הגשת מועמדות

החוג למדיניות ציבורית

תואר שלישי

הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי

המבקשים ללמוד לימודי תואר שלישי בחוג למדיניות ציבורית יגישו מועמדות לאחת מבין האפשרויות הבאות:

1.תלמיד מחקר שלב א'

 • רשאים להגיש מועמדות למעמד של "תלמידי מחקר שלב א'" בעלי תואר מוסמך (תואר שני) עם תזה בחוג למדיניות ציבורית או מחוגים רלוונטיים לחוג (כלכלה, מדע המדינה או מדיניות ציבורית ממוסדות אקדמאים אחרים מוכרים ע"י המל"ג) בציון גמר של 85 לפחות בלימודי התואר השני ובציון 90 לפחות בתזה.
 • חובות הלימודים במעמד "תלמיד מחקר שלב א": 
 • מוסמכי החוג למדיניות ציבורית יחויבו ב-8 ש"ס (בהתאם לתקנון תלמידי מחקר) וידרשו לסיימם בממוצע 85 לפחות.
 • סטודנטים שאינם מוסמכי החוג למדיניות ציבורית יחויבו ב-15-16 ש"ס על פי קביעת הוועדה החוגית  וידרשו לסיימם בממוצע 85 לפחות. (שעות אלה כוללות את  8 ש"ס המחויבים על פי תקנון תלמידי מחקר).

 

הסטודנטים שהתקבלו לשלב א' יתקשרו עם מנחה ויגישו הצעת מחקר מאושרת על ידו עד תום השנה הראשונה ללימודיהם.

כל הצעות המחקר יעברו שיפוט של שני קוראים לפחות. בתום ההליך , תחליט הוועדה החוגית אם להמליץ על העברת הסטודנט/ית לשלב ב', ההמלצה טעונה אישור מוסדות הפקולטה והאוניברסיטה.

2. מועמד לתלמיד מחקר

חרף הדרישות אשר שנקבעו לעיל בדבר השלמת קורסים לתלמיד מחקר שלב א׳ או למועמד לתלמידי מחקר רשאית  ועדת הדוקטורנטים של החוג למדיניות ציבורית לוותר על דרישת ההשלמות לאור מקרים מיוחדים שבהם מועמד/ת מציג/ה  ניסיון ייחודי ורקע יוצא דופן בתחום מדיניות ציבורית.

רשאים להגיש מועמדות סטודנטים בעלי תואר שני עם תזה שאינם בוגרי חוגים רלוונטיים (כמצוין למעלה) ובעלי ציון גמר של 85 לפחות בתואר השני ובציון 90 לפחות בתזה.

חובות הלימודים במעמד מועמד לתלמיד מחקר:

 15-16  ש"ס  לפי קביעת הועדה החוגית, וידרשו לסיימם בממוצע של 85 לפחות, וכן כתיבת עבודת תזה בציון 90 לפחות.

בתום השנה הראשונה, תחליט הוועדה החוגית  אם להמליץ על לקבל את הסטודנט כתלמיד מחקר שלב א'.

 

3. תואר שני נוסף לאחר תואר שני

 • רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו לימודי תואר שני במסלול ללא תזה בציון גמר 85 לפחות.
 • על הסטודנטים במעמד זה ללמוד 2/3 מתכנית הלימודים במסלול עם תזה של החוג למדיניות ציבורית,  ולהגיע לממוצע  85 לפחות, וכן לכתוב עבודת תזה בציון 90 לפחות.
 • בסיום החובות הנ"ל, תחליט הוועדה החוגית אם להמליץ לקבל את הסטודנט/ית כתלמיד מחקר שלב א'.

 

עם הגשת המועמדות יש להגיש למזכירות החוג:

 • גיליון ציוני ב.א. ו-מ.א. + תעודות זכאות (מקורי)
 • עבודת הגמר למ.א.
 • 2 מכתבי המלצה
 • קורות חיים
 • הצהרת כוונות

לאחר קבלת אישור שלטונות האוניברסיטה לרישום לתואר שלישי יהיה על התלמיד לבצע רישום דרך האינטרנט.

 

תלמיד מחקר שלב ב'

לאחר אישור הצעת המחקר ע"י מוסדות האוניברסיטה יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'. על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד קבלתו לשלב א'.

התלמידים יגישו למזכירות החוג, אחת לשנה, דו"ח התקדמות חתום ע"י המנחה. הדוחות יועברו לוועדה החוגית והפקולטטית.

עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ו/או אנגלית ותכלול תקציר באנגלית/בעברית באורך של 5% מהיקפה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף