עבודת גמר

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

התכנית ללימודי ביטחון

תלמידי המסלול עם עבודת גמר, יחויבו בכתיבת עבודת גמר המהווה 40% מציון הגמר.
התלמידים חייבים להגיש הצעה לעבודת גמר עד תום הסמסטר השלישי ללימודיהם, לקבל את אישור המנחה ולהירשם במזכירות.

 

בחירת מנחה

  • חברי הסגל הבכיר של ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל-אביב יכולים לשמש כמנחים בעבודות גמר. במקרים מיוחדים, בהתאם לנושא העבודה, תהיה אפשרות להנחיה משותפת של שני מנחים. ככלל, ההנחיה הראשית תהיה ע"י חבר/ת סגל של ביה"ס למדע המדינה. הנחיה נוספת יכולה להינתן ע"י חבר/ת סגל בחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב. הנחיה נוספת ע"י חבר סגל באוניברסיטה או במכללה אקדמית אחרת טעונה אישור של הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני על פי המלצה של הוועדה היחידתית ובהסכמת המנחה הראשי.
  • על התלמידים לסכם עם מנחה (או מנחים) נושא לעבודת הגמר עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים. כחלק מתהליך בחירת המנחה/ים על התלמיד/ה להגיש למנחה/ים הצעה כתובה בהיקף של 4-3 עמודים בה יפורטו נושא המחקר, רקע תיאורטי קצר, שיטת המחקר ולוח זמנים לביצוע.
  • עם קבלת ההסכמה של המנחה (או המנחים) יסכמו ויאשרו הללו את הדברים בכתב על גבי "טופס התקשרות עם מנחה". את הטופס, בצירוף הצעת המחקר המאושרת, יש להגיש למזכירות התכנית.


אופי והיקף עבודת הגמר

  • אופי המחקר יהיה בהתאם לנושא העבודה ולשיטה/שיטות המחקר בהן ייעשה שימוש עפ"י הנחיות המנחה/ים.
  • התלמידים ימסרו למנחה טיוטה של עבודתם. בסמכות המנחה לבקש תיקונים ושינויים בעבודה, אותם נדרשים התלמידים לבצע לפני הגשת הנוסח הסופי. 
  • עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי החברה
  • היקף העבודה הכתובה (לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים) יהיה 80-60 עמודים, בהתאם לשיטת המחקר.
  • העבודה תודפס ברווח כפול בגופן אריאל בגודל 12 עם שוליים בכל צידי העמודים.
  • כל עבודה תישפט ע"י המנחה או המנחים וכן קורא/ת נוסף/ת. ציון העבודה יהיה כפי שיוסכם ע"י השופטים בתנאי שכל השופטים נתנו ציון של 70 לפחות.
  • תלמידים שלא הגישו את עבודת הגמר תוך שנתיים מתחילת לימודיהם בחוג, ולא קיבלו ארכה של שנה מראש התכנית, יעברו מיידית למסלול ללא עבודת גמר ויהיה עליהם לסיים את לימודיהם בחוג בתום השנה השלישית ללימודיהם. לא תינתן ארכה מעבר לכך.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף