מערכת שעות

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
המגמה הפסיכוביולוגית
שנה א'- שיעורי חובה
א' 0103.0004.01 שימוש אתי בחיות מעבדה** שיעור ד"ר הרלב מיקי
 • חובה למי שעבודת המ.א. שלו בבעלי חיים
 • א' 1071.4480.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א' שיעור ג 14:00 16:00 214 שרת ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4880.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שיעור ג 12:00 14:00 214 שרת ד"ר ברק בועז
  אב 1071.4644.01 קולוקוויום א'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים שיעור ב 14:00 16:00 214 שרת פרופ' וינר אינה
  א' 0455.1512.01 מבוא לביולוגיה א' שיעור ה 14:00 16:00 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
  פרופ' ארליך מרסלו
  פרופ' אבני עדי
  א' 0455.1512.01 מבוא לביולוגיה א' שיעור ד 12:00 14:00 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
  פרופ' ארליך מרסלו
  פרופ' אבני עדי
  א' 0455.1512.02 מבוא לביולוגיה א' שיעור ב 16:00 18:00 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
  פרופ' ארליך מרסלו
  פרופ' אבני עדי
  א' 0455.1512.02 מבוא לביולוגיה א' שיעור ד 16:00 18:00 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
  פרופ' ארליך מרסלו
  פרופ' אבני עדי
  ב' 1071.4809.01 פסיכופרמקולוגיה שיעור ג 10:00 12:00 210 נפתלי ד"ר ברק שגב
  שנה ב'- שיעורי חובה
  ב' 1071.4809.01 פסיכופרמקולוגיה שיעור ג 10:00 12:00 210 נפתלי ד"ר ברק שגב
  א' 0455.2237.01 מבוא לנוירוביולוגיה שיעור ב 08:00 10:00 005 בריטניה פרופ' ברזילי ארי
  פרופ' פרנקל דן
  אב 1071.4840.01 קולוקוויום ב'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים שיעור ב 14:00 16:00 214 שרת
  ב' 1500.2005.01 מבנה המוח שיעור א 08:00 10:00 002 שרמן מר תבור עידו
  א' 1500.2005.01 מבנה המוח שיעור א 16:00 18:00 002 שרמן מר תבור עידו
  ב' 1500.2006.01 מבנה המוח - מעבדה מעבדה ה 12:00 14:00 מר תבור עידו
  א' 1500.2006.01 מבנה המוח - מעבדה מעבדה ה 14:00 16:00 מר תבור עידו
  שיעורי בחירה**
 • יש לקחת 4 ש"ס מהקורסים ברשימה
 • א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור א 09:00 12:00 003 שרמן פרופ' אסף יניב
  ד"ר שינברג תום
  ב' 1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה שיעור ב 10:00 12:00 004 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4346.02 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 18:00 20:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
  ב' 1071.4346.03 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 16:00 18:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
  ב' 1071.4781.01 MATLAB-המשך** שיעור ה 08:00 12:00 מ005 נפתלי מר ברזיס נועם
 • יינתן פעם בשבועיים
 • ב' 1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם שיעור ג 12:00 14:00 422 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות** שיעור ה 10:00 12:00 422 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
 • דרוש ידע מוקדם בMRI מיפוי ותפקוד מוח האדם
 • ב' 1071.4765.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות- מעבדה* מעבדה ב 12:00 14:00 מ005 נפתלי גב קליגר ליבי
 • דרוש ידע מוקדם במיפוי המוח ודימות מוחי וב- MATLAB
 • א' 1071.4836.01 תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים שיעור ה 08:00 10:00 מ005 נפתלי מר ברזיס נועם
  א' 0491.3225.01 ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 003 שרמן מר כהן רוני
  א' 1501.1005.01 מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית שיעור ג 10:00 13:00 209 - אולם קפלון טרובוביץ ד"ר בלינדר פבלו
  ד"ר יובל ניר
  ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם שיעור ה 10:00 12:00 214 שרת ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4834.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם** מעבדה ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4834.02 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם- תרגיל** מעבדה ה 14:00 16:00 מ005 נפתלי
 • דרוש ידע מוקדם ב-MATLAB
 • א' 1071.4839.01 נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול** שיעור ה 12:00 14:00 420 נפתלי ד"ר ברק שגב
 • למי שלא נרשם לסמינר
 • ב' 1501.1008.01 הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 112 דן-דוד פרופ' אשרי אורי
  מר מישר שחוח
  א' 0164.1100.01 ביוכימיה שיעור ג 10:00 13:00 ד"ר שניצר אדית
  א' 0164.1100.01 ביוכימיה שיעור ה 08:00 12:00 ד"ר שניצר אדית
  אב 1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** שיעור א 14:00 16:00 214 שרת ד"ר צנזור ניצן
 • הקורס יינתן פעם בשבועיים
 • א' 1501.1015.01 הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבט שיעור ב 14:00 16:00 112 דן-דוד פרופ ניקולה מג'יו
  ב' 1501.1016.01 הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבט שיעור ב 14:00 16:00 112 דן-דוד פרופ' ניר גלעדי
  פרופ' הנדלר תלמה
  א' 1501.1017.01 שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים שיעור ד 09:00 12:00 112 דן-דוד ד"ר תמר שיינר
  א' 1501.1022.01 מדע: הטוב, הרע והמכוער שיעור א 14:00 16:00 002 רוזנברג ד"ר תום שינברג
  סמינרים אמפיריים**
 • יש לבחור סמינר אחד במהלך הלימודים
 • אב 1071.4540.01 השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות סמינר 999 לא נדרשת כיתה פרופ' בן-אליהו שמגר
  א' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ה 12:00 14:00 420 נפתלי ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול סמינר ד"ר ברק שגב
  א' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר ד 14:00 16:00 420 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ב 10:00 12:00 426 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  א' 1071.4829.01 יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות מוטוריות וקוגניטיביות סמינר ג 16:00 18:00 214 שרת פרופ' מינץ מתתיהו
  א' 1071.4829.01 יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות מוטוריות וקוגניטיביות סמינר ד 12:00 14:00 214 שרת פרופ' מינץ מתתיהו
  א' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ה 12:00 14:00 426 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ד"ר צנזור ניצן
  א' 1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות סמינר א 14:00 16:00 421 נפתלי ד"ר ברק בועז
  ב' 1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות סמינר ד"ר ברק בועז
  המגמה לקוגניציה ומוח
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive