מערכת שעות

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
שנה א'- שיעורי חובה
ב' 1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה שיעור ב 10:00 12:00 004 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
ב' 1071.4346.02 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 18:00 20:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
ב' 1071.4346.03 שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגיל תרגיל ה 16:00 18:00 318 נפתלי מר אבלס דקל
א' 1071.4836.01 תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחילים שיעור ה 08:00 10:00 מ005 נפתלי מר ברזיס נועם
ב' 1500.2005.01 מבנה המוח שיעור א 08:00 10:00 002 שרמן מר תבור עידו
א' 1500.2005.01 מבנה המוח שיעור א 16:00 18:00 002 שרמן מר תבור עידו
א' 1071.4762.01 קולוקוויום- א'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** שיעור ב 14:00 16:00 527 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
ב' 1071.4762.01 קולוקוויום- א'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** שיעור ב 14:00 16:00 527 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
חובת בחירה בין אחד משני השיעורים (כולל מעבדה)
ב' 1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם שיעור ה 10:00 12:00 214 שרת ד"ר יובל-גרינברג שלומית
ב' 1071.4834.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם** מעבדה ד"ר יובל-גרינברג שלומית
ב' 1071.4834.02 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם- תרגיל** מעבדה ה 14:00 16:00 מ005 נפתלי
 • דרישת קדם ידע ב-MATLAB
 • ב' 1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות** שיעור ה 10:00 12:00 422 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.4765.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות- מעבדה* מעבדה ב 12:00 14:00 מ005 נפתלי גב קליגר ליבי
  * דרוש ידע מוקדם ב- MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם
  חובת בחירה של קורס אחד מתוך קורסי החובה של המגמה הקוגניטיב
  א' 1071.4748.01 קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים שיעור ד 16:00 18:00 207 נפתלי פרופ' אושר מריוס
  א' 1071.4737.01 חקר התודעה: התנהגות ומוח** שיעור ד 10:00 12:00 214 שרת פרופ' לאמי דומיניק
  ב' 1071.4769.01 קשב: התנהגות ומוח** ד 10:00 12:00 214 שרת פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.5519.01 זיכרון אנושי א'** שיעור ד 12:00 14:00 314 נפתלי פרופ' גושן גוטשטין י
  א' 1071.4933.01 אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים שיעור ה 10:00 12:00 105 נפתלי ד"ר ליעד מודריק
  חובת בחירה של 2 קורסים מהרשימה הבאה- במהלך התואר
  אב 1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** שיעור א 14:00 16:00 214 שרת ד"ר צנזור ניצן
 • הקורס יינתן פעם בשבועיים
 • א' 1501.1005.01 מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית שיעור ג 10:00 13:00 209 - אולם קפלון טרובוביץ ד"ר בלינדר פבלו
  ד"ר יובל ניר
  ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם שיעור ג 12:00 14:00 422 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.4737.01 חקר התודעה: התנהגות ומוח** שיעור ד 10:00 12:00 214 שרת פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1071.4933.01 אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים שיעור ה 10:00 12:00 105 נפתלי ד"ר ליעד מודריק
  סמינרים אמפיריים**
 • על המעוניינים בדוקטורט ישיר לקחת סמינר בשנה א'
 • א' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה סמינר ד 14:00 16:00 420 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ה 12:00 14:00 426 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4831.01 מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדם סמינר ד"ר צנזור ניצן
  א' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ב 10:00 12:00 426 נפתלי ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  ב' 1071.4832.01 מוח קוגניציה ותנועות עיניים סמינר ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  א' 1071.4932.01 מה התפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית? סמינר ה 12:00 14:00 308 ספריה מדה"ח ד"ר ליעד מודריק
  ב' 1071.4932.01 מה התפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית? סמינר ד"ר ליעד מודריק
  א' 1071.5614.01 ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריה סמינר ב 08:30 10:00 422 נפתלי פרופ' הנדלר תלמה
  ב' 1071.5614.01 ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריה סמינר פרופ' הנדלר תלמה
  שנה ב'- שיעורי חובה
  א' 1071.4783.01 קולוויום -ב'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** שיעור ב 14:00 16:00 527 נפתלי ד"ר צנזור ניצן
  ב' 1071.4783.01 קולוויום -ב'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח** שיעור ב 14:00 16:00 ד"ר יובל-גרינברג שלומית
  קורסי בחירה
  א' 1071.4737.01 חקר התודעה: התנהגות ומוח** שיעור ד 10:00 12:00 214 שרת פרופ' לאמי דומיניק
  א' 1501.1005.01 מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית שיעור ג 10:00 13:00 209 - אולם קפלון טרובוביץ ד"ר בלינדר פבלו
  ד"ר יובל ניר
  ד"ר ברק שגב
  ב' 1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם שיעור ג 12:00 14:00 422 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  א' 1071.4933.01 אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים שיעור ה 10:00 12:00 105 נפתלי ד"ר ליעד מודריק
  אב 1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם** שיעור א 14:00 16:00 214 שרת ד"ר צנזור ניצן
 • השיעור יינתן פעם בשבועיים
 • א' 0455.3505.01 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור א 09:00 12:00 003 שרמן פרופ' אסף יניב
  ד"ר שינברג תום
  א' 1071.4772.01 פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות שיעור א 16:00 18:00 314 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
  ב' 1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה שיעור ה 12:00 14:00 205 נפתלי פרופ' אלגום דניאל
  ב' 1071.4749.01 פילוסופיה של תהליכים מנטליים שיעור ד 16:00 18:00 214 שרת פרופ' אושר מריוס
  ב' 1071.4773.01 חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית שיעור א 14:00 16:00 314 נפתלי פרופ' קרייטלר שולמית
 • דרישת קדם: מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
 • ב' 1071.4838.01 נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות שיעור א 12:00 14:00 422 נפתלי פרופ' מוכמל רועי
  ב' 1071.4781.01 MATLAB-המשך** שיעור ה 08:00 12:00 מ005 נפתלי מר ברזיס נועם
 • יינתן פעם בשבועיים
 • א' 1501.1015.01 הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבט שיעור ב 14:00 16:00 112 דן-דוד פרופ ניקולה מג'יו
  ב' 1501.1016.01 הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבט שיעור ב 14:00 16:00 112 דן-דוד פרופ' ניר גלעדי
  פרופ' הנדלר תלמה
  א' 1501.1017.01 שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים שיעור ד 09:00 12:00 112 דן-דוד ד"ר תמר שיינר
  ב' 1501.1019.01 נוירופסיכיאטריה שיעור ד 10:00 12:00 112 דן-דוד
  ב' 1071.5615.01 מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום** שיעור ד 14:00 16:00 420 נפתלי פרופ' הנדלר תלמה
 • דרישת קדם: מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
 • א' 1501.1022.01 מדע: הטוב, הרע והמכוער שיעור א 14:00 16:00 002 רוזנברג ד"ר תום שינברג
  ב' 1500.2006.01 מבנה המוח - מעבדה מעבדה ה 12:00 14:00 מר תבור עידו
  א' 1500.2006.01 מבנה המוח - מעבדה מעבדה ה 14:00 16:00 מר תבור עידו
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive