מטרת הלימודים

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר שני 

מטרת הלימודים
להקנות לתלמידים ידע וכלי ניתוח וחשיבה מתקדמים בנושאים של פוליטיקה בינלאומית, לאומית ומקומית. דגש מיוחד יושם על הכשרת תלמידים למחקר והוראה עצמאיים. כמו-כן ייחשפו התלמידים לנושאים אשר ישמשו להם כבסיס לפעילות ציבורית.

קיימים שני מסלולי לימודים לתואר שני:

 • ללא עבודת גמר.
 • עם עבודת גמר (תכנית זו מאפשרת בסיומה הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי).

 

תנאי הקבלה:

למסלול ללא עבודת גמר
- רשאים להציג את מועמדותם:
תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של 80 לפחות.

למסלול עם עבודת גמר – רשאים להציג את מועמדותם:
תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של 85 לפחות.

 

דרישות מעבר ממסלול ללא עבודת גמר למסלול עם עבודת גמר:
יש לעמוד בשני התנאים הבאים, עד סוף השנה הראשונה:

תנאי ראשון:
ממוצע של 85 לפחות ב-4 קורסי חובה בשני תחומים, בתנאי שבכל אחד מהם הציון יהיה לפחות 80.

תנאי שני:
יש לסיים את קורסי המבוא  הבאים, בציון 85 לפחות בכל אחד מהם:

 • שיטות מחקר למסלול עם תזה
 • גישות ותיאוריות למסלול עם תזה

סטטיסטיקה למתקדמים: ניתן לגשת לבחינת פטור בסטטיסטיקה – במקום השתתפות בקורס, התנאי לקבלת ה"פטור" – ציון 70 לפחות בבחינה. הציון לא ישוקלל בציון הגמר.

 

לימודי השלמה לתואר שני
תלמידים שסיימו את התואר הראשון בחוג שאינו מדע המדינה ומבקשים להתקבל לתואר שני ישלימו את הקורסים הבאים מהתואר הראשון בממוצע של 85 לפחות, כשהציון בכל אחד מהקורסים יהיה 80
​לפחות
:[1]

 • פוליטיקה ומשטר בישראל
 • שיטות מחקר

ושני קורסים מתוך הרשימה שלהלן: (שאינם בתחומי ההתמחות שבהם ילמדו את קורסי החובה).

 • יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
 • מבוא למחשבה מדינית
 • פוליטיקה השוואתית
 • כלכלה פוליטית

יש לסיים את לימודי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה (גם במסלול צבירה).

לתשומת לבכם: תלמידים שחייבים להשלים פחות מ-3 קורסים יכולים ללמוד במקביל ללימודי ההשלמה קורסים מלימודי התואר השני.
 

הדרכה בכתיבה מדעית
תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת מדע המדינה חייבים לכלול את ההדרכה במסגרת לימודי ההשלמה שלהם. הדרכה זו כוללת 5 מפגשים בלבד (4 מפגשים רצופים - שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום - שעה). הציון בהדרכה זו הוא עובר/לא עובר.
על התלמידים להירשם להדרכה בכתיבה מדעית לתלמידי התואר השני במסגרת ה"מכרז" (Bidding), הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות. 

 

מסלולי הלימוד לתואר שני
מסלול ללא עבודה גמר - מכסת שעות הלימוד 36 ש"ס.
מסלול עם עבודת גמר - מכסת שעות הלימוד 30 ש"ס.

 

משך הלימודים
הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים.[2]
במסלול עם עבודת גמר – ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת באישור היועץ לתואר שני ובמקרים חריגים בשנה נוספת, באישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
בגין כל שנת חריגה, מעבר לשנות התקן, ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד.
במסלול ללא עבודת גמר – ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת בלבד, באישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
בגין כל שנת חריגה, מעבר לשנות התקן, ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד.

 

לימודי צבירה
תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את לימודיהם בשנתיים יוכלו לבחור במסלול לימודי צבירה לקראת תואר שני (ב"מעמד מיוחד") בהיקף חלקי.
במסלול זה יוכלו התלמידים ללמוד עד 3 שנים או עד שיסיימו 75% ממכסת השעות לתואר ב"מעמד מיוחד" ושנתיים נוספות במעמד "מן המניין". סה"כ יעמדו לרשות התלמידים שבחרו במסלול זה עד 5 שנים להשלמת כל חובותיהם לתואר שני.
כאשר התלמידים יהיו מעונינים לעבור ללימודים במעמד "מן המניין" יהיה עליהם להגיש בקשה למזכירות מדע המדינה. עם המעבר למסלול הלימודים במעמד "מן המניין", יוכרו לתלמידים כל הקורסים שלמדו בלימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותם תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.
בשלב לימודי הצבירה תלמידי המסלול משלמים שכר לימוד לפי מספר השעות הנלמדות ולא חלים עליהם כללי שכר לימוד של תואר שני (כמו מינימום 50% שכר לימוד לשנה ותוספת גרירה).

 

הערות:

 • לעיתים, הלומדים במסלול צבירה אינם זכאים למלגות ולהטבות אחרות (מגורמים אוניברסיטאיים ומגורמים חיצוניים) הניתנות רק לתלמידים במעמד "מן המניין".
 • אין אפשרות להתחיל ללמוד כ"תלמיד מן המניין" ובהמשך לעבור ללמוד במסלול לימודי צבירה.

____________________
[1] תלמידים שלמדו קורסים מקבילים במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם יוכלו לקבל "פטור" מהיועץ לתלמידי תואר שני.
[2] חובה על התלמידים ללמוד לפחות 3 קורסים בסמסטר, חובה להתחיל עם קורסי החובה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>