חד חוגי - סמינרים - שנה ג'

רשימת סמינרים

מטרת העבודה הסמינריונית, לאפשר לתלמיד להביא לידי ביטוי את הידע שצבר במהלך לימודיו בבית הספר  לכלכלה. המנחה ילווה את כתיבת העבודה בייעוץ ובהדרכה בכל שלביה במהלך הסמסטר בלבד.

דרישות מוקדמות לסמינר: ציון עובר בכל קורסי החובה. חובה לעמוד בדרישת הקדם (ציון עובר, טרם ההרשמה לסמינר גם אם לתלמיד מועד ב') ציוני מועד א' בלבד יחשבו לצורך העמידה בדרישה.

פגישת הסמינר הראשונה הינה חובה לכל התלמידים. יתר המפגשים יתקיימו בתאום עם המרצה.

אישור נושא העבודה יעשה לא יאוחר מחודש מתחילת הסמסטר.

 

המועד האחרון להגשת עבודת הסמינר בשנת תשע"ח:

סמסטר א':  8.4.18
סמסטר ב':  2.9.18


קיימות שתי מסגרות לכתיבת עבודת סמינר: סמינר רגיל וסמינר מורחב:

סמינר מורחב: 4 ש"ס
רמת העבודה והיקפה יהיו מעל הנדרש בסמינר רגיל.
העבודה תוגש בזוגות,  פרק הסיכום ייכתב ע"י כל תלמיד בנפרד וגם  הציון יקבע בנפרד.
ההחלטה על הזוגות תעשה במפגש הראשון בין המתקבלים לסמינר בתאום עם המרצה.
יעשה מאמץ מטעם המרצים והמזכירות לאפשר תאום של הזוגות.
סמינר מורחב מקנה פטור של 2 ש"ס מקורס בחירה מקבוצה א'.


סמינר רגיל: 2 ש"ס
העבודה אישית בלבד.
התלמיד יידרש להשלים 2 ש"ס מקורס בחירה מקבוצה א'.

 

הנחיות להגשת העבודה:

  • את העבודה יש להגיש למרצה באתר הסמינר או במייל ולמסור עותק מודפס למזכירות במועד ההגשה.
  • ציון 320 יוזן לרשימת הציונים של התלמיד שהגיש את הסמינר למזכירות ויהווה אישור על הגשת העבודה.
  • תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס".
  • לא ניתן לערער על ציון סופי בעבודה סמינריונית.
  • על התלמיד להשאיר בידיו עותק של העבודה שהגיש עד לפרסום הציון.
  • ארכה להגשת העבודה תאושר רק ע"י ראש תכנית תואר ראשון . בגין שרות מילואים, תאושר ארכה לפרק זמן השירות, בכפוף להצגת אישור מילואים.

    
לא יהא באישור דחיית מועד ההגשה כדי לשמש עילה לסטייה מהוראת שכ"ל.

רשימת סמינרים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>