שנה ג' - אופן לימוד חד חוגי

בית ספר למדעי הפסיכולוגיה
תואר ראשון

הרישום לקורסים הינו שנתי, יש להירשם לכל הקורסים ברישום המתקיים לקראת סמסטר א'.

 

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

עמידה בהצלחה בכל קורסי החובה של שנה ב'.

תכנית הלימודים

קורסי שנה ג' - חובה
קורסי חובה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ו

 

אופן ההוראה

מס' ש"ס

דרישות מוקדמות

סמסטר

2 סמינר אמפיריים

ס'

8

הדרכה במאגרי מידע, ניתוח שונות ויישומי מחשב, שיטות מחקר

א'+ב'

מבוא לפסיכופתולוגיה

ש'

2

מבוא לפסיכולוגיה

א'

לימודי שדה

 

4

 

א'+ב'

                                 סה"כ

 

14  ש"ס

   

 

26 ש"ס קורסי בחירה
יש לבחור מרשימת קורסי הבחירה של ביה"ס ומקורסי הבחירה מחוץ לביה"ס, שמפורסמים במערכת. השעות (8 ש"ס לכל היותר מחוץ לביה"ס).
ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במהלך 3 השנים.
בנוסף ניתן לבחור קורסי בחירה מחוץ לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה מהרשימה הבאה

 

סמינרים

כל התלמידים בביה"ס חייבים להשתתף באורח פעיל ולהגיש עבודה בסמינר אמפירי.
הסמינר מיועד רק לתלמידי שנה ג' שמילאו את כל הדרישות המוקדמות של שנים א' ו-ב' בלימודיהם. התלמידים יחויבו להגיש במהלך סמסטר א' הצעת מחקר כתובה או כל עבודה אחרת שתידרש ע"י המורה. עבודה זו יש להגיש עד היום האחרון של סמסטר א' בשנה"ל תשע"ה. ציון עבודה זו יהווה 15% מהציון הסופי. את העבודה הסמינריונית יש להדפיס ולצרף את כל חומר השאלונים וההסתכלויות הקשורים בעבודה. כל שאלון שהוכן לשם עבודה סמינריונית חייב לקבל תחילה אישור בחתימת המרצה המנחה בעבודה הסמינריונית. בלי רשות מורה הסמינר אין התלמידים רשאים לפרסם, בכל צורה שהיא, את העבודה הסמינריונית שלהם.

כל התלמידים יחויבו להגיש בנפרד עבודה סמינריונית עצמאית.


המחקר יוכל להתבצע בצוות, באישורו ועל פי שיקול דעתו של מורה הסמינר.
המועד האחרון להגשת העבודה הסמינריונית בשנה"ל תשע"ז הוא: 
סמסטר א'- יום ד'  14.5.17 י"ח באייר תשע"ז
שנתי - יום ד'  1.10.17  י"א בתשרי תשע"ח 
מועד זה הינו סופי. במקרים יוצאים מהכלל ניתן לפנות בבקשה מיוחדת מלווה בהמלצת המורה לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה. העבודה הסמינריונית תוגש למזכירות ויירשם מועד הגשתה. התלמידים מתבקשים לשמור עותק נוסף של העבודה הסמינריונית.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף