חובות התלמיד מסלול ללא עבודת גמר

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

תואר שני

חובות התלמיד

מסלול ללא עבודת גמר  

קורסי ליבה

8       ש"ס

קורסי מבוא

6       ש"ס

סדנת גישור

3       ש"ס

קורסי בחירה

10     ש"ס

סמינרים 

9       ש"ס

עבודה מסכמת[1]

חובה

                                                     סה"כ                           

36      ש"ס

 
 

 

 


____________________________

[1] עבודה מסכמת - פרטים ראה בתאור הקורסים.
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive