תנאי קבלה

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני

 

רשאים להירשם מועמדים, שסיימו את לימודיהם לקראת תואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג  כדלהלן:

למגמה הקלינית-מחקרית - בציון ממוצע 90 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה ובציון מתאם 105 לפחות או אחוזון 63 לפחות במבחן ה-GRE Psychology . למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.

​למגמה החברתית – בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה בעלי ציון מתאם 100 לפחות או אחוזון 50 ומעלה במבחן ה- GRE Psychology. בעלי ממוצע 93 ומעלה בתואר הראשון בפסיכולוגיה רשאים להציג מועמדות גם ללא ציון מתאם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. בעת הרישום ניתן לבחור את המגמה בעדיפות ראשונה ובעדיפות שנייה – רק אם העדיפות הראשונה היא מביה"ס לפסיכולוגיה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמה הפסיכוביולוגית – בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון. ההמלצה האקדמית וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמה הקוגניטיבית – בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמת קוגניציה ומוח – בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה הקוגניטיבית, המגמה הפסיכוביולוגית או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.


מספר המתקבלים מצומצם. הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה, שתיקבע על סמך ריאיון אישי או מרכז הערכה (במגמה הקלינית מחקרית) ומבחן מיון ארצי. הזימון לריאיון אישי הוא עפ"י שיקולי כל מגמה, בהתאם לנתוני המועמדים.


מועמדים בעלי תואר מוסמך (תואר שני) שאינו פסיכולוגיה, ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג 

במקרים מיוחדים, רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) מחוגים אחרים, שלמדו במוסדות מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) בתחומים אחרים, המעוניינים ללמוד לתואר השני בפסיכולוגיה במגמה הקלינית-מחקרית:

  • יירשמו ללימודי התואר הראשון לתכנית "חוג לאחר תואר" וקבלתם תישקל על-פי דרישות הקבלה הרגילות לתואר ראשון בפסיכולוגיה (כולל הבחינה הפסיכומטרית). נא ראו פירוט ב"תנאי הרישום והקבלה" – תואר ראשון. 
  • היקף לימודים אלו שווה להיקף הנדרש מתלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, דהיינו 60 ש"ס. בסיום לימודים אלה  ניתנת תעודה שוות-ערך מבחינה אקדמית לתואר ב.א..
  • במסלול זה ניתן לקבל פטור מקורסי חובה בלבד של עד 14 ש"ס.


מועמדים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים, המעוניינים ללמוד לתואר השני בפסיכולוגיה במגמות: חברתית, קוגנטיבית, קוגניציה ומח והפסיכוביולוגית:

רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) מחוגים אחרים, שלמדו במוסד מוכר על ידי המל"ג. מספר מצומצם של מועמדים אלו יתקבלו במעמד מיוחד לתכנית השלמות לתואר שני.

  • במקרים מיוחדים ועל פי החלטה מיוחדת של ראש המגמה הרלוונטית, יתאפשר למי שאינם בעלי ב.א. בפסיכולוגיה, להגיש מועמדות ללימודי השלמה במגמות החברתית, הקוגניטיבית, הפסיכוביולוגית או קוגניציה ומח במעמד "על תנאי".  רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה על פי החלוקה:
  1. בוגרי תואר ראשון במדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה והנדסה בממוצע (טוב) 80 לפחות.
  2. בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, מדעי הרוח ואמנויות בממוצע (טוב מאד) 88 לפחות.
  • לראיון קבלה יזומנו מועמדים שיימצאו מתאימים על-ידי ועדת הקבלה של כל מגמה, לאחר שתעיין ותדון בכל הנתונים הנמצאים בתיק המועמד (ציוני תואר ראשון, קורות חיים, המלצות וכו').


מועמדים שהתקבלו יחויבו בקורסי השלמה מתכנית התואר הראשון (כמפורט מטה).

  • תלמידי שנה ג' המסיימים עד סוף השנה השלישית ללימודיהם את כל חובותיהם לתואר הראשון, חייבים לסיים חובות שמיעה בשנה זו. תלמידים במסלול דו-חוגי חייבים לסיים חובות שמיעה גם בחוג השני. סטודנטים (תלמידי שנה ג') אשר יתקבלו (על תנאי) יהיו חייבים להציג אישור זכאות לתואר הראשון עד תום סמסטר א', לשנה הראשונה ללימודיהם.
  • התנאי לקבלה כתלמידים מן המניין לתואר שני למגמות המחקריות של ביה"ס לפסיכולוגיה הוא ממוצע של 88 לפחות בציוני ההשלמות.


​במגמות הקוגניטיבית, קוגניציה ומח, והפסיכוביולוגית העמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה לתואר שני אלא מאפשרת הגשת מועמדות כמו כל שאר הנרשמים. קורסי ההשלמה אינם נכללים במניין השעות לתואר שני ואינם משתקללים בציון הגמר
 

התלמידים לא יעברו למעמד מן המניין בתואר השני בטרם יסיימו את כל ההשלמות שהוטלו עליהם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת תלמידי תואר שני - רחל צבירן  rachelz@tauex.tau.ac.il  טלפון: 03-6406392.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף