מערכת שעות סמסטר א'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
החוג לתקשורת
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א' 1085.1001.01 הדרכה במאגרי מידע שיעור
א' 1085.1054.01 יסודות בחברת הרשת שיעור ב 14:00 16:00 101 נפתלי ד"ר שגב אלעד
א' 1085.1054.02 יסודות בחברת הרשת תרגיל א 10:00 12:00 103 נפתלי גב' נתן אורית
א' 1085.1054.03 יסודות בחברת הרשת תרגיל ב 10:00 12:00 103 נפתלי גב' נתן אורית
א' 1085.1054.04 יסודות בחברת הרשת תרגיל ד 08:30 10:00 103 נפתלי מר סטולרו נתן
א' 1085.1054.05 יסודות בחברת הרשת תרגיל ד 12:00 14:00 208 נפתלי גב' תודר נועה
א' 1085.1054.06 יסודות בחברת הרשת תרגיל א 12:00 14:00 103 נפתלי גב' רביה גל
א' 1085.1050.01 מבוא למדעי התקשורת שיעור ב 16:00 18:00 223 (אולם ברגר) גילמן ד"ר דור דניאל
א' 1085.1050.02 מבוא למדעי התקשורת תרגיל א 15:00 17:00 103 נפתלי מר הרלב אלעד
א' 1085.1050.03 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ב 08:30 10:00 105 נפתלי גב' זיו לימור
א' 1085.1050.04 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ב 08:30 10:00 208 נפתלי מר יזהר ערן
א' 1085.1050.05 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ג 16:00 18:00 208 נפתלי גב' תודר נועה
א' 1085.1050.06 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ה 08:30 10:00 208 נפתלי מר הרלב אלעד
א' 1085.1050.07 מבוא למדעי התקשורת תרגיל ה 08:30 10:00 105 נפתלי גב' שר ירדן
א' 1085.1052.01 לחקור תקשורת שיעור ה 14:00 16:00 101 נפתלי פרופ' דביר שירה
ד"ר אשורי תמר
א' 1085.1052.02 לחקור תקשורת תרגיל ג 14:00 15:00 205 נפתלי גב' אפל נעמה
א' 1085.1052.03 לחקור תקשורת תרגיל ג 15:00 16:00 205 נפתלי גב' אפל נעמה
א' 1085.1052.04 לחקור תקשורת תרגיל ד 10:00 11:00 103 נפתלי מר סטולרו נתן
א' 1085.1052.05 לחקור תקשורת תרגיל ד 11:00 12:00 103 נפתלי מר סטולרו נתן
א' 1085.1052.06 לחקור תקשורת תרגיל ג 14:00 15:00 210 נפתלי מר סטולרו נתן
קורס חובה שנתי
אב 1085.1053.01 מבוא למקצועות התקשורת סדנה א 08:30 11:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
אב 1085.1053.02 מבוא למקצועות התקשורת סדנה א 11:30 14:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
אב 1085.1053.03 מבוא למקצועות התקשורת סדנה ב 10:00 13:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
אב 1085.1053.04 מבוא למקצועות התקשורת סדנה ג 08:30 11:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
אב 1085.1053.05 מבוא למקצועות התקשורת סדנה ג 11:30 14:00 012 נפתלי מר גלבוע דוד
א' 1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה שיעור ה 10:00 12:30 010 בר-שירה פרופ' שנהב יהודה
א' 1041.1105.02 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ג 09:00 10:00 108 נפתלי מר בכור רן
א' 1041.1105.03 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ג 15:00 16:00 207 נפתלי גב' אבני אלינור
א' 1041.1105.04 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ג 16:00 17:00 207 נפתלי גב' אבני אלינור
א' 1041.1105.05 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 09:00 10:00 206 נפתלי מר בכור רן
א' 1041.1105.06 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 09:00 10:00 205 נפתלי גב' גדבאן נדידה
א' 1041.1105.07 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 09:00 10:00 108 נפתלי גב' אבני אלינור
א' 1041.1105.08 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 208 נפתלי גב' גדבאן נדידה
א' 1041.1105.09 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 105 נפתלי גב' כץ עלמה
גב' אבני אלינור
א' 1041.1105.10 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 13:00 14:00 204 נפתלי מר בכור רן
א' 1041.1105.11 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה תרגיל ה 14:00 15:00 105 נפתלי גב' כץ עלמה
גב' גדבאן נדידה
שנה ב' - קורסי חובה כלל התלמידים
א' 1085.2203.01 תורות ההשפעה שיעור ג 10:00 12:00 101 נפתלי פרופ' דביר שירה
א' 1085.2204.01 מפת התקשורת שיעור ה 10:00 12:00 210 נפתלי ד"ר באלינט ענת
שנה ב' - קורס חובה הקבץ חברת הרשת
א' 1085.2202.01 שיטות מחקר איכותניות בתקשורת שיעור ה 12:00 14:00 207 נפתלי ד"ר בודנה סנדרין
א' 1085.2202.02 שיטות מחקר איכותניות בתקשורת תרגיל ב 08:30 09:30 207 נפתלי גב' אפל נעמה
שנה ב' - סדנאות חובה שנתיות הקבץ מקצועות התקשורת
אב 1085.2061.01 עיתונות דיגיטאלית סדנה ג 08:30 10:00 203 נפתלי מר דרורי מתן
מר גל ארנון
אב 1085.2061.02 עיתונות דיגיטאלית סדנה ד 08:30 10:00 203 נפתלי מר דסקל אוריאל
אב 1085.2061.03 עיתונות דיגיטאלית סדנה ד 10:15 11:45 203 נפתלי גב' מנדלסון (שולמן)סופי
א' 1085.2063.01 אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -א' סדנה ב 08:30 10:00 203 נפתלי גב' וינר יעל
א' 1085.2063.02 אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -א' סדנה ג 14:00 16:00 203 נפתלי גב' וינר יעל
א' 1085.2063.03 אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -א' סדנה ד 16:00 18:00 204 נפתלי גב' שלו נעמה
ב' 1085.2064.01 אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -ב' סדנה ב 08:30 10:00 203 נפתלי מר גנקין יורי
ב' 1085.2064.02 אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -ב' סדנה ה 08:30 10:00 203 נפתלי מר דואק נמרוד
ב' 1085.2064.03 אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -ב' סדנה ה 10:15 11:45 203 נפתלי מר דואק נמרוד
שנה ב'- פרוסמינרים, כלל התלמידים
א' 1085.3137.01 תקשורת: לוגיקה, רטוריקה, פרגמטיקה פרו"ס ב 10:00 12:00 419 נפתלי פרופ' אלי דרזנר
א' 1085.2607.01 אמת ודיאלוג פרו"ס ג 14:00 16:00 422 נפתלי ד"ר דור דניאל
א' 1085.3128.01 אמהות במדיה ואמהות דיגיטלית פרו"ס ד 12:00 14:00 420 נפתלי ד"ר ברק-ברנדס סיגל
שנה ג'-סמינרי מחקר שנתיים- הקבץ חברת הרשת
אב 1085.3132.01 מאחורי הכותרות סמינר ב 12:00 14:00 420 נפתלי ד"ר דור דניאל
אב 1085.3092.01 עקרונות ויישומים של תורת הרשת סמינר ב 16:00 18:00 420 נפתלי ד"ר שגב אלעד
שנה ג'- סמינרים מעשיים שנתיים- הקבץ מקצועות התקשורת
אב 1085.3144.01 עיתונות חוקרת סמינר א 10:00 12:00 420 נפתלי מר קרא ברוך
אב 1085.3143.01 בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקית סמינר ב 10:00 12:00 425 נפתלי גב' וינר יעל
אב 1085.3143.02 בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקית סמינר ג 16:00 18:00 314 נפתלי גב' שלו נעמה
שנה ג'-סדנאות- הקבץ חברת הרשת
א' 1085.2065.01 חיים ממבזק למבזק: תקשורת ספורט בעידן הרשתות החברתיות סדנה א 12:00 14:00 425 נפתלי מר זילברשטיין דניאל
א' 1085.2048.01 משחוק מותגים, מדיה ותקשורת, ארגונים ומערכות למידה סדנה ה 08:30 10:00 318 נפתלי ד"ר גזית חנן
שנה ג'-קורסי בחירה- כלל התלמידים
א' 1085.2637.01 פרקים בתולדות העיתונות העברית שיעור ד 14:00 16:00 207 נפתלי פרופ' גוברין נורית
א' 1085.3138.01 עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטלי שיעור ד 16:00 18:00 205 נפתלי ד"ר שגב אלעד
א' 1085.2645.01 סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני שיעור ה 14:00 16:00 206 נפתלי פרופ' בורדון ז'רום
שנה ג'- קורסי בחירה מחוגים אחרים
א' 1036.4002.01 Theories of International Migration שיעור ב 15:00 18:00 106 נפתלי פרופ' לוין אפשטיין נח
 • הקורס יינתן באנגלית
 • א' 0662.2242.01 ניתוח השיח בזירה הציבורית: רטוריקה ודמגוגיה בעידן ה-Fake new שיעור ב 14:00 16:00 326 גילמן ד"ר איתן אורקיבי
  א' 0723.2037.01 מרחבי מידע דיגיטליים ולמידה שו"ת ד 10:00 12:00 318 שרת ד"ר הרדוף-יפה שרון
  א' 0723.2036.01 טכנולוגיות ניידות ולמידה שו"ת ד 12:00 14:00 307 שרת ד"ר אפרת קופרמן אסתר
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף