מערכת שעות שנה א'

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
ניהול סכסוכים וגישור
סמסטר א'
שנה א'
קורסי ליבה וחובה
א' 1084.4000.01 הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים 09.11.17 הד' ה 11:45 12:45 302 א ספריה מדה"ח
א' 1084.4000.02 הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים 16.11.17 הד' ה 11:45 12:45 302 א ספריה מדה"ח
א' 1084.4000.03 הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים 23.11.17 הד' ה 11:45 12:45 302 א ספריה מדה"ח
א' 1084.4000.04 הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים 30.11.17 הד' ה 11:45 12:45 302 א ספריה מדה"ח
ב' 1084.4000.05 הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים 22.03.18 הד' ה 10:00 11:00 302 א ספריה מדה"ח
א' 1084.4101.01 שיטות מחקר כמותיות ביישוב סכסוכים וגישור שיעור ה 13:15 14:45 108 נפתלי ד"ר לרנטל תמר
א' 1084.4102.01 שיטות מחקר איכותיות ביישוב סכסוכים וגישור שיעור ה 13:15 14:45 210 נפתלי ד"ר רמר ביאל שרון
א' 1084.4007.01 שיטות ניהול משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכים שיעור ה 15:15 16:45 210 נפתלי עו"ד נוי ארז
א' 1084.4004.01 גישות משפטיות ואתיקה ציבורית שיעור ה 17:15 18:45 210 נפתלי ד"ר פרלמן קרני
א' 1084.4211.01 גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכליים שיעור ה 19:15 20:45 210 נפתלי מר זבדה מוחמד
קורסי בחירה
א' 1084.4227.01 מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכים שיעור ג 15:15 16:45 210 נפתלי ד"ר גרוניק אריה
א' 1084.4240.01 יישוב סכסוכים במגדר שיעור ג 17:15 18:45 204 נפתלי ד"ר רוזלר נמרוד
א' 1084.4232.01 המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחה שיעור ג 17:15 18:45 210 נפתלי ד"ר נברו רובינשטיין נגה
א' 1084.4245.01 יישוב סכסוכים ובניית הסכמות בשלטון המקומי שיעור ג 19:15 20:45 204 נפתלי ד"ר כרמון דפנה
א' 1084.4244.01 סדנת תזה שיעור ה 18:15 20:45 419 נפתלי ד"ר רוזלר נמרוד
 • רשאים להירשם רק תלמידי המסלול עם עבודת גמר
 • סמסטר ב'
  שנה א'
  קורסי ליבה וחובה
  ב' 1084.4103.01 גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים- תורת המשחקים שיעור ה 11:15 12:45 210 נפתלי ד"ר דיאמנט מיה
  ב' 1084.4005.01 מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכים שיעור ה 13:15 14:45 201 נפתלי ד"ר גרוניק אריה
  ב' 1084.4002.01 ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים שיעור ה 15:15 16:45 201 נפתלי ד"ר רוטנברג מיכאל
  ב' 1084.4003.01 גישות פסיכולוגיות-חברתיות שיעור ה 17:15 18:45 210 נפתלי ד"ר רוזלר נמרוד
  קורסי בחירה
  ב' 1084.4239.02 סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינ"ל שיעור ג 15:15 16:45 103 נפתלי פרופ' נחמיאס ניצה
  ב' 1084.4230.01 צדק מאחה שיעור ג 17:15 18:45 204 נפתלי עו"ד פרקש ענת
  ב' 1084.4237.01 היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודה שיעור ג 19:15 20:45 204 נפתלי ד"ר ליטור לילך
  ב' 1084.4243.01 סכסוכים באיכות הסביבה שיעור ה 09:15 10:45 204 נפתלי ד"ר טל אלון
  ב' 1084.4008.02 בחינה לפטור מסדנת גישור בחינה ג 13:00 13:00 210 נפתלי
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive