• ראשי
 • מערכת שעות

  סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
  ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
  תואר שני
  המגמה הקלינית המחקרית
  שנה א'- שיעורי חובה
  ב' 1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה שיעור ב 10:00 12:00 004 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4346.02 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 18:00 20:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
  א' 1071.5600.01 אבחון והערכה-1 שיעור ב 08:00 10:00 419 נפתלי מר מסצ'יאני אלברטו
  ב' 1071.5600.01 אבחון והערכה-1 שיעור ב 08:15 10:00 420 נפתלי גב' בונה איריס
  אב 1071.5600.02 אבחון והערכה 1- תרגיל תרגיל ה 10:00 12:00 419 נפתלי ד"ר נחמיאס מיכל
  אב 1071.5600.03 אבחון והערכה 1- תרגיל תרגיל ה 10:00 12:00 420 נפתלי גב' בן-ניסן דגנית
  אב 1071.5600.04 אבחון והערכה 1- תרגיל תרגיל ה 10:00 12:00 426 נפתלי גב' בונה איריס
  אב 1071.5600.05 אבחון והערכה 1- תרגיל תרגיל ה 10:00 12:00 421 נפתלי מר שחר יצחק
  א' 1071.5616.01 פסיכופתולוגיה פנומנולוגית שיעור ה 08:30 10:00 207 נפתלי ד"ר גדי אלון
  א' 1071.5602.01 מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים שיעור ה 14:00 16:00 204 נפתלי ד"ר שיבולת שלי
  אב 1071.6103.01 הדרכה בפסיכותרפיה א'- ילדים שיעור ב 14:00 16:00 426 נפתלי מר ג'קסון דוד
  א' 1071.6103.02 הדרכה בפסיכותרפיה א' - ילדים שיעור ב 12:00 14:00 107 נפתלי מר ג'קסון דוד
  ב' 1071.6103.02 הדרכה בפסיכותרפיה א' - ילדים שיעור ב 12:15 14:00 314 נפתלי מר ג'קסון דוד
  אב 1071.4135.01 הדרכה בפסיכותרפיה א' - מבוגרים שיעור ב 14:00 16:00 314 נפתלי גב' וסרמן אורנה
  אב 1071.4135.02 הדרכה בפסיכותרפיה א' - מבוגרים שיעור ב 14:00 16:00 247 שרת ד"ר שפס גל
  א' 1071.4617.01 אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית** שיעור פרופ' שטרנגר קרלו
  לא יינתן בתשע"ח
  א' 1071.4306.01 הדרכה קלינית בריאיון ילדים שיעור ה 16:00 18:00 111 שרת ד"ר שיבולת שלי
  א' 1071.4568.01 מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמית שיעור ב 10:00 12:00 207 נפתלי ד"ר אספלר-רוזנבוים עינת
  ב' 1071.4380.01 הראיון הקליני- מבוגרים שיעור ה 14:00 16:00 420 נפתלי מר בירן ליאור
  ב' 1071.4380.02 הראיון הקליני- מבוגרים שיעור ה 14:00 16:00 421 נפתלי ד"ר ראובן אורנה
  אב 1071.5604.01 קולוקוויום-א' שיעור ב 16:00 18:00 214 שרת ד"ר שפס גל
  אב 1071.5605.01 פרקטיקום- שנה א' עבודה מעשית
  סמינר מחקר
  א' 1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות סמינר ה 12:00 14:00 222א' שרת פרופ' סלואן מישל
  ב' 1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות סמינר פרופ' סלואן מישל
  א' 1071.4878.01 ויסות רגשות ושליטה עצמית סמינר ה 12:00 14:00 247 שרת ד"ר שפס גל
  ב' 1071.4878.01 ויסות רגשות ושליטה עצמית סמינר ד"ר שפס גל
  א' 1071.4876.01 סמינר קליני בהפרעות חרדה סמינר ה 12:00 14:00 156 שרת פרופ' בר חיים יאיר
  ב' 1071.4876.01 סמינר קליני בהפרעות חרדה סמינר פרופ' בר חיים יאיר
  א' 1071.3627.01 פסיכואנליזה ומעורבות חברתית סמינר ה 12:00 14:00 206 שרת פרופ' הדר אורי
  ב' 1071.3627.01 פסיכואנליזה ומעורבות חברתית סמינר פרופ' הדר אורי
  שיעורי בחירה
 • על הנרשמים לקחת בסמסטר ב' פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית ו
 • ב' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ב 08:00 12:00 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  ב' 1071.4543.01 להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועית שיעור ה 16:00 18:00 105 נפתלי ד"ר ראובן אורנה
  מר בירן ליאור
  א' 1071.4482.01 הקונפליקט היהודי ערבי שיעור ד 09:00 12:00 012 שאפל פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** שיעור ד 08:30 10:00 111 שרת
  א' 1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** שיעור ד 10:00 12:00 420 נפתלי פרופ' יואל דפנה
  א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ב 08:00 12:00 012 שאפל פרופ' יואל דפנה
  ב' 1071.5941.01 מיינדפולנס: המהפיכה השקטה שיעור ה 10:00 12:00 105 נפתלי מר זוהר שנטם דוד
  ב' 1071.5942.01 מבוא לטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) שיעור ה 12:00 14:00 214 שרת ד"ר כהן יפעת
  ד"ר פרסלר נחמה
  ב' 1071.5943.01 על הנרקסיזם שיעור ה 08:30 10:00 214 שרת ד"ר גדי אלון
  שנה ב'- שיעורי חובה
  א' 1071.4397.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב'- ילדים שיעור ב 08:00 10:00 247 שרת ד"ר שפס גל
  ב' 1071.4397.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב'- ילדים שיעור ב 18:00 20:00 247 שרת ד"ר שפס גל
  אב 1071.4397.02 הדרכה בפסיכותרפיה ב'- ילדים שיעור ה 14:00 16:00 222א' שרת פרופ' סלואן מישל
  אב 1071.4121.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב'- מבוגרים שיעור ה 14:00 16:00 156 שרת פרופ' בר חיים יאיר
  אב 1071.4121.02 הדרכה בפסיכותרפיה ב'- מבוגרים שיעור ה 14:00 16:00 225 ב שרת גב' וסרמן אורנה
  אב 1071.5606.01 אבחון והערכה 2- תרגיל תרגיל ב 10:00 12:00 420 נפתלי גב' שמגר אפרת
  אב 1071.5606.02 אבחון והערכה 2- תרגיל תרגיל ב 10:00 12:00 422 נפתלי מר שרוף אברהם
  אב 1071.5606.03 אבחון והערכה 2- תרגיל תרגיל ה 16:00 18:00 426 נפתלי ד"ר דיאמנט אילן
  אב 1071.5606.04 אבחון והערכה 2- תרגיל תרגיל ה 16:00 18:00 420 נפתלי ד"ר זקין גיורא
  אב 1071.4877.01 פסיכותרפיה דינאמית שיעור ב 12:00 14:00 205 נפתלי גב' וסרמן אורנה
  ב' 1071.4279.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 14:00 16:00 421 נפתלי מר שרוף אברהם
  א' 1071.4306.02 הדרכה קלינית בראיון ילדים שיעור ה 18:00 20:00 111 שרת ד"ר שיבולת שלי
  א' 1071.4593.01 טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים** שיעור פרופ' דר ראובן
  לא יינתן בתשע"ח
  אב 1071.5613.01 קולוקוויום-ב' שיעור ב 16:00 18:00 214 שרת
  אב 1071.5612.01 פרקטיקום שנה ב' עבודה מעשית
  סמינר מחקר
  א' 1071.4879.01 עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב' סמינר 999 לא נדרשת כיתה פרופ' סלואן מישל
  ב' 1071.4879.01 עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב' סמינר פרופ' סלואן מישל
  א' 1071.5609.01 ויסות רגשי ושליטה עצמית סמינר 999 לא נדרשת כיתה ד"ר שפס גל
  ב' 1071.5609.01 ויסות רגשי ושליטה עצמית סמינר ד"ר שפס גל
  א' 1071.5610.01 חרדה והפרעות חרדה סמינר 999 לא נדרשת כיתה פרופ' בר חיים יאיר
  ב' 1071.5610.01 חרדה והפרעות חרדה סמינר פרופ' בר חיים יאיר
  אב 1071.5608.01 תחושת הספק והתמודדות איתה בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית סמינר 999 לא נדרשת כיתה פרופ' דר ראובן
  שיעורי בחירה
  א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ב 08:00 12:00 012 שאפל פרופ' יואל דפנה
 • על הנרשמים לקחת את הקורס פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וס
 • ב' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ב 08:00 12:00 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  א' 1071.4482.01 הקונפליקט היהודי ערבי שיעור ד 09:00 12:00 012 שאפל פרופ' קלר יחיאל
  א' 1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** שיעור ד 08:30 10:00 111 שרת
  א' 1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** שיעור ד 10:00 12:00 420 נפתלי פרופ' יואל דפנה
  ב' 1071.4981.01 אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם שיעור ד 14:00 16:00 214 שרת פרופ' שילה שושנה
  ב' 1071.5941.01 מיינדפולנס: המהפיכה השקטה שיעור ה 10:00 12:00 105 נפתלי מר זוהר שנטם דוד
  ב' 1071.5942.01 מבוא לטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) שיעור ה 12:00 14:00 214 שרת ד"ר כהן יפעת
  ד"ר פרסלר נחמה
  ב' 1071.5943.01 על הנרקסיזם שיעור ה 08:30 10:00 214 שרת ד"ר גדי אלון
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive