תואר שלישי

החוג לתקשורת

לאתר החוג

ראש החוג: פרופ' שירה דביר-גבירצמן
​יועץ: פרופ' ז'רום בורדון

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive