לוח בחינות למסלול סמסטר א'סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   1009110201   מבוא לכלכלה ללא כלכלנים   גב' עופר גליה   12/02/2018  09:00  25/03/2018  14:00 
בחינה   1041110101   מבוא לאנתרופולוגיה   ד"ר קרבאל-טובי מיכל   28/01/2018  14:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   1041110102   מבוא לאנתרופולוגיה   ד"ר קרבאל-טובי מיכל   28/01/2018  14:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   1041110201   מבוא לסוציולוגיה   ד"ר הרפז יוסי ,פרופ' מזרחי ניסים   22/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   1041110206   מבוא לסוציולוגיה   ד"ר הרפז יוסי ,פרופ' מזרחי ניסים   22/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   1041110501   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   פרופ' שנהב יהודה   01/02/2018  14:00  15/04/2018  14:00 
בחינת ביניים   1041110501   מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה   פרופ' שנהב יהודה   14/12/2017  11:00  05/01/2018  09:00 
בחינה   1041220901   יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית   פרופ' שביט יוסי   09/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00 
בחינה   1051110201   על העבודה   פרופ' מונדלק גיא   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00 
בחינה   1051401001   התנהגות ארגונית   ד"ר ויסברג איזק   26/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00 
בחינה   1085105001   מבוא למדעי התקשורת   ד"ר דור דניאל   06/02/2018  09:00  18/03/2018  09:00 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive