מסלולי לימוד

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
תואר שני


 

החוג מציע שני מסלולי לימוד לתואר שני: מסלול עם עבודת גמר (תזה) ומסלול ללא עבודת גמר (תזה). תלמידים חדשים מתקבלים לחוג למסלול ללא עבודת גמר. ניתן לעבור למסלול עם עבודת גמר בתום השנה הראשונה ללימודים. נא ראו פירוט בהמשך ב"מסלול לימודים עם עבודת גמר".

על התלמידים לבחור אחד מארבעת מסלולי ההתמחות הבאים:

  •  אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית
  •  אי שוויון וצדק חלוקתי
  •  ארגונים וארגוני שינוי חברתי
  •  מחקר וביקורת בסוציולוגיה


מידע על מסלול ב"סוציולוגיה של החינוך"  בשיתוף עם ביה"ס לחינוך - נמצא בידיעון ביה"ס לחינוך.
 

א. מסלול הלימודים ללא עבודת גמר
הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של 36 ש"ס לפחות.
שיעורי חובה - קורסי "תיאוריות למתקדמים" וקורסי "שיטות מחקר"
3 סמינרים כולל פרקטיקום רלוונטי למסלול
שיעורי בחירה - בהתאם למכסת השעות [1]
פירוט מלא בכל אחד ממסלולי ההתמחות
תלמידים אשר ילמדו במסלול ללא עבודת גמר(תזה) יחויבו בעבודת סיכום המבוססת על הלימודים בפרקטיקום של מסלול ההתמחות בו הם לומדים. תוכן העבודה ייקבע ע"י מרכז/י אותו המסלול והיא תיבדק על ידיהם. הציון לעבודה זו יהווה 10% מציון הגמר של לימודי התואר השני.[2]


תנאי מעבר: מעבר משנה א' (2 סמסטרים) לשנה ב' מותנה בהשלמת שני קורסי "תיאוריות למתקדמים" וקורס אחד לפחות בשיטות המחקר, בממוצע 80 ומעלה.

 

ב. מסלול הלימודים עם עבודת גמר

הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של 28 ש"ס לפחות.

שיעורי חובה קורסי "תיאוריות למתקדמים" וקורסי "שיטות מחקר".
3 סמינרים כולל פרקטיקום רלוונטי למסלול.
שיעורי בחירה - בהתאם למכסת השעות[1]
סדנת תזה[3]

פירוט מלא בכל אחד ממסלולי ההתמחות 
עבודת הגמר שקולה ל-8 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

תלמידים המבקשים להשתלב במסלול עם עבודת גמר יודיעו על כך למזכירות החוג בתום השנה הראשונה ללימודיהם. לא ניתן לעבור למסלול עם עבודת גמר מעבר ל-3 סמסטרים מיום תחילת הלימודים לתואר. המעבר למסלול זה מותנה בהתקשרות עם מנחה/ים,  השלמת 8 ש"ס הכוללות 2 קורסי תיאוריות למתקדמים, ו-2 קורסי שיטות מחקר, בציון ממוצע 90 ומעלה ובקבלת אישור להצעת המחקר.

הצעת מחקר לתואר שני
התלמידים במסלול עם עבודת גמר מתבקשים להגיש למזכירות החוג הצעת מחקר בהיקף של כשלושה עמודים + רשימה ביבליוגרפית, מאושרת על ידי המנחה/ים, לא יאוחר מהיום הראשון של הסמסטר הרביעי ללימודים. כמו כן יש להגיש למזכירות החוג "טופס אישור הצעת מחקר".
אישור המנחה/ים הינו תנאי להגשת הצעת המחקר. 


תנאי מעבר: מעבר משנה א' (2 סמסטרים) לשנה ב' מותנה בהשלמת שני קורסי "תיאוריות למתקדמים" וקורס אחד לפחות בשיטות המחקר, בממוצע 80 ומעלה.

_________________________
[1] תלמידים יהיו רשאים ללמוד עד שני שיעורים הניתנים במסגרת חוגים אחרים באוניברסיטה או מתוך שיעורי הבחירה והסמינרים מתכנית הב.א. של החוג, באישור היועצת.
​[2]  לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בשנת הלימודים תשע"ד.
[3] הרישום לסדנת התזה אפשרי לאחר השלמת 2 קורסי תיאוריות למתקדמים ו-2 קורסי שיטות מחקר בציון ממוצע 85 ומעלה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף