מערכת שעות שנה ב'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
סמסטר א'
שנה ב'
קורס חובה
א' 1084.4006.01 סדנת גישור סדנה ה 15:15 17:45 422 נפתלי ד"ר סילורה דוד
א' 1084.4006.02 סדנת גישור סדנה ה 15:15 17:45 421 נפתלי עו"ד גיל יובל
א' 1084.4008.01 בחינת פטור מסדנת גישור בחינה
סמינרים
א' 1084.4427.01 דינאמיקה חיובית בארגונים ויצירת שינוי אפקטיבי סמינר ה 09:15 11:45 425 נפתלי ד"ר קרת דורית
א' 1084.4426.01 הסכסוך כדרך חיים בישראל: חמישה סכסוכים מרכזיים סמינר ה 12:15 14:45 422 נפתלי ד"ר בנזימן יובל
א' 1084.4234.01 הסכסוך הישראלי-פלשתיני; עובדות, עמדות ופרספקטיבות סמינר ה 12:15 14:45 419 נפתלי ד"ר רוזלר נמרוד
א' 1084.4209.01 בניית הסכמות והנחיית קבוצות לאפקטיביות ** סמינר ה 18:15 20:45 204 נפתלי ד"ר קליש יובל
א' 1084.4424.01 יישוב סכסוכים ביהדות סמינר ה 18:15 20:45 421 נפתלי ד"ר רוטנברג מיכאל
קורסי בחירה
א' 1084.4227.01 מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכים שיעור ג 15:15 16:45 210 נפתלי ד"ר גרוניק אריה
א' 1084.4240.01 יישוב סכסוכים במגדר שיעור ג 17:15 18:45 204 נפתלי ד"ר רוזלר נמרוד
א' 1084.4232.01 המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחה שיעור ג 17:15 18:45 210 נפתלי ד"ר נברו רובינשטיין נגה
א' 1084.4245.01 יישוב סכסוכים ובניית הסכמות בשלטון המקומי שיעור ג 19:15 20:45 204 נפתלי ד"ר כרמון דפנה
א' 1084.4244.01 סדנת תזה שיעור ה 18:15 20:45 419 נפתלי ד"ר רוזלר נמרוד
סמסטר ב'
שנה ב'
סמינרים
ב' 1084.4214.01 המשפחה -סכסוכים במשפחה ויישובם סמינר ה 12:15 14:45 422 נפתלי ד"ר רמר ביאל שרון
ב' 1084.4218.01 העימות: פונדמנטליזם דתי מול הדמוקרטיות-- אתגר הגישור סמינר ה 15:15 17:45 422 נפתלי פרופ' גתי יהושע
ב' 1084.4204.01 סכסוכים לאומיים ובינלאומיים סמינר ה 18:15 20:45 203 נפתלי ד"ר ליאל אלון
ב' 1084.4205.01 בניית הסכמות בארגונים: סוגיות מחקריות ויישומיות סמינר ה 15:15 17:45 204 נפתלי ד"ר קסלר לימור
קורסי בחירה
ב' 1084.4239.02 סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינ"ל שיעור ג 15:15 16:45 103 נפתלי פרופ' נחמיאס ניצה
ב' 1084.4230.01 צדק מאחה שיעור ג 17:15 18:45 204 נפתלי עו"ד פרקש ענת
ב' 1084.4237.01 היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודה שיעור ג 19:15 20:45 204 נפתלי ד"ר ליטור לילך
ב' 1084.4243.01 סכסוכים באיכות הסביבה שיעור ה 09:15 10:45 204 נפתלי ד"ר טל אלון
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive