תקנות החוג

החוג לתקשורת ע"ש דן

תואר ראשון

1. מתכונת הלימודים לתואר ראשון היא תכנית מלאה בת שלוש שנים (שישה סמסטרים). תלמידים יורשו להאריך את משך לימודיהם לתואר בשנה נוספת באישור יועצת החוג. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, ארכה לשנה אחת נוספת כפוף לאישור ועדת ההוראה.
2. מוצעים שני מועדי בחינה: מועד א' ומועד ב'. החוג ממליץ לכל התלמידים לגשת למועד א' ובמיוחד באותם קורסים המהווים תנאי מוקדם לקורסי המשך. רשאים לגשת למועד ב' מי שלא ניגש/ה למועד א', מי שנכשל/ה במועד א', או מי שרוצה לשפר ציון חיובי של מועד א'. בכל מקרה הציון האחרון הוא הציון הקובע.
3. תלמידים רשאים לערער על ציון תוך 5 ימים מיום פרסום הציונים (לא כולל ציוני מטלות אמצע קורס, עבודות סיום קורס ועבודות סמינר).
4. קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה (בהבדל מבחינת בית) יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום הסמסטר אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר ע"י מורה הקורס.
להלן המועדים להגשת עבודות סיום קורס בשנת הלימודים תשע"ח:
סמסטר א'  - יום ב' 19.2.2018, ד' אדר תשע"ח.
סמסטר ב'  - יום ב' 16.7.2018, ד' אב תשע"ח.
5. תלמידים רשאים לחזור על קורס לצורך שיפור ציון חיובי אולם יהיו חייבים לעמוד בכל המטלות והדרישות של הקורס כפי שיהיו בעת לימוד הקורס החוזר. עפ"י כללי האוניברסיטה, הציון האחרון הוא הקובע. עם זאת, תלמידים אינם רשאים ללמוד קורס כלשהו יותר מפעמיים.
6. כדי להמשיך בלימודים בחוג, חייב הממוצע המצטבר של ציוני התלמיד/ה בחוג להיות 75 לכל הפחות בתום כל שנת לימודים קלנדרית.
7. בסוף שנה א', יתבקשו הסטודנטים לבחור בין הקבץ לימודים עיוני-מחקרי ("חברת הרשת") לבין הקבץ מעשי-יישומי ("מקצועות התקשורת"). הקבלה להקבצים תתבסס על ממוצע ציונים, תוצרים מעשיים וראיונות אישיים
8.

על כל התלמידים להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספים.
מועד אחרון להגשת עבודות סמינריוניות:
סמינרים שיינתנו בסמסטר א' : יום א' 6.5.2018, כ"א באייר תשע"ח
​סמינרים שיינתנו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים: יום א' 16.9.2018, ז' בתשרי תשע"ט

את העבודה הסמינריונית יש להגיש במזכירות החוג.

9. תלמידי החוג אשר קיבלו פטור מקורסי חובה על סמך קורסים חופפים בהיקף של עד 4 ש"ס, אינם חייבים בהשלמת שעות בחוג לתקשורת. תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 4 ש"ס, יבדקו בטבלת "פטורים והשלמות בגין קורסי חובה חופפים". במקרה זה על התלמידים ללמוד בחוג 56-57 ש"ס.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף