עבודת גמר

החוג לתקשורת
תואר שני
מסלול עם עבודת גמר

כללי

 1. ככלל, ההנחיה הראשית תהיה ע"י חבר/ת סגל בחוג לתקשורת; הנחיה נוספת יכולה להינתן ע"י חבר/ת סגל בחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטה (או מכללה אקדמית) אחרת, באישור יועץ התכנית. 
 2. כחלק מתהליך בחירת המנחה (או מנחים) על המועמד/ת להגיש למנחה (או למנחים) הצעה כתובה בהיקף של 3-4 עמודים בה יפורטו נושא המחקר, רקע תיאורטי קצר, שיטת המחקר ולוח זמנים לביצוע.
 3. עם קבלת הסכמה של המנחה (או המנחים) יסכמו ויאשרו הללו את הדברים בכתב על גבי טופס הסכמה להנחיה. הצעת המחקר המאושרת תצורף כנספח לטופס.
 4. את הטופס החתום וההצעה יש להגיש ליועץ התכנית. עם אישור התכנית ע"י היועץ, לכל המאוחר עד סוף ספטמבר, יהיו התלמידים רשאים להירשם לקורסים של השנה השנייה. במידה ותהליך ה"בידינג" של הקורסים יתקיים לפני סוף חודש ספטמבר, יירשמו התלמידים לקורסים במהלך ה"בידינג" וההרשמה תהיהמותנית באישור קבלתם למסלול עם עבודת גמר.
   

אופי והיקף עבודת הגמר

 1. אופי המחקר יהיה בהתאם לנושא העבודה ולשיטה/שיטות המחקר בהן יעשה שימוש עפ"י הנחיות המנחים.
 2. עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי החברה. כמו כן יש להגיש עותק  נוסף בתקליטור לספריית הפקולטה: על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת תואר שני בספרייה המאשר שמירת העבודה במאגר הדיגיטלי. אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים של עבודות הגמר היא רותי שטנגר טל. 03-6407064  דוא"ל: RutiSt@tauex.tau.ac.il .
 3. היקף העבודה הכתובה (לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים) יהיה 60-80 עמודים, בהתאם לשיטת המחקר. 
 4. העבודה תודפס ברווח כפול בגופן אריאל בגודל 12 עם שוליים בכל צידי העמודים.
 5. עבודת הגמר תוגש עד ליום האחרון של שנת הלימודים העוקבת לשנת הלימודים השנייה, כלומר, שלוש שנים מתחילת לימודי התואר. נא לשים לב לכך שהמשך הלימודים מֵעֵבר לשנתיים (כולל הגשת עבודת הגמר) כרוך בתשלום שכר לימוד נוסף. לפרטים, ראו: עיקרי תקנות שכר לימוד.
 6. כל עבודה תישפט ע"י המנחה או המנחים וכן קורא/ת נוסף/ת עפ"י החלטה משותפת של יועץ התכנית וראש החוג. ציון העבודה יהיה ממוצע של ציוני כל השופטים. כל שיפוט ילווה בחוות דעת מנומקת כתובה. זהות השופט/ת הנוסף/ת תהיה חסויה אלא אם כן  הסכים/ה לגלותה.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף