חובות התלמיד מסלול ללא עבודת גמר

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

תואר שני

חובות התלמיד

מסלול ללא עבודת גמר  

קורסי ליבה

8       ש"ס

קורסי מבוא

6       ש"ס

סדנת גישור

3       ש"ס

קורסי בחירה

10     ש"ס

סמינרים 

9       ש"ס

עבודה מסכמת[1]

חובה

                                                     סה"כ                           

36      ש"ס

 
 

 

 


____________________________

[1] עבודה מסכמת
התלמידים יקבלו את נושא העבודה המסכמת בסמסטר האחרון ללימודים (בשנתם השנייה).
העבודה המסכמת מורכבת משני חלקים:
חלק ראשון: דיון בשאלה תיאורטית
חלק שני: בחינת הדרכים ליישום השאלה
היקף העבודה: עד 15 עמודים
זמני הגשה: 30 יום מקבלת נושא העבודה.
ציון מעבר בעבודת הסיכום הוא 70 לפחות.
העבודה תיבדק על ידי אחד ממרצי התכנית.
​לתלמידים שיחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז יינתן נושא העבודה בתאריך 15.6.2018.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive