שקלול ציון גמר - מסלול ללא עבודת גמר

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

תואר שני ללא עבודת גמר

 

ציון גמר
רשאים להגיש בקשה לציון גמר תלמידים אשר:
א. סיימו את כל מכסת הקורסים והשעות הנדרשות על פי תכנית הלימודים.
ב. קיבלו ציון 70 לפחות בעבודה המסכמת.
 

 

שקלול ציון הגמר
מסלול ללא עבודת גמר (תזה):

90% ציוני הקורסים. כל קורס ישוקלל עפ"י מספר שעות הלימוד שלו.

10% עבודה מסכמת.

הגשת בקשה לציון גמר ("טופס טיולים") -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר.


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive