פעולות המכון

יום עיון "הסכמי גג" בישראל, נובמבר 2017
הרחב הכל
קידום המחקר ויצירת עתודת חוקרים ומרצים

המכון לשלטון מקומי פועל בשני מישורים:

 

מלגות לדוקטורנטים ומאסטרנטים, שנושא עבודתם בתחום השלטון המקומי. יעד מרכזי של המכון הוא לתרום להכשרת דור צעיר של חוקרים בתחום השלטון המקומי באמצעות מלגות מחקר לתלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים שתחום מחקרם יהיה שלטון מקומי.

הוצאה דו-שנתית של כרך "מחקרי השלטון המקומי". כרך ערוך של מאמרים שיכתבו על-ידי חוקרים ויצא לאור על ידי הוצאת ספרים מוכרת. המכון יוציא קול קורא למאמרים, ובמידת הצורך והעניין יוזמו מאמרים בנושאים בעלי עניין  מיוחד מחוקרים. כרך זה יוצא למכירה ויודפס בכ-500 עותקים.

מחקר ליבה מרכזי. ייבחר נושא בעל עניין לרשויות החברות במכון וסביבו יערך מחקר ארוך, בו יאספו נתונים  במשך מספר שנים, כך שיצטבר מידע מחקרי רלוונטי לעבודת הרשויות.

דוגמאות אפשריות למחקרי ליבה: סקר שנתי, ברשויות בנושא נבחר כגון: גורמים להגירה חיובית ושלילית ברשיות, שינויים במבנה החברתי כלכלי של הרשויות, תמורות ביחסי שלטון מקומי-מרכזי, בניית אינדקס איכות חיים ברשויות, אינדקס שירותים ועוד.
מחקר הליבה יערך על ידי חוקרים בכירים וסטודנטים מתקדמים והפרסום יצא מידי שנה  כנייר מחקר של המכון ויוצג בפני גורמי השלטון המקומי במסגרת יום עיון.

ניירות עמדה. הרשויות יגישו בקשות לניירות עמדה וכן חוקרים באוניברסיטה יגישו הצעות לניירות עמדה/עבודה, או יענו להצעות של הרשויות. המכון יקבע היקף תקציבי למימון ניירות עמדה ויפרסם קול קורא אחת לשנה. מוצע שכל רשות תוכל להגיש בקשה לנייר עמדה אחד לשנה במסגרת התקצוב.

יזום והפעלת קליניקה בשלטון המקומי. הרעיון הוא לטפל בנושא כמו השונות בשלטון המקומי ולהפעיל קבוצות של חוקרים וסטודנטים שייצרו שיתופי פעולות מוניציפאליים על בסיס גיאוגרפי או נושאי בין רשויות שונות מבחינה סוציואקונומית, תפקודית וכד'.

יעוץ וליווי. לפעילות מחקרית נוספת ברשויות לפי הזמנת רשות.

אחד מכיווני הפעולה המוצעים של המכון הינו תחום היעוץ והליווי המחקרי. תחום שיוכל אף להניב הכנסות נוספות למכון. מאחר והכוונה לכונן את המכון כמרכז ידע בתחום השלטון המקומי מוצע כי הרשויות יוכלו בנוסף לנ"ל, לפנות למכון בבקשה לפיתוח הצעות המחקר. תכנון המחקר יבוצע על ידי חוקרי המכון או חוקרים אחרים/ נוספים מסגל האוניברסיטה.

Intership. השתלמות התמחותית ברשויות המקומיות.

מספר תלמידי מחקר (5 תלמידי MA ו1-2 תלמידי דוקטוראט+ 1-2 עמיתים בכירים - חברי סגל כמלווים) ישתלבו במהלך תקופה של סמסטר (4-6 חודשים, אפשרי גם בקיץ) ברשות/ רשויות מקומיות. במהלך תקופה זו, יחשפו לעבודת השלטון המקומי, יחקרו סוגיה מסוימת ויפיקו נייר עמדה, נייר עבודה או תוצר אחר שעליו יוסכם ויבוצע מול גורם שלטון מקומי. העמיתים יזכו למלגת קיום במשך הסמסטר (על פי תקנות האוניברסיטה) והעמיתים הבכירים יזכו למענק מוסכם מראש.

 

פיתוח הוראה והכשרת עתודה ניהולית

לימודי התמחות בשלטון המקומי, במסגרת תואר שני למנהלים במדיניות ציבורית. תוכנית המנהלים בחוג למדיניות ציבורית היא אחת מתוכניות הדגל של הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב, והתוכנית הראשונה מסוגה בארץ במסגרת עשרה מחזורים, שלמדו בה עד כה, סיימו בה לימודים לתואר כארבע מאות בוגרים ובהם עשרות רבות מקרב עובדי השלטון המקומי. אנו שואפים לקדם את לימודי התואר השני במדיניות ציבורית בקרב בכירים בסקטור הציבורי ובתחומים המשיקים לו, תוך שימת דגש על תחום השלטון המקומי.

תוכנית לימודי המוסמך למנהלים באוניברסיטת תל אביב, ליקטה את טובי המרצים בארץ כבכל תחום, הן מהאקדמיה והן מהפרקטיקה. התוכנית מנחילה ידע תיאורטי ופרקטי בתחומי ממשל, משפט, ניהול וכלכלה. תוכנית הלימודים מגוונת וכוללת קורסים רבים בכל תחום (ראו תוכנית לימודים מפורטת). במטרה לחשוף את הסטודנטים לסוגיות לאנשים שבמרכז הזירה קביעת המדיניות, התוכנית כוללת גם סדנאות ומפגשים עם אישים בכירים מהסקטור הציבורי והפרטי.

התוכנית מיועדת להציע מסלול ייחודי עבור בכירים ונבחרים בשלטון המקומי, כגון:
#קיימות מקומית והתייעלות סביבתית.
#שלטון מרכזי ושלטון מקומי.
#תכנון עירוני ופוליטיקה מקומית.
#דיני שלטון מקומי.
#צדק חלוקתי וסוגיות מרחביות.
#ניהול אסטרטגי בשלטון המקומי.

 

תוכנית לימודית ייחודית למנהלים בכירים בשלטון המקומי: השתלמות. המכון האוניברסיטאי לשלטון המקומי באוניברסיטת תל אביב יציע מסלול מיוחד ויוקרתי ללמודי השלטון המקומי. המסלול מיועד לחמשת התפקידים הבכירים ביותר ברשויות המקומיות: מנכ"ל הרשות, גזבר הרשות, מהנדס הרשות, יועץ משפטי ואולי מבקר העירייה/ המועצה. כמו כן, המסלול מיועד גם עבור ראשי הרשויות המקומיות. בהמשך תשקל האפשרות להרחיב את המעגל, גם לבעלי תפקידים ייחודיים נוספים.

בישראל קיימות כ 250 רשויות מקומיות. בכל רשות מכהן ראש הרשות וששת בעלי התפקידים הסטטוטוריים הבכירים אשר הוזכרו קודם לכן. כן, שמדובר בכמות מוגדרת של כ1,757 של בכירים שמנהלים את השלטון המקומי בישראל. יצירת מסלול לימודים משותף ופלטפורמה למפגשים ודיונים משותפים עשויה לשפר במידה רבה את השלטון המקומי במדינה ישראל.

ההנחה היא שחלק גדול מהבכיות שנוגעות לרשות מקומית אחת רלבנטיות גם לרשיות אחרות. לכן קיימת חשיבות רבה ליצירת מסגרת ייחודית ומקצועית, שתאפשר לימוד משותף, הכשרה, העלאת בעיות ומציאה משותפת של פתרונות.

המסלול המיוחד, יכלול את טובי המרצים בארץ בנושאים שנתפסים כמרכזיים עבור בכירים בשלטון המרכזי. אופן הלימוד יכלול סדנאות על מנת למקסם את האיכות המקצועית והאנושית של המשתתפים. נושאי הלימוד והקורסים יותאמו בכל מחזור למשתתפים. המטרה להביא לדיונים פוריים ומעשירים בכיתה ולהעשרה הדדית מהמרצים למשתתפים ובין המשתתפים עצמם.

 

פיתוח ההוראה בתחום השלטון המקומי

פעולות נוספות בהן המכון פועל:

 

אחת הבעיות המאפיינת את תחום השלטון המקומי היא העדר יחסי של מומחים בדור הצעיר, ומיעוט אפשרויות להתמחות אדמית. המכון יעודד פיתוח מסלולי הוראה ויעניק מלגות לתלמידים מקרב עובדי שלטון מקומי ותלמידי מדיניות ציבורית.
מימון בכל שנה לשלוה קורסים בתחומי השלטון המקומי בתוכנית ההתמחות לתואר שני או בחוג למדיניות ציבורית.

כנסים מקצועיים לשלטון מקומי

המכון יקיים מידי שנה כנסים, סמינרים וימי עיון בנושאי שלטון מקומי בשיתוף משתתפים מחו"ל וקובעי מדיניות בשלטון המרכזי והמקומי. הכנסים יכללו הרצאות, סדנאות ויהיו פתוחים למוזמנים וכן גם לקהל הרחב. זאת, תוך מגמה להרחיב את מעגל ההתעיינות הציבורית בסוגית השלטון המקומי.
במסגרת יום העיון יוצגו מחקר הליבה של המכון, ניירות העמדה וכן יתקיימו סדנאות בהם יוצגו נושאים בעלי ענין מיוחד על ידי סגלי השלטון המקומי.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive