מטרת הלימודים

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

לאתר התכנית

תואר שני

 

רציונל
בשנים האחרונות גברה ההכרה בחשיבות הנושא של ניהול סכסוכים וגישור הן כתחום מחקר אקדמי והן  כתחום עיסוק מעשי. מגמה זו באה לידי ביטוי בספרות מחקרית ענפה, בכתבי עת המתמחים בנושא, ובפריחה של מרכזים ותכניות לימוד והכשרה בניהול סכסוכים וגישור בעולם כולו ובישראל בכלל זה.


מטרת הלימודים
ייחודה של התכנית נעוץ, בראש ובראשונה, באופי הבינתחומי שלה, היינו, בחשיפת התלמידים לגישות דיסציפלינאריות שונות בתחום, כגון גישות משפטיות, פסיכולוגיות, תרבותיות, כלכליות ופוליטיות. בנוסף, יוכלו התלמידים להעמיק את הידע שלהם בתחומים ספציפיים, כגון סכסוכים בקהילה, סכסוכים בארגונים, סכסוכים סביבתיים, או בסכסוך היהודי-ערבי.

מסיימי התכנית יהיו זכאים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדיניות ציבורית – ניהול סכסוכים וגישור, המוענק על ידי אוניברסיטת תל-אביב.

תלמידים אשר ישלימו קורס גישור במסגרת מרכז הגישור האוניברסיטאי (כרוך בתשלום נוסף) יקבלו תעודה המעידה על סיום קורס גישור על פי ההנחיות המומלצות של הנהלת בתי המשפט.

 

אוכלוסיית היעד
בוגרי תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר מכל התחומים. בוגרים שאינם מתחום מדעי החברה יידרשו להשלמות במהלך שנת הלימודים הראשונה.


תנאי קבלה
רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג  בציון 80 לפחות. לבעלי תואר ראשון בתכנית דו-חוגית יילקח ציון הגמר הגבוה מבין שני החוגים. בעלי תואר "מוסמך" יתקבלו ללימודים על פי ציון הגמר בתואר השני או ציון הגמר בתואר הראשון, בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה של התכנית. ועדת הקבלה רשאית לשקול בחיוב את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

 

מסלולי לימוד
מוצעים שני מסלולי לימוד:
-       מסלול ללא עבודת גמר 
-       מסלול עם עבודת גמר (תזה)


משך הלימודים
הלימודים יחלו ביום ראשון 22 לאוקטובר 2017 ויסתיימו ביוני 2019. הלימודים נמשכים שנתיים אקדמאיות בימי שלישי וחמישי.


​לימודי השלמה
לימודי ההשלמה מתנהלים במסגרת חוגים אחרים (מחוץ לתכנית) במהלך כל ימי השבוע א-ה ובשעות שנקבעות ע"י החוגים הרלוונטיים.

תלמידים, אשר התואר הראשון שלהם אינו בתחומי מדעי החברה, חייבים ללמוד עד 2 קורסים מתוך הרשימה הבאה:

 • "חברה בישראל",  "מבוא לסוציולוגיה", "מבוא לאנתרופולוגיה", "מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה", "מבוא לכלכלה ללא כלכלנים", "מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה", "מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית".
 • יש לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנה א'.

תלמידים החייבים בקורסי השלמה (מהתואר הראשון, ראה ידיעון), יחויבו בתשלום עבור קורסים אלה מעבר לשכר הלימוד הרגיל בלימודי מוסמך.
 

 

מידע למתעניינים במסלול עם עבודת גמר(תזה) שיתחילו בלימודים בשנת תשע"ח

התכנית לניהול סכסוכים וגישור מציעה שתי אפשרויות ללימודים במסלול עם עבודת גמר (תזה):

 1. מעבר למסלול לימודים לתזה לאחר תום הסמסטר הראשון ללימודים בתכנית. אפשרות זאת מוצעת לתלמידים מצטיינים.
 2. לימודים במסלול לתזה החל מהסמסטר הראשון ללימודים בתכנית. אפשרות זאת מוצעת לתלמידים עם הצטיינות יתרה, ותזכה את התלמיד/ה במלגת לימודים ומחייה בכפוף לתקנון של האוניברסיטה.


מועמד רשאי להגיש בקשה למעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה) לאחר תום הסמסטר הראשון ללימודים בתכנית, אם הוא עונה על הקריטריונים הבאים:

 • ממוצע ציונים מעל 90 בתכנית.
 • קיבל את הסכמתו של איש סגל (בדרגת מרצה ומעלה) מהתכנית לניהול סכסוכים וגישור להנחותו.


מועמד רשאי להגיש בקשה לקבלה למסלול עם עבודת גמר (תזה) החל מהסמסטר הראשון ללימודים בתכנית אם הוא עונה על הקריטריונים הבאים:

 • ממוצע ציונים מעל 90 בתואר ראשון.
 • נכונות להשקיע את מירב זמנו/ה בלימודים ובכתיבת התזה.

מודגש כי תנאים אלה הינם תנאי סף לרישום ואינם מבטיחים מעבר/קבלה למסלול עם תזה. ההחלטה תיקבע על ידי ועדת מחקר של התכנית על פי כלל נתוני המועמד, ועל סמך ראיון אישי במידת הצורך.

 

על המועמד לצרף את המסמכים הבאים:

 • גיליון ציונים של תואר ראשון +  אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג).
 • קורות חיים מעודכנים.
 • מכתב המלצה ממנחה עבודת סמינר בתואר ראשון. רצוי לצרף גם מכתב המלצה מאחד ממרצי התכנית לבקשה למעבר למסלול עם תזה.
 • הצהרת כוונות (Statement of purpose). הצהרת כוונות מקובלת הינה באורך של כ- 400-800 מילים.

 

הצהרת הכוונות צריכה לפרט את הנושאים הבאים (חובה להתייחס לכל אחד מהם):

 • תחומי העניין של המועמד וכיווני המחקר אותו הוא מעוניין לבצע במסגרת עבודת התזה.
 • מהן הסיבות והמוטיבציה שמניעים את המועמד לבחור בלימודי תזה.
 • יעדים שהמועמד שואף להשיג בטווח הארוך במישור המקצועי.
 • שם ותחום המחקר של חוקר/ת שעוסקים בתחומים שהמועמד מעוניין לחקור.

אנא בדקו מראש עם מזכירות התכנית מי מסגל המרצים בתכנית ובאוניברסיטה רשאי להנחות לעבודת תזה ואילו מרצים העוסקים בתחומים רלוונטיים לעבודת מחקר.
ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים נוספים שיכולים להצביע על איכויות אקדמיות ומחקריות.


​​אופן הגשת מועמדות:

 • הרישום ייעשה דרך מזכירות התכנית.
 • המועד האחרון להגשת מועמדות למעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה) לאחר תום הסמסטר הראשון ללימודים בתכנית הוא עד תום סמסטר א', 21.01.2018.
 • המועד האחרון להגשת מועמדות לקבלה למסלול לתזה החל מהסמסטר הראשון ללימודים בתכנית הוא 3.9.2017.

כל התנאים על פי תקנון תלמידי מחקר של אוניברסיטת תל-אביב.

 

מעבר לטופס אישור הצעת מחקר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive