אודות התכנית לתשע"ט* למנהלים במשאבי אנוש , התערבות ושינוי בארגונים

* ייתכנו שינויים

הנהלת התכנית

פרופ' גדעון קונדה - מנהל אקדמי

פרופ' אלי וייץ - ראש התכנית

מזכירות התכנית

 

מטרת התכנית

התכנית למנהלים שואפת להקנות ידע תיאורטי עדכני, מקצועי ויישומי בתחום ניהול משאבי אנוש וניהול התערבות ושינוי בארגונים, כמו גם להעניק למשתתפי התכנית כלים להתמודדות עם סוגיות ניהוליות שונות בארגונים בהם הם פועלים.

 

מאפיינים ייחודיים

 • תואר מוסמך (תואר שני) של אוניברסיטת תל-אביב.
 • הלימודים מרוכזים בשנה אחת, בתכנית לימודים ללא תזה ובמסלול לימודים מובנה.
 • שילוב של מיטב הידע העדכני בתחומי לימודי הארגון והעבודה - תיאורטי ויישומי כאחד.
 • סגל המורים ומרצים אורחים ממיטב המומחים מהאקדמיה ומעולם המעשה.
 • תלמידי התכנית הם קבוצה מגוונת של בעלי ניסיון בתחום משאבי אנוש היוצרים תהליך למידה משותף לאורך השנה.

 

תואר אקדמי

התואר האקדמי המוענק לבוגרי התכנית הוא תואר שני .M.A  - "מוסמך אוניברסיטה בלימודי עבודה - למנהלים".

 

קהל היעד

התכנית מתאימה לבעלי תפקידים בעלי ניסיון מוכח בתחום משאבי אנוש וניהול התערבות ושינוי בארגונים, המעוניינים להרחיב את השכלתם בתחום.

 

תנאי קבלה*

על המועמד לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • בעל תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר "טוב" (75) ומעלה.
 • בעל תפקיד בתחומי משאבי אנוש, התערבות ושינוי בארגונים עם ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום.
 • יש להגיש חיבור בהיקף אשר אינו עולה על 1,000 מילים "מדוע בחרתי לעסוק בתחום משאבי אנוש, התערבות ושינוי בארגונים".

*  במקרים מיוחדים תישקל קבלתם ללימודים של מועמדים בעלי ניסיון מקצועי עשיר בניהול משאבי אנוש, אשר ציון הגמר שלהם נמוך מ-75 אך לא פחות מ-70. מועמדים אלה יתקבלו ללימודים באישור ועדת חריגים במעמד על תנאי (עמידה בממוצע 75 עד תום סמסטר א')

 

הנחיות להגשת מועמדות ורישום**

להנחיות מפורטות להגשת תיק מועמד ליחצו כאן.

על מנת שוועדת הקבלה תדון בתיק המועמדות, יש לבצע רישום לתכנית באתר הרישום.

מועמדים אשר ימצאו מתאימים ע"י ועדת הקבלה יוזמנו לביצוע הרישום.

את תיק המועמד יש להעביר במלואו למזכירות התכנית ועליו לכלול את המסמכים הבאים:

 • טופס הגשת מועמדות מודפס.
 • גיליונות ציונים מקוריים לתואר ראשון.
 • אישור זכאות מקורי לתואר ראשון.
 • קורות חיים עדכניים.
 • שני מכתבי המלצה עדכניים אשר אמורים לספק מידע על ניסיונו המקצועי של המועמד;3
 1. מכתב מנהל ממונה ישיר נוכחי (חובה).
 2. מכתב מנהל ממונה קודם, מנהל בכיר נוסף או עמית בכיר בארגון.

 

**  טופסי הגשת מועמדות וטופסי המלצה ניתן להוריד כקובץ מאתר התכנית. יש להגישם בדפוס ולא בכתב יד.

**  על מכתבי ההמלצה להגיע ישירות מהממליץ למזכירות התכנית באמצעות המייל, פקס או דואר.

 

נהלי התכנית וחובות התלמידים >

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive