מלגות

מלגות על בסיס הצטיינות בתואר ראשון.


למועמדים לרישום לשנת תשע"ט

שלום רב,

תלמידים שסיימו את התואר הראשון שלהם בהצטיינות, 90 ממוצע ומעלה ומעוניינים לבדוק האפשרות לקבלת מלגה לעזרה בתשלום שכר לימוד בשנה א' ללימודיהם.

ישלחו את הפרטים הבאים :
1. גיליון ציונים של תואר ראשון + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג).
2. תעודות סיום תואר ראשון.
3. קורות חיים מעודכנים
4. הצהרת כוונות (עד חצי עמוד)

את המסמכים יש להגיש עד ה – 30 מאי 2018 לכתובת הבאה:
מייל של מזכירות התכנית

הבקשות ייבחנו ע"י וועדת מלגות.

פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות התכנית.
טלפון: 03-6405995

 
 
 
מלגות ע"ב סוציו-כלכלי לזכרם של חיה וזאב סגל- חלוצים ומגשימים -ממייסדי רעננה


2 מלגות עבור תלמידי שנה ב' בגובה של 5,000 ש"ח.

התנאים לקבלת המלגה :

הגשת מסמך (עד עמוד) המסביר מדוע הנך זקוק/ה למלגה ו/או תחום ההתעניינות בניהול סכסוכים וגישור .

עד לתאריך 28.12.18

ב.  להורדת טופס בקשת מלגה

 

אופן הגשת המלגה:

את טופס הבקשה למלגה יש לתת במשרדי התכנית, חדר 730 בניין נפתלי.

 

מלגות סוציו כלכליות ואחרות

לתשומת לבכם מועמדים שהגישו בקשה למלגה מדקאנט הסטודנים לא יכולים להגיש בקשה למלגות בתכנית.  

מלגות לסיוע כלכלי לסטודנטים לתואר שני דרך דקאנט הסטודנטים - אוניברסיטת תל אביב
 

יצירת קשר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive