מסלולים מיוחדים

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר ראשון

הרחב הכל
מסלול לימוד חד חוגי עם חטיבה מורחבת בתקשורת

אופן לימוד חד-חוגי מדע המדינה עם חטיבה מורחבת בתקשורת (32 ש"ס)

התכנית מקנה לתלמיד כלים ושיטות לניתוח תופעות פוליטיות וכן ידע וכלים להבנת תהליכי התקשורת בהקשריה השונים – החברתיים, המשפטיים, הפסיכולוגיים, הכלכליים, הפוליטיים, הטכנולוגיים והתרבותיים.
הקבלה לאופן לימוד זה אפשרית רק במועד הקבלה ללימודים דרך המרכז למרשם על פי ציון התאמה.
שילוב זה פתוח לקבוצה מצומצמת של תלמידים בעלי נתונים גבוהים, אשר יהיו מעוניינים לשלב השכלה במדע המדינה ובתקשורת.
תלמידים אשר יסיימו תכנית לימודים זו יוכלו להמשיך ללימודי התואר השני במדע המדינה או תקשורת ללא לימודי השלמה (מותנה בעמידה בתנאי הקבלה).

תכנית משולבת לבוגר במשפטים ובמדעי המדינה

תכנית לימודים משולבת בוגר במשפטים (LL.B) וקבלת תעודה על השלמת לימודי חוג נוסף במדע המדינה

שילוב זה יהיה פתוח לקבוצה מצומצמת של תלמידים בעלי נתונים גבוהים, אשר יתקבלו לפקולטה למשפטים ואשר יהיו מעוניינים לרכוש גם השכלה במדע המדינה. הבוגרים יוכלו להמשיך בלימודים גבוהים בכל אחת משתי הדיסציפלינות בנפרד. הרחבת הלימודים בתחום מדע המדינה משלימה את ההשכלה המשפטית, מקנה כלים אנליטיים להבנה פוליטית של מוסדות ציבור ומאפשרת התמודדות טובה יותר בשדה המעשה. השילוב יתרום במיוחד לאלה המייעדים עצמם למשרות בכירות במינהל הציבורי, בחברות ממשלתיות, ובפעילות פוליטית ברמה הלאומית והמקומית, וכן לאלה המייעדים עצמם לקריירה אקדמית.
תלמידי התכנית ילמדו (באופן הלימוד הדו-חוגי) במדע המדינה בנוסף ללימודיהם הרגילים (בהיקף מלא) בפקולטה למשפטים.
עם תום לימודיהם בפקולטה למשפטים ובמדע המדינה יהיו בוגרי התכנית זכאים לתואר "בוגר במשפטים" 
(LL.B.) ולתעודה על השלמת לימודי חוג נוסף במדע המדינה כחוג לאחר תואר. קבלת התעודה על לימודי מדע המדינה מותנית בקבלת התואר "בוגר במשפטים".

פכ"מ-תכנית משולבת בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה

פכ"מ - תכנית לימודים משולבת - פילוסופיה, כלכלה מדע המדינה 
וחטיבה בלימודי משפטים[1]

כללי

תכנית פכ"מּ (פילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה-משפטים) היא תכנית מצטיינים שמתמקדת בתחומי הידע הנוגעים לענייני מדינה ומשטר. ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות כמו גם שאלות של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים ממגוון דיסציפלינות. מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים והיא בעלת השלכות חברתיות. עקרונות של צדק תומכים במבנים מוסדיים מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים. כל אלה מעוגנים בחוקים ומיושמים על ידי המוסדות המשפטיים והפוליטיים. המטרה של תכנית פכ"מ היא להעניק ידע וכלי ניתוח בתחומי הידע הללו וכן הבנת הקשרים ביניהם באופן מעמיק. התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך במחקר בתחומים הללו, כמו גם לאלה המייעדים את עצמם לעבודה במשרות בכירות בשירות הציבורי.

מבנה תכנית הלימודים
התואר מורכב מ-150 ש"ס: 109 חובה, 41 בחירה.

קורסי החובה כוללים: 35 ש"ס בקורסים ייעודיים לתכנית הפכ"מ (בתוכם סמינר פכ"מ), 20 ש"ס בפילוסופיה, 24 ש"ס בכלכלה, 20 ש"ס במדע המדינה וחטיבה במשפטים של 10 ש"ס.
קורסי הבחירה כוללים: 29 ש"ס לבחירה מתוך מבחר קורסים, 12 ש"ס סמינרים.
 

קורסים שיינתנו במסגרת מדע המדינה
פוליטיקה ומשטר בישראל ש'+ת' 4 ש"ס
מבוא ליחסים בינלאומיים ש'+ת' 4 ש"ס
כתיבה מדעית 2 ש"ס
מחשבה מדינית בת זמננו ש'+ת' 3 ש"ס (תנאי מוקדם - ציון 70 לפחות בקורס מבוא למחשבה פוליטית)
כלכלה פוליטית 4 ש"ס
פוליטיקה השוואתית ש'+ת' 3 ש"ס

http://humanities.tau.ac.il/yedion/15-16/groups/pakam

__________________
[1] בתכנית הלימודים עשויים לחול שינויים בהתאם לדרישות מוסדות האוניברסיטה והמל"ג.

מסלול מיוחד לתואר שני לתלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון

תנאי קבלה למסלול

בית הספר מציע למספר מצומצם של תלמידים בעלי הישגים גבוהים בלימודי שנים א' ו-ב' בתואר הראשון ללמוד קורסים לקראת התואר השני כבר בשנתם השלישית. תנאי המינימום להצטרפות למסלול זה הם ממוצע 85 לפחות, בתשעת הקורסים שלהלן וציון 80 לפחות בכל אחד מהם. 

רשימת הקורסים

פוליטיקה ומשטר בישראל
מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
מבוא למחשבה פוליטית
מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
פוליטיקה השוואתית
אסטרטגיה בעידן המודרני
מחשבה מדינית בת-זמננו
כלכלה פוליטית
שיטות מחקר

פרטי התכנית

תלמידי התכנית הלומדים באופן הלימוד החד חוגי ובאופן הלימוד הדו חוגי יהיו פטורים במסגרת חובות הב.א. משני קורסי בחירה ומהקורס מדיניות ומדינאות מעשית (סה"כ 8 ש"ס). במקום קורסים אלה ילמדו תלמידי המסלול לתלמידים מצטיינים בשנה ג' קורסים מתכנית התואר השני בהיקף של 9 ש"ס. הרכב תכנית הלימודים בשנה ג' יהיה כלהלן:

 

חד חוגי

דו חוגי

מתכנית הב.א.

מתכנית הב.א.

קורס בחירה

התנהגות פוליטית בישראל

פרוייקט שטח

סמינר

התנהגות פוליטית בישראל

 

2 סמינרים

 

מתכנית המ.א.

מתכנית המ.א.

.       א. שניים משלושת קורסי החובה:

א.      שניים משלושת קורסי החובה:

            שיטות מחקר לתואר שני

           שיטות מחקר לתואר שני

           גישות ותאוריות במדע המדינה

           גישות ותאוריות במדע המדינה

           קורס חובה  בתחום

           קורס חובה  בתחום

ב.      סמינר

ב.      סמינר

 

תלמידי המסלול אשר ימשיכו בלימודי המ.א. בבית הספר יהיו פטורים משיעורי החובה בתואר השני אותם לקחו בשנה ג' ללימודיהם בתואר הראשון. שעורים אלה ייכללו בחישוב מכסת השעות בתואר שני, אך לא ייכללו בשקלול ציון הגמר לתואר שני.
תלמידי המסלול חייבים ללמוד בנוסף  2  קורסי בחירה/סמינר בהיקף של  6 ש"ס. סה"כ מכסת השעות לתואר שני למסיימי תכנית המצטיינים הוא 39 ש"ס. תלמידים שלא ימשיכו לתואר שני בבית הספר או שלא יסיימו אותו, יקבלו ב.א. על סמך השיעורים שלמדו , כולל השיעורים  מתואר שני, רק לאחר שעמדו בהיקף השעות הנדרש באופן לימודיהם לתואר הראשון.
כל קורס מתכנית תואר שני , אשר ישוקלל במסגרת חובות התואר הראשון יקבל משקל של 1.5 נקודות.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive