מערכת שעות סמסטר ב'

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
שנת הלימודים תשפ"א
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1011.1102.11 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 012 ברגלס גב' עופר גליה
ב' 1011.1102.12 יסודות הכלכלה תרגיל ה 10:00 12:00 012 ברגלס גב' אתגר יצחקי דנה
גב' מעיין ים
___________________________________________________________
ב' 1011.1108.07 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 09:00 12:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
ב' 1011.1108.08 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
ב' 1011.1109.03 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 08:00 10:00 201 נפתלי ד"ר גברילוב יוליה
ב' 1011.1109.04 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 201 נפתלי ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
ב' 1011.1109.05 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ב 08:00 10:00 003 זאב סגל נפתלי ד"ר פרל ניר
ב' 1011.1109.06 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ב 10:00 12:00 003 זאב סגל נפתלי ד"ר פרל ניר
_______________________
ב' 1011.1109.07 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 14:00 16:00 001 ברגלס מר קנדל ברק
ב' 1011.1109.08 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 16:00 18:00 012 ברגלס מר קנדל ברק
_______________________
ב' 1011.1109.09 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ה 16:00 18:00 012 ברגלס מר קנדל ברק
ב' 1011.1109.10 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ה 18:00 20:00 012 ברגלס מר קנדל ברק
___________________________________________________________
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 14:00 16:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
_______________________
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 12:00 14:00 101 נפתלי מר ארז רון
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 12:00 14:00 101 נפתלי מר ארז רון
_______________________
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 101 נפתלי דר' מוזיקנטוב יבגני
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 14:00 16:00 101 נפתלי דר' מוזיקנטוב יבגני
_______________________
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 08:00 10:00 201 נפתלי דר' שפרוך דני
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ה 09:00 11:00 201 נפתלי דר' שפרוך דני
___________________________________________________________
ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור א 16:00 19:00 201 נפתלי פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ד 08:00 11:00 201 נפתלי פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות שיעור ה 11:00 14:00 201 נפתלי פרופ' ברגמן נתאי
ד"ר פרשטמן דניאל
_______________________
ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 10:00 12:00 012 ברגלס מר עוזרי עופר
ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל א 14:00 16:00 010 ברגלס מר עוזרי עופר
ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ב 16:00 18:00 012 ברגלס מר צבאג אלי
ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 012 ברגלס גב' ויסמן הדר
ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 10:00 12:00 012 ברגלס גב' ויסמן הדר
ב' 1011.2103.12 מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות תרגיל ג 12:00 14:00 010 ברגלס מר צבאג אלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים שו"ת ב 16:00 18:00 ד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2110.01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 14:00 16:00 201 נפתלי פרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב' 1011.2110.02 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 16:00 18:00 201 נפתלי פרופ' ליידרמן ליאונרדו
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תשפ"א
שנים ב' ג' - קורסי חובה
ב' 1011.2102.10 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה שיעור ג 08:00 11:00 011 ברגלס מר בן יהודה שלומי
ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ג 12:00 14:00 001 ברגלס גב' גת דינה
ב' 1011.2102.12 מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה תרגיל ב 16:00 18:00 001 ברגלס גב' גת דינה
___________________________________________________________
ב' 1011.2109.10 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי שיעור א 16:00 19:00 012 ברגלס פרופ' נאמן צבי
ב' 1011.2109.11 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 16:00 18:00 010 ברגלס מר סברין רום
ב' 1011.2109.12 מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי תרגיל ג 18:00 20:00 010 ברגלס מר סברין רום
___________________________________________________________
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 12:00 14:00 001 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 001 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.11 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 001 ברגלס מר צבאג אלי
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 001 ברגלס מר צבאג אלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2105.04 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ב 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ג 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח שיעור ה 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
_______________________
ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 14:00 16:00 011 ברגלס גב' פוקס הדר
ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל א 16:00 18:00 011 ברגלס גב' פוקס הדר
ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 12:00 14:00 011 ברגלס גב' מילר שלי
ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ג 14:00 16:00 011 ברגלס גב' מילר שלי
ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 12:00 14:00 011 ברגלס גב' שטיין חיימוב שלומית
ב' 1011.2105.12 מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח תרגיל ד 17:00 19:00 011 ברגלס גב' שטיין חיימוב שלומית
___________________________________________________________
ב' 1011.2104.06 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 09:00 12:00 012 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים שיעור ד 14:00 17:00 012 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
_______________________
ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 14:00 16:00 011 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ב 18:00 20:00 011 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 16:00 18:00 011 ברגלס מר ליטמן נועם
ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים תרגיל ג 18:00 20:00 011 ברגלס מר ליטמן נועם
__________________________________________
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
סמסטר ב' תשפ"א
קורסי בחירה
ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** שו"ת א 09:00 12:00 פרופ' ברגמן נתאי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3193.01 כלכלה בעולם ה- Big Data שו"ת ד 18:00 21:00 010 ברגלס דר' ששון רועי
  ב' 1011.3483.01 מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה שו"ת ה 10:00 12:00 011 ברגלס פרופ' הרקוביץ צבי
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי שו"ת ג 13:00 16:00 101 ברגלס פרופ' סגל עוזי
  ב' 1011.3484.01 צדק חלוקתי** שו"ת ד 15:00 18:00 101 ברגלס פרופ' סגל עוזי
 • הקורס בהיקף 2 ש"ס. יתקיים בצורה מרוכזת פעמיים בשבוע.
 • בתאריכים: 11/05/21 - 08/06/21
 • ב' 1011.3471.01 נושאים בכלכלת אינפורמציה שו"ת ג 09:00 11:00 001 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  ב' 1011.3512.01 Rationality and Decision Making ** שו"ת ג 16:00 19:00 פרופ' דקל עדי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית שו"ת ד 12:00 14:00 ד"ר גולדברג דרור
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות בכלכלה שו"ת ב 08:00 10:00 ד"ר סגל זף
  ב' 1011.4605.01 שיטות מתמטיות בכלכלה שו"ת ד 08:00 10:00 ד"ר סגל זף
  ב' 1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי שיעור פרופ' רות רונן
 • הקורס מיועד לתלמידים שהיקף קורסי הבחירה שלהם מעל 4 ש"ס
 • בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
  סמסטר ב' תשפ"א
  סמינרים
  ב' 1011.3560.02 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים סמינר א 10:00 12:00 פרופ' פוזנר עדי
  ב' 1011.3564.02 נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר שלוסר אנליה
  ב' 1011.3565.01 נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר סטי עופר
  ב' 1011.3566.01 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים סמינר ב 12:00 14:00 ד"ר בירד דניאל
  ב' 1011.3569.01 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית סמינר ב 09:00 11:00 ד"ר ספורטא איתי
  ב' 1011.3575.01 נושאים בכלכלה ארגונית סמינר ה 16:00 18:00 ד"ר פרשטמן דניאל
  ב' 1011.3576.01 עיצוב שווקים סמינר א 16:00 18:00 פרופ' אליעז כפיר
  ב' 1011.3579.01 סוגיות במימון חברות ומשקי בית סמינר א 13:00 15:00 פרופ' ברגמן נתאי
  ב' 1011.3572.02 מאקרו כלכלה ושוק העבודה סמינר ב 16:00 18:00 פרופ' ישיב ערן
  ב' 1011.3580.01 החלטות ומשחקים סמינר ג 14:00 16:00 פרופ' דקל עדי
  ב' 1011.3581.01 תיאוריה כלכלית: רציונליות מוגבלת של צרכנים** סמינר ג 16:00 18:00 פרופ' שפיגלר רן
 • מומלץ להרשם לקורס נושאים בתורת המשחקים (10113132)
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  לראש הדף