תקנות תואר שני

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

תואר שני

 

הרחב הכל
אישור זכאות לתואר ראשון


על התלמידים להציג אישור סיום חובות ב.א. (הגשת כלל העבודות כולל הגשת הסמינר) במרכז למרשם עד סוף סמסטר א', בשנת הלימודים הראשונה.

אם אישור זה לא יוצג במרכז למרשם יופסקו לימודי התלמיד לאלתר.

 

מילוי חובות הקורס

יש לסיים את כל מטלות הקורסים של שנה א' עד תום השנה. 

תלמיד שלא יגיש את כל העבודות לא יורשה להמשיך לשנה ב'.
כל הלימודים ניתנים במסגרת שיעורים ותרגילים. סיום קורס כרוך במילוי חובות שוטפות, כגון: הכנת עבודות לשיעור ו/או התרגיל המצורף לו, השתתפות בבחינה אם היא נדרשת וכו'.
על כל שיעור, מכל סוג, מקבל התלמיד ציון קורס שמטלת הסיום בו היא הגשת עבודה יהיה מועד ההגשה חודש מתום השיעור האחרון.
תלמיד אשר לא ימלא את חובות הקורס במועד, ידווח לו ציון 250 שמשמעותו "לא מילא חובות קורס". 
הלימודים לקראת התואר השני נמשכים שנתיים. במסלול עם עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת בלבד, ובמקרים חריגים בשנה נוספת. הארכת משך הלימודים מעבר לתקופה זו כפופה לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה. 
תלמיד במסלול עם עבודת גמר חייב להגיש הצעה לעבודת הגמר עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולקבל אישור להצעה. 
תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו עד תום סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה - יופסקו לימודיו.

נהלי הגשת עבודות בקורסים

א.   עבודות המוטלות במהלך הקורס יש להגיש עד היום האחרון של הסמסטר בו נערך הקורס.

ב.   עבודות סיום קורס יש להגיש תוך חודש מהיום האחרון לסמסטר, אלא אם קבע המורה תאריך מוקדם יותר.      

ג.   המועד להגשת עבודת סיום קורס בשנת הלימודים תשע"ז:
     סמסטר א':  עד 1.3.17, ג' באדר תשע"ז
     סמסטר ב' ושנתי: עד  30.7.17, ז' באב תשע"ז

עבודה מעשית

תלמידי המגמה הקלינית מחקרית חייבים בעבודה מעשית מודרכת (פרקטיקום). עבודה זו צמודה לקורסים השונים ומתבצעת בבתי חולים, במרפאות ובתחנות לבריאות הנפש.

בחינות

בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד. מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים או לידה.
מועד נוסף בגין סיבה אחרת יינתן רק באישור ועדת ההוראה (כפוף להמצאת אישורים מתאימים).

עבודות סמינריוניות

כל התלמידים חייבים להגיש עבודה/ות סמינריוניות נוסף על דרישות ההשתתפות בקורסים. העבודות הסמינריוניות חייבות להיות מוגשות כעבודה אישית שאינה חופפת כל עבודה אחרת של התלמידים ואינה חלק ממנה.
תלמידים אשר סיכמו עם מרצה על הכנת עבודה סמינריונית בהנחייתו, יודיעו על כך למזכירות בכתב בחתימת המרצה עם תחילת ההתקשרות. 

המועד להגשת עבודה סמינריונית בשנת הלימודים תשע"ז:

סמסטר א':  עד יום א' 14.5.17, י"ח באייר תשע"ז.

שנתי:        עד יום א' 1.10.17, י"א בתשרי תשע"ח.

סיום חובות שמיעה

כל תלמיד חייב לסיים את חובות השמיעה - כמוגדר ע"י המגמה, כולל פרקטיקום - עד תום השנה השנייה ללימודיו. תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו במועד, לא יהיה זכאי להמשיך לימודיו לתואר.

תשלום שכר לימוד

על התלמידים לשלם שכר לימוד עד הגשת הגרסה הסופית של עבודת הגמר, או סיום יתר החובות (לפי המאוחר יותר).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף