צהרי יום חמישי

 

צהרי ימי חמישי - סמסטר ב' תשע"ט

מתקיים בין 14:00 - 16:00

סמינר מחלקתי - חדר 527

סדנאות מחקר   - חדר 615

 

28.2.19

סמינר מחלקתי

The Mediated Construction of Reality: From Berger and Luckmann to Norbert Elias 

Prof. Nick Couldry

London School of Economics

 

7.3.19

סמינר מחלקתי

?Does Birth Order Matter for Marital Success

Prof. Seymour Spilerman

Columbia University 

 

11.4.19

סדנה באנתרופולוגיה

"בארץ החפצים החופשיים":עבודה במטמנת הזבל של תל אביב המנדטורית

פרופ' תמר אלאור

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

 

2.5.19

סדנה בריבוד ואי שוויון

The Workplace Generation of Benefit Inequality

ד"ר טלי קריסטל

החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

 

16.5.19

סדנה בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית

רייטינג וסובייקטיביות: עובדות בכלכלת השיתוף

ד"ר תמר ברקאי

מכללת תל-חי

 

30.5.19

סמינר מחלקתי

גוף יחיד רבים: שאלות בסוציולוגיה של השתלות איברים

ד"ר חגי בועז

מכון ון ליר בירושלים 

 

6.6.19

סמינר מחלקתי

The American Passport: Citizenship and Belonging in the Age of Global Empire    

Prof. Evren Balta

Özyeğin University

 

13.6.19

סמינר מחלקתי

קצר ולעניין:

הצגות מחקר קצרות בנוסח TED

מאת תלמידות תואר שלישי

מיה ולנשטיין- מעצבים/ות גרפיים/יות בעידן הדיגיטלי ואסטרטגיות להתמודדות עם שינוי

יהודית חסידה- השתתפות בעבודה ודפוסי ילודה לאורך זמן בקרב נשים חרדיות בישראל

נטלי לוי- פדגוגיית הזהויות: תלמידים יהודים וערבים בבתי ספר מעורבים בישראל

אירה סובל- Ageing in risk- transitions in comparative settings  

נועה קראוז להב- אליטות, פילנתרופיה והבדל: אתנוגרפיה של אליטות כלכליות בישראל

כנרת שדה- האליטה האזרחית בחרדיות המזרחית ואתגר החיים המשותפים

 

מרכז הסמינר המחלקתי: ד"ר יוסי הרפז

מרכזת הסדנה בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית: נועה קראוז-להב

מרכז הסדנה באנתרופולוגיה: יעקב קורן

מרכז הסדנה בריבוד ואי שוויון: אייל ארליך

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive