מטרת התכנית - מסלול ללא עבודת גמר

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר שני

מטרת התכנית להקנות לתלמידים ידע וכלים לחשיבה ביקורתית בנושאים של ממשל, פוליטיקה, ויחסים בינלאומיים, כבסיס להוראה ולפעילות ציבורית וממשלתית.
מכסת שעות הלימוד באופן לימוד זה היא 36 ש"ס.

 

תנאי קבלה

למסלול ללא עבודת גמר - רשאים להציג מועמדותם:
תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של 80 לפחות.

 

לימודי השלמה לתואר שני

מועמדים שסיימו את התואר הראשון בחוג שאינו מדע המדינה ומבקשים להתקבל לתואר שני במדע המדינה, יידרשו להשלים מספר קורסים מהתואר הראשון ולסיימם בממוצע של 85 לפחות כשהציון בכל אחד מהקורסים יהיה 80 לפחות. לאחר סיום תהליך ההרשמה ע"י המועמד, יועברו מסמכי ההשכלה שלו ליועץ המ"א לבדיקה, והוא יחליט איזה וכמה קורסים יידרש המועמד ללמוד מהרשימה הבאה:[1]

 • פוליטיקה ומשטר בישראל
 • שיטות מחקר

ושני קורסים מתוך הרשימה שלהלן: (שאינם בתחומי ההתמחות שבהם ילמדו את קורסי החובה).

 • יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
 • מבוא למחשבה מדינית
 • פוליטיקה השוואתית
 • כלכלה פוליטית

יש לסיים את לימודי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה (גם במסלול צבירה).

לתשומת לבכם: תלמידים שחייבים להשלים עד 3 קורסים יכולים ללמוד במקביל ללימודי ההשלמה קורסים מלימודי התואר השני.
 

דרישות מעבר ממסלול ללא עבודת גמר למסלול עם עבודת גמר

יש לעמוד ב-2 התנאים הבאים, עד סוף השנה הראשונה:

תנאי ראשון: 
ממוצע 85 לפחות ב-4 קורסי חובה בשני תחומים, בתנאי שבכל אחד מהם הציון יהיה 80 לפחות.

תנאי שני:
יש לסיים את קורסי המבוא הבאים, בציון 85 לפחות בכל אחד מהם:

 • שיטות מחקר למסלול עם תזה
 • גישות ותיאוריות למסלול עם תזה

 

סטטיסטיקה למתקדמים - ניתן לגשת לבחינת פטור בסטטיסטיקה במקום השתתפות בקורס, התנאי לקבלת ה"פטור" - ציון 70 לפחות בבחינה. הציון לא ישוקלל בציון הגמר.

 

הדרכה בכתיבה מדעית

תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת מדע המדינה חייבים לכלול את ההדרכה במסגרת לימודי ההשלמה שלהם. הדרכה זו כוללת 5 מפגשים בלבד (4 מפגשים רצופים - שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום - שעה). הציון בהדרכה זו הוא עובר/לא עובר.
על התלמידים להירשם להדרכה בכתיבה מדעית לתלמידי התואר השני במסגרת ה"מכרז" (Bidding), הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות. 

 

משך הלימודים

מכסת השעות למסלול ללא עבודת גמר - 36 ש"ס
משך הלימודים - שנתיים 

 • על התלמידים ללמוד לפחות 3 קורסים בסמסטר.
 • יש להתחיל עם קורסי החובה.
 • ניתן להאריך את את משך הלימודים בשנה אחת בלבד, באישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
 • בגין כל שנת חריגה, מעבר לשנות התקן, ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד.

 

לימודי צבירה

תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את לימודיהם בשנתיים יוכלו לבחור במסלול לימודי צבירה לקראת תואר שני (ב"מעמד מיוחד") בהיקף חלקי.
במסלול זה יוכלו התלמידים ללמוד עד 3 שנים או עד שיסיימו 75% ממכסת השעות לתואר ב"מעמד מיוחד" ושנתיים נוספות במעמד "מן המניין". סה"כ יעמדו לרשות התלמידים שבחרו במסלול זה עד 5 שנים להשלמת כל חובותיהם לתואר שני.
ניתן לעבור ללימודים במעמד "מן המניין" באמצעות הגשת בקשה למזכירות מדע המדינה. עם המעבר למסלול הלימודים במעמד "מן המניין", יוכרו לתלמידים כל הקורסים שלמדו בלימודי הצבירה, וכן ייזקף לזכותם תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.

לתשומת לבכם:

 • אין אפשרות להתחיל ללמוד כ"תלמיד מן המניין" ובהמשך לעבור ללמוד במסלול לימודי צבירה.
 • הלומדים במסלול צבירה אינם זכאים למלגות ולהטבות אחרות (מגורמים אוניברסיטאיים) הניתנות רק לתלמידים במעמד "מן המניין".

 

____________________
[1] תלמידים שלמדו קורסים מקבילים במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם יוכלו לקבל "פטור" מהיועץ לתלמידי תואר שני.
 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף