התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

לאתר התכנית

תואר שני

ראש התכנית: פרופ' אפרים יער

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive