בחינת גמר - מסלול ללא עבודת גמר

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

התכנית ללימודי ביטחון

תלמידי המסלול ללא עבודת גמר יחויבו בבחינת גמר. ציון הבחינה מהווה 10% מציון הגמר. ציון המעבר בבחינה הוא 60 לפחות. התלמידים זכאים לגשת לבחינה בסמסטר האחרון ללימודיהם.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive