לימודי עבודה תואר שני -התמקדות בניהול משאבי אנוש

תואר שני בשנה מרוכזת - תכנית המתמקדת בניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה ושינוי ארגוני
תואר שני בשנה מרוכזת - תכנית המתמקדת בניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה ושינוי ארגוני
תכנית ייחודית ומגוונת - ניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה ושינוי ארגוני
תכנית ייחודית ומגוונת - ניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה ושינוי ארגוני
תכנית ייחודית ומגוונת - תואר שני בשנה מרוכזת
תכנית ייחודית ומגוונת - תואר שני בשנה מרוכזת
תכנית המתמקדת בניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה ושינוי ארגוני - תואר שני בשנה אחת
תכנית המתמקדת בניהול משאבי אנוש, יחסי עבודה ושינוי ארגוני - תואר שני בשנה אחת
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive