המגמה הפסיכוביולוגית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני

 

תיאור הקורסים

 

1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה
הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב משתנים: ניתוח שונות עם משתנים בין ותוך נבדקים, רגרסיה מרובה, ניתוח גורמים וסילום רב מימדי. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים.
 

1071.4480.01 + 1071.4880.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'+ב'
קורס שנתי המפגיש תלמידים חדשים במגמה הפסיכוביולוגית עם שיטות וטכניקות המחקר המקובלות בתחום של מדעי המוח. ייסקרו טכניקות בתחומים של התנהגות, פיזיולוגיה, הדמיה, קוגניציה, אימונולוגיה, גנטיקה, מודלים בבעלי חיים, אתיקה של המחקר, בהן משתמשים החוקרים לשם השפעה על מערכת העצבים ולשם רישום פעילות מערכת העצבים. סמסטר א' יכלול סידרה של הרצאות של מומחים בשיטות השונות. סמסטר ב' יכלול מספר הרצאות נוספות והן הדגמות של השיטות במעבדות החוג או במעבדות חוקרים מחוץ לחוג. השתתפות בהרצאות ובהדגמות של סמסטר א' וסמסטר ב' הינה חובה. בנוסף, סמסטר ב' יכלול תרגול בטכניקות עבודה הבסיסיות של פסיכוביולוגיה, הן על נבדקים אנושיים והן על חיות מעבדה. השתתפות בתרגילים מקנה את הידע והמיומנות הרלוונטיים ביותר לחוקרים בתחום הפסיכוביולוגיה, הן מבחינה פרקטית והן מבחינת היכולת להעריך את המחקרים המתפרסמים בעיתונות המדעית. ההשתתפות בתרגילים הינה רשות. התלמידים ייבחנו בסוף כל סמסטר על הנושאים שהועברו בכיתה ועל חומר קריאה שיינתן לפני כל פגישה.

1071.4644.01 סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים והקוגניטיביים
במהלך הסמינר ייחשפו התלמידים למגוון הנושאים ושיטות המחקר הקיימים בתחום מדעי העצב דרך הרצאות של חוקרים מהחוג לפסיכולוגיה אשר יציגו את עבודות המחקר שלהם. במהלך סמסטר א' יציגו בעיקר חוקרים מהמחלקה בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב על מנת לאפשר לתלמידים לבחור את המעבדה בה הם מעוניינים לבצע את עבודת המחקר שלהם. בסמסטר ב' ירצו חוקרים ממחלקות אחרות באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם. אחת למספר שבועות יציגו תלמידי תואר שני את עבודות המאסטר או הדוקטוראט שלהם.
 

1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם
המערכת המוטורית בבעלי חיים (ובבני אדם בפרט) מאפשרת אינטראקציה עם הסביבה ועל ידי כך הגדלה של סיכויי השרידות (בריחה מטורף, אכילה, וכו'). בקורס זה נלמד על המבנה האנטומי והפונקציונאלי של קליפת המח המוטורית באדם ועל סינדרומים ייחודיים הנובעים מפגיעה באזורים אלה.

 

1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא-פולשניות
השימוש בשיטות להדמיה מוחית בצורה לא פולשנית לצרכים קליניים ומחקריים גדל בצורה אקספוננציאלית בעשורים האחרונים. בקורס זה נדון במנגנוני הפעולה של שיטות אלה, מה מקור האות הנמדד, הקשר שלו לפעילות מוחית, שיטות עיבוד האות, ומסקנות שאפשר או אי אפשר להסיק משיטות אלה. דגש מיוחד יושם על תהודה מגנטית תיפקודית (FMRI).
דרוש ידע מוקדם ב-MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם.

 

1071.4836.01 תכנות ותכנון ניסויים ב-MATLAB - מתחילים
MATLAB היא שפת תכנות גבוהה המשלבת ממשק ידידותי ונוח עם כוח חישובי וגמישות יישומית. בשילוב עם ערכת כלים (ToolBox) ייעודית לתכנון ניסויים מהווה MATLAB פלטפורמה איכותית לתכנון ניסויים בפסיכולוגיה המערבים גירויים חושיים (וויזואליים, אודיטוריים וכו...). הקורס יהווה מבוא לעקרונות התכנות והשימוש בשפת תכנות ככלי עבודה בסביבה ממוחשבת. כמו כן יסקור הקורס שלבים חשובים המעורבים בהכנת ניסוי, כגון קלט, פלט, עבודה עם תצוגות, עיצוב גרפי ותזמון של גירויים, אינטראקציה עם חומרה חיצונית, וארגון הנתונים לקראת ניתוח. חובות הקורס יהיו תרגילים שבועיים שיהוו מרכיב אינטגראלי בתהליך הלמידה (חובת הגשה 80%).

 

1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה של בני אדם
הקורס יעסוק בהיבטים המתודולוגיים של מחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם. נסקור את השיטות השונות למחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם: רישום אלקטרופיזיולוגי קרקפתי (EEG), רישום אלקטרו-מגנטי (MEG) ורישומים תוך-מוחיים מסוגים שונים. בפרט נתמקד בשיטות מחקר שונות ב- EEG וביניהן: ERP, time-frequency analysis, phase coherence, source analysis. נדון בפן היישומי של שיטות מחקר אלו ובדוגמאות לממצאים עדכניים שעולים משימוש בהן.


1071.4833.01  קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה 
זהו קורס מתקדם המיועד לתלמידים העוסקים בפועל במחקר במעבדות ה- EEG. בקורס נקיים קבוצת דיון המבוססת בעיקרה על מאמרים עכשוויים בתחום האלקטרופיזיולוגיה ועל הצגות של חוקרים בתחום, ביניהם תלמידי הקורס. תכני הקורס יותאמו למחקרים הספציפיים של תלמידי הקורס ולתחומי העניין שלהם. התלמידים יוזמנו להעלות באופן שוטף בעיות וסוגיות שנתקלו בהם במהלך עבודתם במעבדה.

 

1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזכרון בבני-אדם
הקורס יתמקד במנגנונים המוחיים של למידה וזיכרון בבני-אדם, במגוון סוגים (תפיסתי, מוטורי, דקלרטיבי). נדון בספרות עדכנית בנושא, והסטודנטים ייחשפו למערכי מחקר עדכניים בתחום, המערבים פסיכופיזיקה, fMRI, EEG, פרמקולוגיה, וגרייה מוחית לא פולשנית.
​דרישות: קריאה ודיון של ספרות עדכנית (מיוצגת מטה), הצגה בכיתה.


1071.4540.01 השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות
סמינר אמפירי בו ילמדו בסמסטר הראשון עקרונות פעילות המערכות החיסונית, במיוחד כנגד תאים סרטניים, והשפעות לחץ, הורמוני לחץ, והתערבויות כירורגיות על פעילות המערכת החיסונית. ניסויים אמפיריים בבעלי חיים יתוכננו ויבוצעו בסמסטר השני. מטרות המחקר הן הבנת המנגנונים ההורמונאליים האחראיים על ויסות פעילות חיסונית והשלכות ויסות זה לפגיעות לגרורות סרטניות, כמו גם פיתוח התערבויות למניעת אפקטים שליליים על פעילות המערכת החיסונית.

1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול
אלכוהוליזם הוא מההפרעות הפסיכיאטריות הנפוצות ביותר בעולם, והנזקים הבריאותיים, חברתיים וכלכליים של הפרעה זו הם עצומים. למרבה הצער עדיין אין טיפול תרופתי או התנהגותי יעיל להפרעה זו ורוב המטופלים חוזרים לשימוש באלכוהול בתוך כמה חודשים. במסגרת הסמינר נסקור את העדויות לבסיס המוחי-ביולוגי להתמכרויות לסמים, עם דגש על אלכוהוליזם. בנוסף, נעסוק בקשרי הגומלין בין תהליכי למידה וזיכרון לבין התמכרות, ונדון במודלים התיאורטיים ההתנהגותיים-פיזיולוגיים העיקריים בתחום. כמו-כן, נדון בהיבטים תרופתיים והתנהגותיים של טיפול באלכוהליזם, ונסקור מודלים בבעלי-חיים המסייעים להבין את התהליכים הקוגניטיביים והנוירוביולוגיים המופרעים בהתמכרות, ולפתח דרכי הטיפול חדשות, תוך מניפולציות של זיכרון ושל תהליכים ביולוגיים. העבודה האמפירית בסמינר תעשה במודלים בבע"ח.

הסמינר משותף לתלמידי תואר ראשון ושני.

1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
בני אדם מומחים בלמידה ע"י התבוננות וחיקוי של אחרים. בסמינריון זה נעסוק במנגנונים המוחיים התומכים בהתנהגות זו ובקשר בינם לבין הבנת האחר.

1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים
העיניים לעולם אינן נחות. גם כאשר אנו חשים כאילו מבטינו יציב וקבוע, למעשה העיניים נעות בתנועות קטנות ללא הפוגה. תנועות עיניים מסוגים שונים הן חלק בלתי נפרד ממערכת הראייה ומהוות מחד מקור לקשיים שעל המערכת להתמודד איתם (שינויים בלתי פוסקים בגירוי הוויזואלי המוצג לרשתית) ומאידך מנגנון תומך שהכרחי לראייה תקינה. מעקב אחר תנועות עיניים הוא כלי מרתק המסייע להבנה של תהליכים קוגניטיביים רבים, לא רק אלו הנוגעים למערכת הראייה. בסמינר מחקר זה התלמידים יקבלו מבוא לשימוש בתנועות עיניים ככלי בחקר המח והמערכת הקוגניטיבית. תלמידי הסמינר ישולבו במחקר חדשני במעבדה לאלקטרופיזיולוגיה (EEG) ותנועות עיניים. המחקרים שבהם ישולבו התלמידים עוסקים בתחומים מגוונים של התחום כולל: קשב, קריאה ותפיסת תנועה.

1071.4829.01 יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות מוטוריות וקוגניטיביות
המערכת הלימבית האמוציונאלית של המוח מקושרת באופן דו-כיווני לכל מערכת פונקציונאלית אחרת במוח. במונחים של תיאורית 'העולם הקטן', קשרים הדדיים ומרובים אלו הופכים את המערכת הלימבית למרכז פונקציונאלי חשוב; המערכת הלימבית מסוגלת להשפיע, ובתורה להיות מושפעת, מכל מערכת אחרת. ההשלכות ההתנהגותיות של הקשרים ההדדיים הללו תומכות בקורלציה החזקה בין תנודות במצב האמוציונאלי לבין שינויים בכל יכולת התנהגותית אחרת. נושאים אלו יידונו בתחילת הסמינר, ולאחריהם ייערכו ניסויים אשר יתמקדו במערכת היחסים בין אמוציה לבין התנהגויות מוטוריות או קוגניטיביות. המחקר ייערך על אנשים או בעלי-חיים אחרים.
 

1071.4831.01 זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים ייצוג דינמי של זיכרון - המפתח להבנת תהליכי למידה בבני אדם

למוח שלנו יש יכולת מרשימה לעבור שינויים פלסטיים המאפשרים שיפור הדרגתי בביצועים של מטלות תפיסתיות ומוטוריות נרכשות, תוך יצירת זיכרונות ארוכי-טווח. בסמינר זה נדון במחקרים שמטרתם להבין את הקשר בין יצירת זיכרונות אלו, עדכונם, והדרך בה הם מיוצגים במוח, לבין למידה פרוצדורלית. בנוסף, נדון גם בהשלכות הקליניות של מחקרים אלו.

1071.4815.01  נוירומודולוציה עצמונית
נתחיל בסקירה היסטורית של הגישות המקובלות בחשיבה התאורטית על הנושא (כלומר, מהי משמעות רגשית וכיצד היא קשורה לגוון הרגשי). נמשיך בהצגת שיטות המחקר (הדמיה מוחית ופסיכופיסיקה) ונסקור מחקרים בהדמייה שבחנו את הנושא בשנים האחרונות. החלק המעשי יתמקד בהכנת פרויקט מחקר בנושא משמעות רגשית שיתאים ל-fMRI. הניסוי יתבסס על גירויים בעלי עומס רגשי שונה וממקורות שונים: חיצוניים (שמיעתי וראייתי) ופנימיים (מעורר וספונטני). הקורס יתקיים בחלקו במעבדה להדמיה תפקודית של המוח במרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב).

 

1071.4179.01  מודלים של סכיזופרניה בבעלי-חיים                        
פיתוח מודלים בבעלי חיים למחלות נוירופסיכאטריות מהווה נדבך מרכזי בהבנת המנגנונים הביולוגיים וחיפוש הטיפול התרופתי למחלות אלה, אך הקונצפטואליזציה של מודלים כאלה איננה טריויאלית. ננסה בתחילה להבין מה זה מודל בבעלי חיים, מה מטרותיו, וכיצד בונים אותו נכון, תוך סקירה של המודלים המובילים בתחום הסכיזופרניה. לאחר מכן נתמקד במודל העכבה הסמויה של סכיזופרניה אשר ממדל את אחת מהפרעות הגרעין של סכיזופרניה, הפרעת קשב סלקטיבי. נסקור את ההיבטים ההתנהגותיים, הפרמקולוגיים, הנוירונליים והנוירו-התפתחותיים של ההפרעה בעכבה סמויה, ונדון ברלוונטיות שלהם לסינדרום הקליני, גילוי טיפולים חדשים במחלה, ואולי מניעתה.
הסמינר משותף לתלמידי תואר ראשון ושני.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף