תיאור הקורסים

החוג למדיניות ציבורית
תואר שני

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה
  • סמינרים

קורס השלמה

1082.4015.01 יסודות הכלכלה

הקורס נועד להקנות מושגים בסיסיים בחשיבה כלכלית. ההדגשים הינם בעיקר על יישומים ומדיניות בתחומי המיקרו והמאקרו כלכלה.
 

קורסי חובה

1082.1100.01 הדרכה במאגרי מידע במדיניות ציבורית

כל תלמיד חייב להשתתף בשנה הראשונה ללימודים בהדרכה חד פעמית בנושא שימוש במאגרי מידע במדיניות ציבורית. ההדרכה כוללת: עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, השלבים בתהליך איתור המידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתר אינטרנט) במדיניות ציבורית וההערכתם. על התלמיד להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג, בשיטת "המכרז" (Bidding). הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות.
 

1082.4053.01 מבוא למדיניות ציבורית

הקורס יסקור את המושגים המרכזיים והתאוריות במדיניות ציבורית. נושאי הדיון יתמקדו על שלושת המרכיבים הבסיסיים בתהליכי מדיניות: עיצוב, יישום והערכה.
 

1082.4038.01 מיקרו כלכלה

הקורס נועד להקנות לתלמיד את כלי הניתוח הבסיסיים של התאוריה המיקרו-כלכלית תוך הדגשת יישומם לבעיות החלטה אופייניות בסקטור הציבורי.
דרישה מוקדמת: יסודות הכלכלה.
 

1082.4046.01 משפט חוקתי ומנהלי
הקורס יסקור את עיקרי המשפט הציבורי בישראל ויעסוק בעקרונות המשפט החוקתי והמשפט המנהלי. בקורס יידונו נושאים מרכזיים במשפט הציבורי וביניהם  המבנה החוקתי, רשויות המדינה והיחסים ביניהם, משפט חוקתי מוסדי ובעלי תפקידים מרכזיים. בקורס יידונו גם סוגיות הנוגעות לזכויות האדם כגון הזכות לשוויון, לחופש ביטוי, לחופש מידע , לחופש עיסוק ועוד. כמו כן הקורס ידון בכללי האתיקה החלים על נבחרי ציבור ועובדי המנהל הציבורי.  

1082.4185.01  אתיקה ציבורית
הקורס יעסוק בהיבטים שונים של אתיקה של רשויות הציבור בשדה המדיניות הציבורית. נבחרי הציבור, ואנשי ממשל מחויבים באחריות ציבורית ובחובות של הוגנות כלפי הציבור בכללותו וכלפי יחידים. מחויבות זו תיבחן בקורס יחד עם תיאוריות על אתיקה וסוגיות אתיות הנוגעות לעצוב מדיניות וקבלת החלטות של אישי ציבור. הקורס יציג גם מקרי בוחן הנוגעים לאתיקה בתחום המדיניות הציבורית.


1082.4018.01 כלכלה ציבורית
קורס זה עוסק בנושאי היסוד בכלכלת הסקטור הציבורי: הערכת פרויקטים, מוצרים ציבוריים, השפעות חיצוניות, כלכלה פוליטית, תועלת חברתית, ביטוח חברתי חלוקת הכנסות וכלכלת רווחה.

 

1082.4009.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית
שיטות מחקר, מדידה, מערכי מחקר, שיטות איסוף נתונים, עיבוד נתונים, רגרסיה, ניתוח כמותי רב משתני, מבחנים פרמטוריים, דגימה, בדיקת השערות.

1082.4026.01 היבטים חברתיים של מדיניות ציבורית - שינוי מדיניות ואינטגרציה
קורס זה מתבסס על קורס "מבוא למדיניות ציבורית". הקורס כולל שני חלקים עיקריים: בחלק הראשון נתמקד (Zoom in) במושגים שנלמדו בקורס המבוא וקשורים ליצירת שינוי במדיניות ציבורית. נצלול לעומקן של תיאוריות ופרקטיקה ליצירת שינוי במדיניות ציבורית. נתמקד בהיבטים הקשורים לעיצוב והערכה של שינוי מדיניות, החלק השני לוקח "מבט על" (Zoom out) ומיישם את כל החומר שנלמד במהלך השנה במסגרת התואר על מקרה מבחן (case study) נבחר. הקורס יתבסס על הרצאות קצרות וישים דגש על עבודה של הסטודנטים במהלך השיעורים. בכל שיעור ניישם את הנושאים הנלמדים בתרגילים רלוונטיים.  


1082.4188.01 הערכה ומדיניות ציבורית
למידה מהנסיון חיונית כדי לקבוע מדיניות נכונה בכל תחום, אבל המורכבות הרבה של המערכות החברתיות מקשה מאוד על הסקת מסקנות ברורות. בקורס זה נחשף לכלים שונים, כמותיים ואיכותניים, דרכם אפשר ללמוד מנסיונות העבר ובאיזה מידה מדיניות מסוגים שונה הצליחה או לא ולמה. הסטודנטים יקחו חלק פעיל בקורס דרך קריאה מצגות של מחקרים מגוונים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף