תכנית הלימודים החדשה

החוג לתקשורת תכנית הלימודים החדשה​​

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת 61 ש"ס, במסלול דו-חוגי:  

במסגרת התכנית הסטודנטים לומדים מערכת של קורסי מבוא עיוניים, וסדנה מעשית בעלת אופי מבואי. כמו כן יינתנו קורסי בחירה, סדנאות בחירה, ופרו-סמינריון עיוני.

בתום שנה א' יבחרו הסטודנטים באחד משני הקבצים: הקבץ מחקרי ("חברת הרשת") או הקבץ יישומי ("מקצועות התקשורת"). בהקבץ המחקרי, התלמידים יתמחו בשיטות מחקר מתקדמות, כמותניות ואיכותניות, ויגישו סמינר עיוני. בהקבץ היישומי, יתמחו הסטודנטים במקצועות המדיה החדשים, ויגישו סמינר יישומי.

השיבוץ להקבץ יקבע ע"פ בחירת התלמיד/ה ובהתחשב בממוצע הציונים.

חלוקת השעות:

קורסי חובה לכל התלמידים:

9 מבואות (כולל תרגילים): 23 ש"ס

1 סדנת חובה: 6 ש"ס

1 פרו-סמינריון עיוני: 2 ש"ס

1 קורס סטטיסטיקה: 5

1 קורס "מקורות היסטוריים": 4 ש"ס

1 סדנת כתיבה אקדמית: ללא ש"ס

בהקבץ המחקרי:

2 שיטות מחקר מתקדמות: 6 ש"ס

1 סמינר עיוני: 4 ש"ס

4/5 סדנאות בחירה/קורסי בחירה: 9/10 ש"ס

בהקבץ המעשי:

2 סדנאות מעשיות: 8 ש"ס

1 סמינר מעשי: 4 ש"ס

3/4 סדנאות בחירה/קורסי בחירה: 7/8 ש"ס

ה. תיאור מפורט של תכנית הלימודים:

 

1. שנה א', סה"כ 31 ש"ס:

מבוא למדעי התקשורת – 4 ש"ס (2 שיעור, 2 תרגיל).

קורס המבוא הכללי ביותר, שיציג בפני התלמידים את המפה הכוללת של מדעי התקשורת, ויעסוק בהבנת החוקיות הכללית של תקשורת אנושית – כפי שהיא באה לידי ביטוי בתצורות התקשורת השונות. הקורס יאורגן על בסיס מושגי מפתח תיאורטיים - מוען, נמען, קהל, מסר, משמעות, הקשר, פרשנות, סמנטיקה ופרגמטיקה, פעולות דיבור, רעש, רשת, קהילה, חברה, חד-כיווניות, דו-כיווניות, רב-כיווניות, אינטר-סובייקטיביות, כוונה תקשורתית, אמת, טעות, שקר, סטטוס חברתי, זהות חברתית, כוח, השפעה, שתיקה, השתקה, חופש ביטוי, תעמולה, ניתוח שיח, ועוד. המערך העקרוני הזה ילווה אחר כך את התלמידים בקורסים הבאים.

יסודות בחברת הרשת – 4 ש"ס (2 שיעור, 2 תרגיל).

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם הסוגיות התיאורטיות, האמפיריות והמעשיות המרכזיות בתחום המתהווה של חברת הרשת, טכנולוגיית המידע והמדיה החדשים: כלכלת מידע, הבניה חברתית של טכנולוגיה, אנונימיות, מהגרים וילידים דיגיטליים, מונופול הידע, פער דיגיטלי, צנזורה ברשת, סייבר אקטיביזם, קוד פתוח, רשתות חברתיות, big data, ועוד.

קו, נקודה, רשת – 2 ש"ס.

הקורס יעסוק בהיסטוריה המוקדמת של התקשורת האנושית, מהשפה וציורי המערות, דרך המצאת הכתב, מהפכת הדפוס, הספר והעיתון, הרדיו והטלוויזיה – ועד האינטרנט.

שפה ותקשורת – 3 ש"ס (2 שיעור, 1 תרגיל).

הקורס יעסוק בשפה ובתקשורת שכנועית בהקשרן החברתי והתרבותי. יוצגו גישות מרכזיות מתחום הבלשנות, הרטוריקה, ניתוח השיח והארגומנטציה, וינותחו תפקידיה של השפה בתהליכי עיצוב עמדות והתנהגות, בכינון יחסי כוח ומגדר, בהבניית תפיסות תרבותיות ואידיאולוגיות, בגיבוש זהויות וזיקות חברתיות, ועוד

מבוא למקצועות התקשורת: סדנת חובה – 6 ש"ס.

הסדנה תנוהל בשיטת Project  based   learning  (PBL). הסטודנטים יקבלו הרצאות מבכירי אנשי המקצוע בתעשיית התקשורת, ויתרגלו עבודה מעשית שתתמקד בייצור הפרויקט הסופי: 1. עמוד באתר האינטרנט של החוג, ובו כתבה של 300 מילה, 2. כתבה מצולמת נלווית, בת כשתי דקות, להטמעה בעמוד, ו-3. שיווק והפצה של העמוד ברשתות החברתיות.

לחקור תקשורת – 3 ש"ס (2 שיעור, 1 תרגיל).

הקורס יציג תמונה משולבת של אופני החקירה השונים של תופעות תקשורתיות - מחקר בלשני, שיחתי, איכותני, כמותני וביקורתי - ויבהיר את מערכות היחסים המורכבות ביניהן: מה משמעותן בתוך התמונה הכללית של המדעים השונים, היכן הן מאפשרות מחקר מולטי-דיסציפלינרי, היכן הן בלתי-ניתנות לגישור, וכן הלאה. עבור תלמידי הערוץ העיוני-מחקרי, הקורס יהווה מבוא לקראת הקורסים הטכניים יותר של שיטות המחקר. עבור תלמידי הערוץ המעשי-יישומי, הקורס ייתן תמונה טובה של החקירה המדעית, ויאפשר ביצוע של פרו-סמינריון עיוני.  

סטטיסטיקה – 5 ש"ס

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה– 4 ש"ס

2. שנה ב', 17/19 ש"ס:

תורות השפעה – 2 ש"ס.  

ישראלים מבלים בממוצע כארבע שעות ביום מול הטלוויזיה, ומחוברים לרשת כחמישית מהיום. הם נחשפים לחדשות, סרטים ותוכניות בידור, ומתפקדים כחברי קהילות ברשתות החברתיות. מה ההשלכות של העובדות האלה? באיזה אופנים משפיעה התקשורת על חיינו? הקורס עוסק בשאלת ההשפעה של אמצעי תקשורת על מחשבות, רגשות, עמדות, התנהגויות וזהויות, ומבקש לבחון את השאלה מנקודות המבט השונות, ולעתים מנוגדות, של מסורות מחקריות ביהביוריסטיות, פסיכולוגיות, קוגניטיביות, תרבותיות, תקשורתיות וביקורתיות.

מפת התקשורת בארץ ובעולם: מבט ביקורתי –  2 ש"ס.

הקורס ישרטט את מפת התקשורת בישראל ובעולם בראשית המאה ה-21, יבחן את מערכות יחסי הכוח בין אמצעי התקשורת, הציבור, גורמי ממשל וכוחות ההון, יציע גישות תיאורטיות שונות לניתוח ביקורתי של יחסי הכוח האלה, וידון במשמעותן ביחס לשאלות של דמוקרטיה, חופש, אחריות חברתית, תעמולה, זהות וכן הלאה.

תקשורת חזותית – 3 ש"ס (2 שיעור,1 תרגיל).

הקורס יעסוק בשפה הוויזואלית, במשמעותה הסמיוטית, ובאפשרויות הביטוי השונות שלה בתחומים כמו ציור, פרסום, טלוויזיה, סרטים, צילום ועוד. העבודות בקורס ישלבו בין התחום המעשי לתחום התיאורטי.

אתיקה בתקשורת – 2 ש"ס.

הקורס ידון בשאלות האתיות המרכזיות בתחום התקשורת – חופש הביטוי וגבולותיו, בטחון המדינה ושלום הציבור, הבטחת משפט הוגן, הגנה על הפרטיות, מונופולים של מידע, אתיקה בעבודה עיתונאית, אתיקה בפרסום, וכן הלאה.

פרו-סמינר עיוני – 2 ש"ס.

שיטות מחקר כמותניות – 3 ש"ס (1 שיעור, 2 תרגיל), (הקבץ מחקרי).                                                       

הקורס יקנה לסטודנטים את היכולת להבין את מבנה המחקר הכמותי ולבחון את הגורמים המאפשרים את עריכתו של מחקר אמפירי מוצלח. במהלך הקורס, סטודנטים ילמדו לנסח שאלות והשערות מחקר הניתנות לבחינה מדעית; יכירו את שיטות ומערכי המחקר המרכזיים משדה חקר התקשורת ואת הקשר שלהם לתיאוריות מתחום מחקר זה; וילמדו טכניקות לניתוח נתונים כמותיים. בנוסף, הקורס יספק לסטודנטים כלים לקריאה ביקורתית של עבודות ומחקרים מדעיים.

שיטות מחקר איכותניות - 3 ש"ס (1 שיעור, 2 תרגיל), (הקבץ מחקרי).

במסגרת הקורס יוצגו שיטות וטכניקות שונות לאיסוף, ניתוח נתונים וכתיבתם במחקר איכותני, תוך כדי התייחסות להגיון המחקרי העומד בבסיסן, הכרת המסגרות המושגיות שלהן והקניית ותרגול מיומנויות בסיסיות בשימוש בשיטות אלה. הקורס יעסוק בראיונות, תצפיות, קבוצות מיקוד, מחקר איכותני באינטרנט וניתוח טקסט ושיח, ידון בסוגיות האתיות הרלוונטיות, ויספק כלים לקריאה ביקורתית של מחקרים מדעיים.

סדנת עיתונות מקוונת – 4 ש"ס (הקבץ יישומי).

ההתקדמות הטכנולוגית המואצת בשנים האחרונות יצרה טלטלה של ממש בעולם העיתונות. אופני שידור, כתיבה ופרסום חדשים נולדו, מודלים עסקיים קרסו, ובעיקר – הרגלי הצריכה של הקוראים והצופים השתנו. האינטרנט והסלולר משנים באופן מהותי את התוצר הסופי של העיתונאי, את עבודת המערכת, ואת הכישורים שהעיתונאי חייב לפתח. הסדנה תסקור את השינויים והמגמות, תסביר את השינויים שהביאו להם, ותלמד את הפרקטיקות היסודיות הנחוצות להצלחה בעולם החדש של העיתונות. הסטודנטים יתחלקו לקבוצות של שלושה, ויבנו ערוץ נושאי מלא לאתר החדשות של החוג – כדוגמת ערוץ חדשות חוץ, חדשות תקשורת, תיירות, קריירה וכן הלאה – כולל יצירת חומרים מצולמים וכתובים לערוץ (כל תלמיד יקבל 3 שעות עריכת טלוויזיה.)

סדנת יחסי ציבור ואסטרטגיה תקשורתית – 4 ש"ס (הקבץ יישומי).

הסדנה תעסוק בעבודת הדוברות ויחסי הציבור, ותלמד את יסודות העבודה בתוך מפת התקשורת המשתנה: ההבדלים בין איש יחסי הציבור לבין דובר; תכנון מסע יחסי ציבור – תכנון המסלול, בניית מסרי מפתח, הצבת היעדים ותכנון האסטרטגיה; הרשתות החברתיות כנדבך מרכזי בעבודת יחסי הציבור; מסיבת העיתונאים וסיור העיתונאים; העברת מסרים והופעה לפני קהל; ניהול משברים בזמן אמת. הסדנה אף תעסוק בניתוח פרשות תקשורתיות אקטואליות. קבוצות של 3 תלמידים יבנו קמפיין תקשורתי שלם עבור עמותה הפועלת למען הציבור (בנושאי חברה, איכות סביבה וכו') שאין לה דובר/איש יח"צ קבוע.

3. שנה ג, 14/12 ש"ס:

סמינר מחקרי – 4 ש"ס (הקבץ מחקרי).

סמינר יישומי – 4 ש"ס (הקבץ יישומי)

קורסי/סדנאות בחירה – 9/10 ש"ס 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive