• ראשי
 • בית הספר למדעי הפסיכולוגיה מערכת שעות

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
  ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
  שנה א'-שיעורי חובה
  א' 1071.1005.01 הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה הד'
  ב' 1071.1005.02 הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה הד'
  א' 1071.1102.01 מבוא למדעי הפסיכולוגיה שיעור ה 08:30 10:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' יובל גלית
  א' 1071.1104.01 שעות ניסוי
  א' 1071.1116.01 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' שיעור ב 08:30 10:00 001 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
  א' 1071.1116.02 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' שיעור ב 10:15 11:45 001 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
 • קבוצות תרגיל - מומלץ להירשם לאותו מתרגל בשני הסמסטרים.
 • א' 1071.1116.03 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 205 נפתלי גב' בלבן הללי
  א' 1071.1116.04 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 205 נפתלי גב' בלבן הללי
  א' 1071.1116.05 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 109 דן-דוד מר ברוסובנסקי מיכאל
  א' 1071.1116.06 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 109 דן-דוד גב' טאוב קרן
 • קב' תרגיל 06 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.07 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 109 דן-דוד מר ברוסובנסקי מיכאל
  א' 1071.1116.08 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 109 דן-דוד גב' חדד קרן
  א' 1071.1116.09 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 109 דן-דוד מר אמבר רון
  א' 1071.1116.10 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 105 נפתלי מר קוריסקי אורי
  א' 1071.1116.11 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 109 דן-דוד מר אמבר רון
 • קב' תרגיל 11 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.12 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 16:00 18:00 105 נפתלי מר קוריסקי אורי
 • קב' תרגיל 12 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.13 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 10:00 12:00 109 דן-דוד גב' חדד קרן
  א' 1071.1116.14 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 12:00 14:00 109 דן-דוד גב' חדד קרן
 • קב' תרגיל 14 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • א' 1071.1116.15 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 109 דן-דוד גב' טאוב קרן
  א' 1071.1116.16 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 105 נפתלי מר אמבר רון
  ב' 1071.1117.01 סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' שיעור ב 14:00 16:00 001 נפתלי ד"ר ביבי אורי
  ב' 1071.1117.02 סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב' שיעור ב 16:00 18:00 001 נפתלי ד"ר ביבי אורי
 • קבוצות תרגיל - מומלץ להירשם לאותו מתרגל בשני הסמסטרים
 • ב' 1071.1117.03 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 10:00 12:00 208 נפתלי גב' בלבן הללי
 • קב' תרגיל 03 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.04 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 208 נפתלי גב' בלבן הללי
  ב' 1071.1117.05 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 12:00 14:00 204 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
  ב' 1071.1117.06 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ג 14:00 16:00 204 נפתלי מר ברוסובנסקי מיכאל
 • קב' תרגיל 06 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.07 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 208 נפתלי גב' טאוב קרן
 • קב' תרגיל 07 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.08 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 208 נפתלי גב' טאוב קרן
  ב' 1071.1117.09 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 12:00 14:00 204 נפתלי גב' חדד קרן
  ב' 1071.1117.10 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 14:00 16:00 204 נפתלי גב' חדד קרן
  ב' 1071.1117.11 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ד 10:00 12:00 204 נפתלי מר קוריסקי אורי
 • קב' תרגיל 11 מיועדת לתלמידי מדעי המח
 • ב' 1071.1117.12 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 10:00 12:00 109 דן-דוד מר אמבר רון
  ב' 1071.1117.13 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 12:00 14:00 109 דן-דוד מר אמבר רון
  ב' 1071.1117.14 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 12:00 14:00 004 נפתלי מר קוריסקי אורי
  ב' 1071.1117.15 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 14:00 16:00 109 דן-דוד מר אמבר רון
  ב' 1071.1117.16 סטטיסטיקה לפסיכולוגים תרגיל ה 16:00 18:00 109 דן-דוד גב' חדד קרן
  א' 1071.1121.01 פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שיעור ד 08:30 10:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.1122.01 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שיעור א 10:00 12:00 223 (אולם ברגר) גילמן פרופ' בן-אליהו שמגר
  ב' 1071.1123.01 מבוא לתורות האישיות שיעור ד 16:00 18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר שפס גל
  ב' 1071.2904.01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית שיעור ג 08:30 10:00 101 נפתלי ד"ר ליעד מודריק
  ב' 1071.2904.02 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית שיעור ג 12:00 14:00 101 נפתלי ד"ר ליעד מודריק
  שנה ב'-שיעורי חובה
  א' 1071.2103.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה שיעור ד 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר ברק שגב
 • תרגיל רשות יתקיים במהלך הסמסטר בשעה 12:00 בתאריכים הבאים:
 • 3.12, 24.12 , 7.1.2018 וה- 14.1.2018 חדר 110
  ב' 1071.2109.01 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.2109.02 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל א 08:30 10:00 105 נפתלי גב' אביצור אליענה
  מר אבן חן אורן
  ב' 1071.2109.03 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל א 10:00 12:00 105 נפתלי גב' אביצור אליענה
  גב' שפיר רוני
  ב' 1071.2109.04 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 08:30 10:00 105 נפתלי מר אבן חן אורן
  ב' 1071.2109.05 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 12:00 14:00 105 נפתלי גב' שפיר רוני
 • קב' 05 - מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.06 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 08:30 10:00 105 נפתלי גב' וסקביץ' אנה
  ב' 1071.2109.07 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 12:00 14:00 105 נפתלי גב' כחלון רותם
  ב' 1071.2109.08 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 16:00 18:00 105 נפתלי גב' כחלון רותם
  ב' 1071.2109.09 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ד 10:00 12:00 105 נפתלי גב' גולצקר קורל
 • קב' 09 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.10 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 10:00 12:00 106 נפתלי גב' גולצקר קורל
 • קב' 10 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2109.11 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ה 08:30 10:00 105 נפתלי מר אבן חן אורן
  ב' 1071.2109.12 פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעית תרגיל ג 12:00 14:00 106 נפתלי גב' גולצקר קורל
 • קב' 12 מיועדת לתלמדיי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2114.01 ניתוח שונות ויישומי מחשב שיעור ב 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' גושן גוטשטין י
  א' 1071.2114.02 ניתוח שונות ויישומי מחשב שיעור ב 16:00 18:00 אולם זאב סגל פרופ' גושן גוטשטין י
 • קבוצות תרגיל:
 • א' 1071.2114.03 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 10:00 12:00 318 נפתלי גב' אביצור אליענה
  א' 1071.2114.04 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 16:00 18:00 318 נפתלי מר שרמן אייל
  א' 1071.2114.05 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 08:30 10:00 מ005 נפתלי מר טל נועם
 • קב' 05 מיועדת לתלמידי מדעי מח בלבד
 • א' 1071.2114.06 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 14:00 16:00 מ005 נפתלי גב' נחמיאס משכית
  א' 1071.2114.07 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 12:00 14:00 318 נפתלי גב' נחמיאס משכית
 • קב' 07 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2114.08 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 14:00 16:00 318 נפתלי מר צבעוני אלון
  א' 1071.2114.09 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ד 12:00 14:00 מ005 נפתלי מר צבעוני אלון
 • קב' 09מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2114.10 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 10:00 12:00 318 נפתלי מר גליקמן משה
  א' 1071.2114.11 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 12:00 14:00 318 נפתלי מר גליקמן משה
  א' 1071.2114.12 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ה 14:00 16:00 318 נפתלי מר שרמן אייל
  א' 1071.2114.13 ניתוח שונות ויישומי מחשב תרגיל ג 08:30 10:00 318 נפתלי גב' אביצור אליענה
 • קב' 13 מיועדת לתלמידי מדעי המח בלבד
 • א' 1071.2815.01 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 08:30 10:00 001 נפתלי פרופ' קלר יחיאל
  פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.2815.02 פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי שיעור ג 10:00 12:00 001 נפתלי פרופ' קלר יחיאל
  פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.2907.01 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית שיעור ה 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.2907.02 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית שיעור ה 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.2909.01 תפיסה ופסיכופיזיקה שיעור ג 12:00 14:00 001 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.2909.02 תפיסה ופסיכופיזיקה שיעור ג 10:00 12:00 001 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  שנה ג'- שיעורי חובה
  א' 1071.2911.01 למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי שיעור ג 08:30 10:00 101 נפתלי פרופ' יואל דפנה
  א' 1071.3109.01 מבוא לפסיכופתולוגיה שיעור ב 10:00 12:00 223 (אולם ברגר) גילמן ד"ר בן-שפר גד
  ב' 1071.2816.01 פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי שיעור ד 10:00 12:00 001 נפתלי ד"ר שנבל נורית
  ב' 1071.2816.02 פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי שיעור ד 16:00 18:00 001 נפתלי ד"ר שנבל נורית
  סמינרים אמפיריים
  א' 1071.3609.01 התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים סמינר ב 12:30 14:00 419 נפתלי גב' שור ספיר אריית
  פרופ' קופרמן-עומר חיים
  ב' 1071.3609.01 התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים סמינר ב 12:30 14:00 207 נפתלי גב' שור ספיר אריית
  פרופ' קופרמן-עומר חיים
 • תנאי הכרחי להשתתפות בסמינר הוא השתתפות בהכשרה מקדימה
 • בתאריכים 18-20/10בשעות 9 עד 15 , ביום ו' 9 עד 13:00
 • א' 1071.3557.01 מח, התנהגות ומערכת חיסונית סמינר ב 18:00 20:00 214 שרת פרופ' בן-אליהו שמגר
  ב' 1071.3557.01 מח, התנהגות ומערכת חיסונית סמינר פרופ' בן-אליהו שמגר
  א' 1071.3623.01 מובן, משמעות וחשיבה סימלית סמינר ב 14:00 16:00 420 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 1071.3623.01 מובן, משמעות וחשיבה סימלית סמינר פרופ' קרייטלר שולמית
  א' 1071.3651.01 איך אנחנו מזהים אנשים? סמינר ה 14:00 16:00 420 נפתלי פרופ' יובל גלית
  ב' 1071.3651.01 איך אנחנו מזהים אנשים? פרופ' יובל גלית
  א' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ה 12:00 14:00 420 נפתלי ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ד"ר ברק שגב
 • ניתן להירשם כקורס בחירה לסמ' א' בלבד , המטלה תהיה רפראט .
 • א' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר ד 14:00 16:00 420 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.3657.01 השפעה של החפצה מינית על גברים ונשים סמינר ה 14:00 18:00 214 שרת ד"ר שנבל נורית
  א' 1071.3700.01 יחסים בין קבוצות בחברה הישראלית: התנסות, תיאוריה, ומחקר סמינר ב 14:00 16:00 אולם זאב סגל ד"ר שנבל נורית
  ב' 1071.3700.01 יחסים בין קבוצות בחברה הישראלית: התנסות, תיאוריה, ומחקר סמינר ד"ר שנבל נורית
  א' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ה 12:00 14:00 426 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ד"ר צנזור ניצן
  א' 1071.4932.01 מה התפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית? סמינר ה 12:00 14:00 308 ספריה מדה"ח ד"ר ליעד מודריק
  ב' 1071.4932.01 מה התפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית? סמינר ד"ר ליעד מודריק
  א' 1071.3637.01 חזקים- חלשים, חלשים - חזקים: היבטים פסיכולוגיים חברתיים של ה סמינר ב 14:00 16:00 421 נפתלי פרופ' קלר יחיאל
  ב' 1071.3637.01 חזקים- חלשים, חלשים - חזקים: היבטים פסיכולוגיים חברתיים של ה פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר ה 12:00 14:00 206 נפתלי פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.4770.01 מודעות וקשב סמינר פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות סמינר ה 12:00 14:00 222א' שרת פרופ' סלואן מישל
  ב' 1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות סמינר פרופ' סלואן מישל
 • דרישת קדם: ציון 90 ומעלה בקורס "ניתוח שונות ויישומי מחשב"
 • א' 1071.3655.01 העיקר הבריאות - קוגניציות בריאות וחולי סמינר ג 10:00 12:00 214 שרת פרופ' שילה שושנה
  ב' 1071.3655.01 העיקר הבריאות - קוגניציות בריאות וחולי סמינר פרופ' שילה שושנה
 • דרישת קדם : מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות
 • א' 1071.4776.01 מנגנוני קבלת החלטות (תפיסתיות,אינטואיטיביות,אפקטיביות) והבדל סמינר ה 12:00 14:00 214 שרת פרופ' אושר מריוס
  ב' 1071.4776.01 מנגנוני קבלת החלטות (תפיסטוית, אינטואיטיביות, אפקטיביות) והב סמינר פרופ' אושר מריוס
  א' 1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות סמינר א 14:00 16:00 421 נפתלי ד"ר ברק בועז
  ב' 1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות סמינר ד"ר ברק בועז
  א' 1071.5614.01 ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריה סמינר ב 08:30 10:00 422 נפתלי פרופ' הנדלר תלמה
  ב' 1071.5614.01 ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריה סמינר פרופ' הנדלר תלמה
  שיעורי בחירה
  ב' 1071.1124.01 תאוריות אישיות- עבודה יישומית שיעור פרופ' בר חיים יאיר
  א' 1071.1124.02 תאוריות אישיות- עבודה יישומית** שיעור ב 12:00 14:00 208 נפתלי גב' לינצקי מריאן
  ב' 1071.1124.03 תאוריות אישיות- עבודה יישומית** שיעור ב 12:00 14:00 108 נפתלי גב' סגל אדוה
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'
 • ב' 1071.4768.01 שחמט וקוגניציה שיעור א 16:00 18:00 105 נפתלי מר ביטנסקי איגור
 • מיועד לתלמידי שנים ב'- ג'
 • ב' 1071.2335.01 צורות של מוות נפשי שיעור ג 12:00 14:00 103 נפתלי ד"ר בן-שפר גד
 • דרישת קדם:מבוא לתורת האישיות
 • ב' 1071.3111.01 מבחנים והערכה** שיעור ד 08:30 10:00 101 נפתלי ד"ר גוטמן עידית
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • ב' 1071.2905.01 פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקן שיעור ג 10:00 12:00 203 נפתלי ד"ר גוטמן עידית
  ב' 1071.2339.01 בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדר שיעור א 14:00 16:00 204 נפתלי מר צבעוני אלון
 • דרישת קדם- שיטות מחקר
 • א' 1071.2334.01 פסיכולוגיה של הספורט שיעור ד 14:00 16:00 110 נפתלי פרופ' לידור רון
  ב' 1071.3234.11 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 109 דן-דוד
  ב' 1071.3234.12 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 426 נפתלי
  ב' 1071.3234.13 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 007 שאפל
  ב' 1071.3234.14 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור ד 14:00 16:00 008 שאפל
  ב' 1071.3234.15 יחסים בינאישיים בקבוצה** שיעור ב 16:00 18:00 012 שאפל
 • בקבוצה זו תתקיים תצפית
 • א' 1071.4839.01 נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול** שיעור ה 12:00 14:00 420 נפתלי ד"ר ברק שגב
 • לתלמידי שנה ג' בלבד
 • ב' 1110.1104.01 יחסים בינאישיים בקבוצה שיעור א 14:00 16:00 152 שאפל גב' פנחסי בתיה
  ב' 1110.1104.11 יחסים בינאישיים בקבוצה** שיעור ב 16:00 18:00 008 שאפל ד"ר פיגין רנה
  א' 1071.2306.01 מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון שיעור ד 18:00 20:00 110 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר שיעור ג 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר אפי זיו
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן ד"ר מירי רוזמרין
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל שיעור ה 10:00 12:00 326 גילמן פרופ' דפנה הקר
  ב' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** שיעור ג 18:00 20:00 307 גילמן ד"ר משעלי יעל
  א' 0608.4202.01 ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר סמינר ה 10:00 12:00 317 גילמן ד"ר מיכל שפירא
 • הקורס ייחשב כקורס בחירה, יש להגיש רפראט
 • ב' 0607.5402.01 חיות בסרט שיעור ה 16:00 18:00 281 גילמן ד"ר רוני הלפרן
 • מומלץ למי שלומד כלכלה במקביל , דורש חישובים מתמטיים
 • א' 1071.3707.01 מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות** שיעור ג 14:00 16:00 314 נפתלי פרופ' שילה שושנה
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • א' 1071.2328.01 "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** שיעור ג 12:00 14:00 101 נפתלי פרופ' יואל דפנה
 • לתלמידי שנים ב' ו- ג'/ זהה לקורס "כחול - זה צבע של בנים?"
 • א' 1071.2330.01 "ורוד זה צבע של בנות?"- תרגיל** תרגיל ד 08:30 10:00 112 אדלר שרת פרופ' יואל דפנה
 • תרגיל רשות , הרישום לתרגיל במזכירות ב"ס בלבד
 • ב' 1071.2908.01 פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות שיעור ד 18:00 20:00 201 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 1071.4749.01 פילוסופיה של תהליכים מנטליים שיעור ד 16:00 18:00 214 שרת פרופ' אושר מריוס
 • מומלץ למי שלומד פילוסופיה במקביל, דורש קריאת מאמרים באנגל
 • א' 1071.2337.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה שיעור ג 14:00 16:00 106 נפתלי פרופ' אושר מריוס
 • הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
 • א' 1071.2338.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה תרגיל ג 16:00 18:00 מ005 נפתלי מר גליקמן משה
 • הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
 • ב' 1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה שיעור ה 12:00 14:00 205 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  א' 1071.4482.01 הקונפליקט היהודי ערבי שיעור ד 09:00 12:00 012 שאפל פרופ' קלר יחיאל
  א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר רונן סלמן צדקה
 • דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
 • א' 0662.1251.01 "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה שיעור ד 14:00 16:00 326 גילמן ד"ר יוסף טריאסט
  א' 0662.3233.01 חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפוליים* שיעור ה 16:00 18:00 277 גילמן ד"ר אורנה ראובן
  ב' 0662.2249.01 ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה שיעור א 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר גד בן שפר
  ב' 0662.2094.01 מיתוסים בראי הפסיכואנליזה שיעור ג 10:00 12:00 326 גילמן ד"ר מעין מזור
  ב' 0721.4116.01 נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה שו"ת ד 14:00 16:00 410 שרת פרופ פרידמן נעמה
  א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה ה 14:00 16:00 ד"ר שרייבמן-שריר לימור
  אב 0680.1001.01 הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות שיעור ד 14:00 16:00 282 גילמן ד"ר מיכל ארבל
  א' 0680.3272.01 הפנטסטי בראי הקוגניציה שיעור ג 16:00 18:00 317 גילמן פרופ' ישעיהו שן
  ב' 0680.2039.01 מבוא לביקורת פסיכואנליטית שיעור ב 12:00 14:00 278 גילמן פרופ' איריס מילנר
  ב' 0680.2039.01 מבוא לביקורת פסיכואנליטית שיעור ד 12:00 14:00 278 גילמן פרופ' איריס מילנר
  אב 1071.2324.01 סדנת מחקר שיעור
 • לתלמידי שנים ב' ו-ג'
 • אב 1071.3108 לימודי שדה - מרכזת פרופ' מישל סלואן** פרופ' סלואן מישל
 • תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
 • נובה/ אוניברסיטה בעם
 • ב' 1411.6649.01 התכנית אוניברסיטה בעם שיעור א 16:00 18:00 103 טרובוביץ גב' שטרן קרין
  גב' אמונה ליאור
 • תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
 • לימודי שדה /נובה
 • א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות שיעור ב 14:00 16:00 001 ווב דר' איה מלצר-אשר
  א' 0627.1120.01 פונטיקה שיעור ד 12:00 14:00 223 (אולם ברגר) גילמן ד"ר אוון גרי כהן
  א' 0627.1120.01 פונטיקה שיעור ב 12:00 14:00 001 ווב ד"ר אוון גרי כהן
  ב' 0627.1060.01 יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח שיעור ד 10:00 12:00 001 רוזנברג דר' איה מלצר-אשר
 • דרישת קדם:מבוא לבלשנות
 • אב 0688.4014.01 היבטים קוגניטיביים של שיח סמינר ד 16:00 18:00 211 דן-דוד פרופ' אורנה פלג
 • בסיום הקורס יוגש רפראט
 • ב' 0688.4016.01 שפה ומוח סמינר ב 14:00 18:00 211 רוזנברג פרופ' אורנה פלג
 • הקורס ייחשב בקורס בחירה , יש להגיש רפראט
 • א' 0688.4524.01 יסודות הפסיכו-בלשנות סמינר ב 14:00 18:00 262 גילמן פרופ' אורנה פלג
 • הקורס ייחשב כקורס בחירה , יש להגיש רפראט
 • א' 1221.7001.01 ייעוץ עסקי / ניהולי באירגונים חברתיים (פרויקט נובה) פרויקט ה 18:00 21:00 306 רקנאטי ד"ר אבו ענבל
 • הקורס יוכר כ- 4 ש"ס בפסיכולוגיה
 • תלמיד שבוחר ללמוד בקורס אינו רשאי ללמוד את הקורסים:
 • לימודי שדה / אוניברסיטה בעם
 • א' 0697.4060.01 חומר ותודעה סמינר ג 14:00 16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן ד"ר רונית רותם
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive