המסלול עם עבודת גמר
הקורס יבחן באופן ביקורתי את הגישות והתיאוריות העיקריות במדע המדינה. תופנה תשומת לב מיוחדת לאופנים בהם מיושמות גישות ותיאוריות אלה. לקורס שני נדבכים מרכזיים: הראשון יתמקד במישור התאורטי. בהקשר זה ייבחנו עמודי התווך התאורטיים של גישות שונות במדע המדינה והמקורות הרעיוניים והמתודולוגים שלהם. הנדבך השני ימקד תשומת לב למתודולוגיה ולאפליקציה. בהקשר זה ייבחנו האופנים שבהם גישות תאורטיות שונות יושמו ע"י ניתוח תופעות פוליטיות ממשיות. הקורס יכלול תרגולים של התלמידים המשתתפים בכדי להמחיש את ההשלכות האונטולוגיות, האיפסטימולוגיות והנורמטיביות של הגישות האנליטיות השונות.

 

1031.4117.01 גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר
הקורס יבחן באופן ביקורתי את הגישות והתיאוריות העיקריות במדע המדינה. תופנה תשומת לב מיוחדת לאופנים בהם מיושמות גישות ותיאוריות אלה. לקורס שני נדבכים מרכזיים: הראשון יתמקד במישור התאורטי. בהקשר זה ייבחנו עמודי התווך התאורטיים של גישות שונות במדע המדינה. הנדבך השני ימקד תשומת לב למתודולוגיה ולאפליקציה. בהקשר זה ייבחנו האופנים שבהם גישות תאורטיות שונות יושמו ע"י ניתוח תופעות פוליטיות ממשיות.

 

1031.4105.01 סטטיסטיקה למתקדמים
במסגרת הקורס יילמדו הנושאים הבאים:

סטטיסטיקה תיאורית - אוכלוסייה, סולמות מדידה, ערכים מרכזיים, מדדי פיזור, הצגות גרפיות.
התפלגויות - משפט הגבול המרכזי, ההתפלגות הנורמלית, ציוני תקן, שימוש בלוח ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית לחישוב הסתברויות.
הסקה סטטיסטית - ניסוח השערות, בדיקת מובהקות (p value), טעויות I ו- II, אמידה נקודתית ורווחי סמך.
בדיקת השערות - לגבי ממוצע והפרש הממוצעים ע"י מדגם אחד, שני מדגמים בת"ל, או מדגמים מזווגים (כנ"ל לגבי פרופורציות), במדגמים גדולים וקטנים וכאשר השונויות ידועות ואינן ידועות - מבחני Z, ו- t.
קשר בין משתנים - מתאם ורגרסיה לינארית פשוטה למשתנה מסביר יחיד.
ניתוח שונות - פרוק השונות למקורותיה השונים עפ"י מודל נתו"ש חד-כיווני פשוט והסקה סטטיסטית ע"י במבחן F.
מבחנים לא פרמטרים - בדיקת תלות בין משתנים נומינליים ע"י מבחן חי בריבוע ומבחנים אחרים.
 SPSS for Windows - שימושים בסיסיים בתוכנה לצורך ביצוע העיבודים הסטטיסטיים שנלמדו, כולל מניפולציה של הנתונים, הפקת תרשימים שונים וניתוח הפלטים.

 

סמסטר ב'
 
1031.4109.01 שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמר

הקורס נועד להקנות ידע מתקדם ומעמיק במחקר אמפירי במדע המדינה ובפרט בשיטות מחקר כמותיות. ידע זה יאפשר לתלמידים לקרוא ביקורתית ספרות מקצועית בתחום, וכן לתכנן ולבצע מחקרים אמפיריים משלהם. הקורס מניח ידע בסיסי בשיטות מחקר וסטטיסטיקה. הדגש כאן הוא על חשיבה מתודולוגית ביקורתית ועל לימוד ויישום שיטות מחקר וטכניקות סטטיסטיות מתקדמות הנפוצות במדע המדינה. בקורס יהיו מבחן אמצע, מבחן סוף, ומספר עבודות.

 

1052.0025.01 שיטות מחקר לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר
הקורס נועד להקנות לתלמידים כלים מחקריים לביצוע עצמאי של פרויקט מחקר, כמו גם להקניית כלי ניתוח ביקורתיים להערכת מחקרים המתפרסמים בכתבי עת שונים. (הקורס משותף לתלמידי מדע המדינה ולתלמידי התכנית ללימודי ביטחון והתכנית לדיפלומטיה).

 

1031.4251.01 סדנה מתודולוגית
יעדה המקורי של הסדנה הוא לשפר את היכולת לתכנן ולבצע את עבודת המחקר הצפויה לכל אחד מן התלמידים. הנחת העבודה הינה שקורס זה הינו האחרון ללימודי התואר השני ועל כן כל תלמיד המשתתף בו כבר מצויד בידע הנדרש אודות שיטות המחקר המדעיות הרלבנטיות למחקרו במדע המדינה. על כן, יתקבלו לסדנה אך ורק תלמידים שסיימו את כל לימודי החובה של התואר השני ונקבע להם נושא ומנחה לכתיבת עבודת המחקר. הסדנה אינה מתעתדת, לפיכך, לחזור על נושאים שנדונו בקורסים אחרים הקשורים או העוסקים ישירות במתודולוגיה. יתר על כן, היות והשוני באופי המחקרים העתידיים הינו רב משמעות, הסדנה תתמקד בסיוע אישי לקידום פרויקט המחקר של כל אחד מהתלמידים. סיוע שייסמך על עבודתו העצמאית של התלמיד הבונה מערך מחקר באורח הדרגתי, תוך כדי אינטראקציה עם המנחה ולקראת סוף הסדנה עם שאר התלמידים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף